İlçemizin kuzeybatısından güneydoğusuna doğru Sultan dağları uzanır. Bu dağların en mühim tepeleri Ziyaret Tepe 1960 m.olup, bu aynı zamanda ilçemizin en yüksek dağı olup Dığrak köyü yakınlarındadır.
Gökçe yurt (Kem bos) köyü yakınlarında Morbel tepesi 1875 m. Kayabaşı 1485 m. Gölcük 1510 m.Kartaltepe 1530 m. Rakımlıdırlar. İlçemizin kuzeyinde ise Tekne dağları tepeler halinde uzanır,kuzey doğusunda Sivri dağı adı verilen koni biçiminde yüksek bir tepe mevcuttur.