Proje Adı: Ilgın Geçit Köyü Hollanda Rotterdam Belediyesi Karbon Emisyonu Projesi

Amaç : Konya İli, Ilgın İlçesi, Geçit Köyü’nde ve Derbent Tekke Köyünde, ağaçlandırma yapmak suretiyle atmosferdeki karbondioksit oranının ve sera etkisinin azaltılmasına yardımcı olmak, erozyonla mücadele etmek, halkın dinlenme ve piknik yapabileceği yeşil alan oluşturmaktır.

Sponsor : Hollanda Rotterdam Belediyesi.

Başlangıç Yılı : 2002
Bitiş Yılı : 2007

Alanı : 133 Hektar

Yapılanlar : Sahanın etrafı hayvan ve insan zararından korunmak için dikenli tel çit ile çevrilmiştir. Arazi hazırlığı makine ve işçi ile yapılmıştır. Proje sahasında 38 hektar alandaki bozuk meşe ağaçlarının imar-ihyası (iyileştirme) ve meşe, karaçam, sedir, badem, ahlat türlerinde 184.090 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca, erozyon kontrol amaçlı olarak eğimli alanlarda çalı basmalı teraslar ve dere içlerine kuru taş duvar eşikler yapılarak toprağın yerinde tutulması sağlandı. Tamamlama dikimleri, bakım ve koruma çalışmalarına devam edilmektedir.

Ağaçlandırma Proje Bölgesi Fotoğraf Galerisi
kaynak:http://www.tema.org.tr