Bir sırada beş küçük çiçek varmış ( Beş parmak gösterilir ).

Birincisi benim büyüdüğümü görün demiş ( Baş parmak ).

İkincisi biraz güneşe ihtiyacım var demiş. ( İşaret parmak )

Üçüncüsü büyümek güzel demiş ( Orta parmak ).

Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel demiş (Yüzük parmak ).

Beşinci parmakta aynı fikirdeyim demiş ( Serçe parmak ).

Bir sırada beş güzel çiçek olmuş ( Beş parmak gösterilir ).

Rüzgâr estiği zaman başlarını sallarlarmış ( Parmaklar hareket ettirilir