Karara göre, üniversite yönetim kurulu, belirlenen öğrenci katkı paylarını üniversitelerin özellikleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla yüzde 20 oranına kadar artırabilecek

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaması uygulaması sürecek

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

Kararla, ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak öğrenim ücretleri de belirlendi

Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenecek Öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artırma yapılmayacak Öğrenim ücreti Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu´nca kredi olarak verilmeyecek

Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden (yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) öğrenim ücreti yüzde 50 fazlasıyla alınacak Yabancı uyruklu öğrencilerden, öğrenim ücreti yüzde 100 fazlasıyla defaten tahsil edilecek

KATKI PAYLARI

Kararla örgün yükseköğretim öğrencilerinden alınacak katkı payları şöyle:


Tıp Fakülteleri 483
Diş Hekimliği Fakültesi 403
Eczacılık Fakültesi 403
Veteriner Fakültesi 315
Tıbbi Biyolojik BilProg 230
Fizik Tedavi ve RehaProg 230
Teknik Eğitim Fakültesi 230
İTÜ İşletme Fakültesi Müh 328
Mühendislik Fakültesi 317
Mimarlık Fakültesi 317
Müh-Mimarlık Fakültesi 317
Mühendislik ve Tekn Fak 317
İnşaat Fakültesi 317
Makina Fakültesi 317
Maden Fakültesi 317
Elektrik-Elektronik Fak 317
Kimya Metalurji Fak 317
Uçak ve Uzay Bil Fakültesi 317
Ziraat Fakültesi 317
Orman Fakültesi 317
Gemi İnş ve Deniz Bil Fak 258
Deniz Bilimleri Fakültesi 258
Su Ürünleri Fakültesi 258
Denizcilik Fakültesi 258
Sanat ve Tasarım Fakültesi 258
Güzel Sanatlar Fakültesi 258
Fen Fakültesi 232
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Fen Programı) 232
Hukuk Fakültesi 256
İktisat Fakültesi 256
İşletme Fakültesi 256
Siyasal Bilgiler Fakültesi 256
İktisadi ve İdari Bilimler Fak 256
Dil Tarih ve Coğrafya Fak 232
İlahiyat Fakültesi 232
Eğitim Fakültesi 232
Mesleki Eğitim Fakültesi 232
Sağlık Eğitim Fakültesi 232
Endüstriyel SanEğt Fak 232
Ticaret TurzEğt Fakültesi 232
Mesleki Yaygın EğitFak 232
Eğitim Bilimleri Fakültesi 232
Edebiyat Fakültesi 232
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve SosProg) 232
İletişim Bilimleri Fakültesi 232
İletişim Fakültesi 232
Açıköğretim Fakültesi 58

Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil Hazırlık Okulları için kazanılan fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payı ödenecek

YÜKSEKOKULLAR

Yüksekokullar için belirlenen katkı payları da şöyle:

Devlet Konservatuvarı 481
Sivil Havacılık Yüksekokulu 384
Mesleki Teknoloji YO 186
Tütün Eksperliği YO 186
Ev Ekonomisi YO 186
Bankacılık ve Sigorta YO 155
Uygulamalı Bilimler YO 155
İlahiyat Meslek YO 155
Sağlık Yüksekokulları 155
Hayvan Sağlığı YO 155
Endüstriyel Sanatlar YO 155
Takı Tek ve Tasarımı YO 155
Beden Eğit ve Spor YO 155
Spor Bilimleri Tek YO 155
Fizik Ted ve Reh YO 155
Sağlık Teknolojisi YO 155
Hemşirelik Yüksekokulu 155
Sosyal Hizmetler YO 155
Sağlık İdaresi YO 155
Ulaştırma YO 155
Ormancılık MYO 155
Engelliler Entegre YO 155
Tapu Kadastro MYO 155
Meslek Yüksekokulları 155
Sağlık Hizmetleri MYO 155
Turzve Otelcilik İşlYO 155
Turzİşlve Otelcilik YO 155
Sivil Havacılık MYO 155
Sosyal Bilimler MYO 155
Teknik Bilimler MYO 155
Yerel Yönetimler MYO 155
Su Ürünleri MYO 155
Adalet Yüksekokulu 155
Deniz İşlve YönYO 155
Lisansüstü Öğretim 211

İKİNCİ ÖĞRETİM

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ise şöyle belirlendi:

Veteriner Fakültesi 1745
Tıbbi Biyolojik BilProg 1745
Fizik Tedavi ve RehaProg 1745
Teknik Eğitim Fakültesi 940
Mühendislik Fakültesi 1251
Mimarlık Fakültesi 1251
Müh-Mimarlık Fakültesi 1251
Mühendislik ve Tekn Fak 1251
İnşaat Fakültesi 1251
Makina Fakültesi 1251
Maden Fakültesi 1251
Elektrik-Elektronik Fak 1251
Kimya Metalurji Fak 1251
Uçak ve Uzay Bil Fakültesi 1251
Ziraat Fakültesi 1251
Orman Fakültesi 1251
Gemi İnş ve Deniz Bil Fak 1575
Deniz Bilimleri Fakültesi 1575
Su Ürünleri Fakültesi 1575
Denizcilik Fakültesi 1575
Sanat ve Tasarım Fakültesi 1575
Güzel Sanatlar Fakültesi 1575
Fen Fakültesi 1048
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Fen Programı) 1048
Hukuk Fakültesi 945
İktisat Fakültesi 945
İşletme Fakültesi 945
Siyasal Bilgiler Fakültesi 945
İktisadi ve İdari Bilimler Fak 945
Dil Tarih ve Coğrafya Fak 840
İlahiyat Fakültesi 840
Eğitim Fakültesi 840
Mesleki Eğitim Fakültesi 840
Sağlık Eğitim Fakültesi 840
Endüstriyel SanEğt Fak 840
Ticaret TurzEğt Fakültesi 840
Mesleki Yaygın EğitFak 840
Eğitim Bilimler Fak 840
Edebiyat Fakültesi 840
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sos Prog) 788
İletişim Bilimleri Fakültesi 788
İletişim Fakültesi 788

YÜKSEKOKULLARDA İKİNCİ ÖĞRETİM

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri de şöyle:

Devlet Konservatuvarı 3490
Sivil Havacılık Yüksekokulu 3490
Mesleki Teknoloji YO 1573
Tütün Eksperliği YO 1573
Ev Ekonomisi YO 1573
Bankacılık ve Sigorta YO 945
Uygulamalı Bilimler YO 945
İlahiyat Meslek YO 945
Sağlık Yüksekokulları 945
Hayvan Sağlığı YO 945
Endüstriyel Sanatlar YO 945
Takı Tek ve Tasarımı YO 945
Beden Eğit ve Spor YO 945
Spor Bilimleri Tek YO 945
Fizik Ted ve Reh YO 945
Sağlık Teknolojisi YO 945
Hemşirelik Yüksekokulu 945
Sosyal Hizmetler YO 945
Sağlık İdaresi YO 945
Ulaştırma YO 945
Engelliler Entegre YO 1574
Tapu Kadastro MYO 630
Meslek Yüksekokulları 630
Sağlık Hizmetleri MYO 630
Turzve Otelcilik İşlYO 630
Turzİşlve Otelcilik YO 630
Sivil Havacılık MYO 630
Sosyal Bilimler MYO 630
Teknik Bilimler MYO 630
Adalet Meslek Yüksekokulu 630
Su ürünleri MYO 630
Deniz İşlve YönYO 788