KARAKÖY KÖYÜ TARİHÇESİ:
Karaköy köyü 992 Hicri, 1584 Miladi tarihinde Padişah 3. Murat döneminde, 1-Emir oğlu Ali, 2-Budak oğlu Mahmut, 3-Sinan oğlu Budak, 4- Meramşah oğlu Aydoğmuş, 5-Gürbüz Güçlü ve köleleri ( Adil, Hazel, Recep) olmak üzere 5 haneli ve 25 nüfuslu olarak kurulmuştur.

Batısında Kale köyü, Güney Batısında Zaferiye köyü, doğusunda Konurören köyü, kuzeyinde ise Düver köyü bulunan ve sınırları içerisinden Polatlı-Ankara yolu geçen Konya İlimizin Ilgın İlçesine bağlı civar köyler içerisinde nüfus bakımından en büyük bir köydür.
Kale, Köybahçesi, Bağlar, Pompalar, Karabent, Ada, Deperası, Velinindere, İlbizlik, Hanyolu, Öteçe, Küllük, Atderesi, Yörüğünaltı, Mezarlar. Daşlıca, Memişyeri, Gocadere, Gıranağılı, Bozdağ, Kızılöz, Gukkuderesi, Kocakır, Arkaç, Yazır gibi mevkileri bulunan köyümüzde, İç Anadolu Bölgesi İklimi hüküm sürmektedir.
Köy halkı genellikle kendi halinde, dışa geç açılmış çalışkan ve münevver insanlardan meydana gelmiş, eski dönemlerde köyümüz ve komşu köylerden ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları köyümüzdeki maddi durumu iyi olan insanlar tarafından karşılandığı bilinmektedir. Günümüzde ise borç para verme veya maddi ihtiyaç karşılama işi bitmiştir, çünkü herkes kendi ihtiyacını zor karşılar duruma gelmiştir.
Köyümüz Orman bakımından tamamen yoksun, arazimiz içerisinden iki tane kanal geçmesi münasebetiyle sulama suyu bakımından oldukça zengindir. Köyün içme suyu sıkıntısı olmayıp her eve çeşme bağlanmıştır.
İçme suyumuzun yanı sıra halk diliyle Kale ve Körpınar diye tabir edilen kaynak sularımız mevcuttur.
Köyde beşinci sınıfa kadar öğretim görülen bir ilkokul , sağlık ocağı, bir cami, iki bakkal, Bir Midibüs ve Üç minibüs mevcut olup her gün sabah Şeker Fabrikasına öğrenci, Ilgın ilçesine yolcu taşıyan araçlar mevcuttur. 6-8 sınıflar Ilgın Şeker Fabrikasında, Lise öğrencilerimiz ise Ilgın İlçesinde taşımalı sistem olarak eğitim ve öğretim görmektedirler.
Derleyen: Cihadi ATEŞ

alıntıdır