GÖLYAKA (HAREMİ)

Ilgın'ın 25 km. kuzeyinde, Bozdağ, Gedik tepesi eteklerinde kıraç bir arazi üzerinde kurulmuş bir Yörük köyüdür. 85 hane ve 500 nüfusa sahiptir. Köyün kuruluşu hakkında kesin bilgi yoktur. Toprak damlı, kerpiç yapılı ve geniş avlusu olan evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır. Hayvancılığın gelişmesi için 2 köy boğası beslenmektedir. 1500 küçükbaş, 400 büyükbaş hayvanın bulunduğu Gölyaka Köyümüzde 80 traktör, 1 biçer, 30 özel otomobil ve her hanede bir telefon vardır. 12 000 dekar ekilir arazinin 200 dekarında köylüler kendi imkanları ile sulu tarım yapmaktadırlar. 3 sınıflı okulu, 1 öğretmeni, 1 lojmanı, 2 camisi, 2 imamı, 1imam evi vardır. Selektör binası, köy konağı, 30 dekar köy tarlası, 30 dekar cami tarlası köyün ortak mallarındandır. Köy odası geleneği, sadece misafirleri ağırlamak amacıyla devam etmektedir. Ömerlerin oda ve Kayışbacakların oda olmak üzere 2 köy odası vardır. Doğu mahalle ve Batı mahalle olmak üzere 2 mahallesi vardır. Gödelekler, Kayışbacaklar, Memiller, Hacallar, Ektiler, Hasanlar, Ömerler, Sarılar, Cadallar, Mıstaklar ve Dağlılar köyde yaşayan sülale adlarından bazılarıdır. Okuma oranı çevreye göre düşüktür. Dr. Bayram ÇELİK, Doç. Mehmet KARATAŞ, Müh. Süleyman ÜLKER Gölyaka'nın yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. Gölyaka'nın batısında Armut deresi mevkiinde 1970 yılında bulunan kömür ocaklarından dolayı, verimli arazilerinin köylülerin elinden alınması ve kömür tozunun rüzgarla köyü kirletmesinden köylüler şikayetçidirler. Köyde içme suyu sıkıntısı vardır. İçme suyu, tankerlerle Çavuşçugöl Kasabası sınırındaki Uzun pınardan getirilmektedir. Kullanma suyu ise, Kuru göl mevkiindeki derin kuyudan temin edilirken kuyu göçtüğü için Gölyaka'da su sıkıntısı hat safhadadır. Gölden yararlanılarak Kuru göl mevkisindeki arazinin sulu tarıma geçirilmesi, Tekeler Köyü ile Haremi arasındaki ve Haremi'den kömür ocağına kadar olan yolun asfaltlanması köyün diğer sorunlarıdır. Kaymakamlıkça yürütülen ağaçlandırma çerçevesinde Bozdağ eteklerinin ağaçlandırılması erozyonu önleyecek ve çevrenin güzelleşmesine katkıda bulunacaktır.

alıntıdır