Reformtürk 14 Yıldır Sizlerle
7 sonuçtan 1 ile 7 arası
 1. #1
  SPONSOR REKLAM **NUR** Beyza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Konya, Turkey
  Mesajlar
  4,214
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Polinomlar - Çözümlü Sorular

  Polinomlar - Çözümlü Sorular

  Polinomlarla ilgili soru ve çözümleri..
  POLİNOMLAR İLE İLGİLİ SORULAR

  SORU-1 :
  P(x) = 3x 4 + 7x 3 - 5x 2 + 2x -1 polinomunun x 2 + 1 polinomu ile bölümünden kalan nedir ?
  CEVAP-1 :

  x 2 + 1 =0 Buradan x 2 = -1 değeri bulunur. Polinomda x 2 yerine -1 yazılarak kalan bulunur.
  3.(-1) 2 + 7x . (-1) -5 . (-1) + 2x - 1 = 3 - 7x + 5 + 2x - 1 = -5x +7 O halde K(x) = -5x + 7
  SORU-2 :
  Bir P(x) polinomunun x - 3 ile bölümünden kalan -5 ve x + 4 ile bölümünden kalan 6 dır.
  Q(x) = ( x 2 - 4x +6 ) . P( x - 2 ) . P( x - 9 ) ise Q(5) = ?

  CEVAP-2 :
  P(3) = -5 ve P(-4) = 6 olur. Q(5) = ( 5 2 - 4 . 5 + 6 ) . P( 5 - 2 ) . P( 5 - 9 ) = 11 . P(3) . P(-4) = 11 . (-5) . 6 = -330 olur.
  SORU-3 :

  der [P(x) 2 . Q (X) ] = 13 ve der [ P(x) . Q(x) 3 ] = 19 ise der [ P(x)] = ? der [Q(x)] = ?
  CEVAP-3 :
  der [ P(x)] = a ve der [Q(x)] = b olsun. 2a + b = 13 ve a + 3b = 19 olup bu denklem sistemi çözülürse a = 4 ve b = 5 olur. O halde P(x) polinomu 4. dereceden ve Q(x) polinomu 5. derecedendir.
  P O L İ N O M
  Polinomlarla İlgili Temel Kavramlar:

  a0 a1 a2 ....an-1 an R ve n N olmak üzere P(x) = an xn + an-1 xn-1 + .... + a1 x + a0 şeklindeki ifadelere x değişkenine bağlı reel katsayılı n’inci dereceden bir polinom denir.
  1. an xn an-1 xn-1 .... ak xk ..... ayx a0 ifadelerinin her birine P(x) polinomunun terimleri denir.
  2. an an-1 .... ak .... ay a0 reel sayılarına polinomun terimlerinin katsayıları denir.
  3. P(x) polinomunda anxn terimindeki en büyük n sayısına polinomun derecesi denir ve [P(x)]=n şeklinde gösterilir.
  4. Derecesi en büyük olan anxn terimindeki an reel sayısına polinomun katsayısı a0 sabitine ise polinomun sabit terimi denir.
  5. P(x) polinomu terimlerin azalan derecelerine göre
  P(x) = anxn + an-1xn-1 + .... + a1x + a0 şeklinde veya P(x) polinomu terimlerin artan derecelerine göre
  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + .... + an-1xn-1 + anxn biçiminde sıralanır.
  6. Katsayıları reel sayılardan oluşan polinoma “Reel Katsayılı Polinom” denir ve reel katsayılı polinomlar kümesi R[x] ile gösterilir.

  Örnek:
  P(x) = 2x5-3/n +xn-2 + 4 ifadesinin bir polinom olması için n N kaç olmalıdır?

  Çözüm:
  5-3/n ifadesinin bir doğal sayı olması gerekir bunun için n yerine verilecek sayının 3’ün bölenleri olmalıdır.
  3’ün bölenleri ise n = 1 n = 3 n = -1 n = -3 Ayrıca n-2 0 den n  2 olması gerekir. O halde bu iki şartı da gerçekleyen n = 3 sayısıdır. Buna göre P(x) polinomu
  P(x) = 2x5-3/3 + x3-2 + 4
  P(x) = 2x4 + x + 4 dür.

  ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOM
  P(x y) = x3y2 – 2x4 y3 + xy + x – y + 1 şeklindeki polinomlara x ve y değişkenlerine bağlı reel katsayılı bir polinom denir.
  Bu polinomların derecesi x ve y’nin dereceler toplamının en büyüğüdür.
  der P(x y) = der P(x) + der P(y) dir.

  Yukarıdaki iki değişkenli polinomun derecesi ikinci terimdeki x ve y’nin dereceler toplamıdır.
  Der P(x y) = 4 + 3 = 7 dir.

  Örnek
  P(x y) = 2x2y4 – 3x3y5 + x2y3-y5 + 1 polinomunun derecesi kaçtır?

  Çözüm:
  2x2y4 teriminin derecesi 2 + 4 = 6
  -3x3y5 teriminin derecesi 3 + 5 =8
  x2y3 teriminin derecesi 2 + 3 = 5
  -y5 teriminin derecesi 5
  Yukarıda belirtilen en büyük dereceli terimin derecesi P(x y) polinomunun derecesidir. O halde der P(x y) = 8 dir.

  Örnek
  P(x) = x3 – 3x2 + 4x – 2 ise
  P(2)= ? P(0) = ? P(1) = ?

  Çözüm:
  P(2) = 23 – 3.22 + 4.2 – 2
  = 8 – 12 + 8 – 2 = 2 bulunur.
  P(0) = 03 – 3.02 + 4.0 – 2 = - 2 bulunur.
  P(1) = 13 – 3.12 + 4.1 – 2
  = 1 – 3 + 4 – 2 = 0 bulunur.


  SIFIR POLİNOMU
  P(X) = anxn + an-1xn-1 + ... + a2x2 + a1x + a0 polinomunda
  an = an-1 = ... = a1 = a0 = 0 ise; P(x) = 0xn + 0xn-1 + ... + 0x2 + 0x + 0 polinomuna sıfır polinomu denir.
  Sıfır polinomu 0 ile gösterilir. Sıfır polinomunun derecesi belirsizdir.
  Örnek
  P(x) = (m + 3)x2 + (n – 5) x + 1 polinomunun sıfır polinomu olması için; m n ve t reel sayılarını belirtelim.
  Çözüm
  P(x) polinomunun sıfır polinomu olması için;
  m + 3 = 0 n – 5 = 0 t = 0 ;
  m = -3 n = 5 t = 0 olmalıdır.

  SABİT POLİNOM
  P(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 polinomunda an = an-1 = ... = a1 = 0 ve a0 0 ise; P(x) polinomuna sabit polinom denir.
  0xn + 0xn-1 + ... + 0x + a0 sabit polinomu a0 ile gösterilir.
  x0 = 1 olduğundan; a0 sabit polinomu a0x0 biçiminde yazılabilir. Buna göre sabit polinomun derecesi 0 dır.
  Örnek P(x) = (a – 4)x2 + bx + 7 polinomunun sabit polinom olması için a ve b sayılarını belirtelim.
  Çözüm
  P(x) = A – 4)x2 + bx + 7 polinomunun sabit polinom olması için a – 4 = 0 ve b = 0 olmalıdır. Buna göre a = 4 ve b = 0 dır.
  İKİ POLİNOM EŞİTLİĞİ
  Dereceleri aynı ve aynı dereceli terimlerinin kat sayıları eşit olan iki polinoma eşit polinomlar denir.
  n. dereceden
  A(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a2x2 + a1x + a0 ve
  B(x) = bnxn + bn-1xn-1 + ... + b2x2 + b1x + b0 polinomları için;
  A(x) = B(x) an = bn an-1 = bn-1 ... a2 = b2 a1 a0 = b0 dır.
  Örnek
  A(x) = 5x3 + (a + 1x2 + d
  B(x) = (b - 1)x3 – 3x2 – (2c – 3) x + polinomları veriliyor. A(x) = B(x) olması için; a b c ve d yi bulalım.
  Çözüm
  A(x) = 5x3 + (a + 1)x2 + d = 5x3 + (a + 1)x2 + 0x + d
  B(x) = (b – 1)x3 - 3x2 – (2c – 3)x + olduğundan;
  A(x) = B(x) 5 = b – 1 a + 1 = -3 0 = -(2c – 3) d =
  b = 6 a = -4 c = d = dir.

  POLİNOM FONKSİYONLARI
  P : R R
  x P(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 fonksiyonuna polinom fonksiyonu denir.
  P : R R
  x P(x) = 5x3 + 2x2 – 3x + 1 ifadesi polinom fonksiyonudur.
  Örnek
  P(x) = x2 + 2x + 1 polinomu için P(X-1) polinomunu bulunuz.
  Çözüm
  P(x-1)’i bulmak için P(x)’de x yerine x-1’i yazalım.
  P(x-1) = (x-1)2 + 2(x-1) + 1
  = x2 – 2x + 1 + 2x – 2 + 1 = x2
  P(x-1) = x2 olarak bulunur.
  II: Yol:
  Önce P(x) = x2 + 2x + 1 = (x+1)2 olarak yazıp x yerine x-1’i yazalım.
  P(x-1) = (x-1+1)2 = x2 bulunur.
  Örnek
  P(x) polinomu için
  P(x+2) = x3 – 2x2 + 4 eşitliği veriliyor. Buna göre P(x) polinomunu bulunuz.
  Çözüm
  P(x+2) = x3 - 2x2 + 4 eşitliğinde
  H = x + 2 h –2 = x’i yerine yazalım.
  P(h – 2 + 2) = (h – 2)3 – 2(h – 2)2 + 4
  P(h) = (h – 2)3 – 2(h – 2)2 + 4
  P(x) = (x – 2)3 – 2(x – 2)2 + 4 bulunur.

  POLİNOM KATSAYILAR TOPLAMI
  P(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 polinomunda x = 1 yerine yazılırsa
  P(1) = an + an-1 + ... + a1 + a0 katsayılar toplamı bulunur.
  P(x) polinomunda x = 0 yerine yazılırsa sabit terimi bulunur.
  Örnek
  P(x) = 2x4 + 5x3 – 3x2 + x – 1 polinomunun katsayıları toplamını bulunuz.
  Çözüm
  P(x) de x = 1 ‘i yerine yazalım.
  P(1) = 2.14 + 5.13 – 3.12 + 1-1
  = 2 + 5 – 3 + 1 – 1 = 4 bulunur.
  POLINOMLARDA İŞLEMLER
  Polinomlarda Toplama İşlemi
  A(x) = a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + a0
  B(x) = b3x3 + b2x2 + b1x + b0
  Polinomları verilsin bu iki polinomu toplarken aynı dereceli terimler kendi arasında toplanarak iki polinomun toplamı elde edilir.
  A(x) + B(x) = a4 x4 + ( a3 + b3 ) x3 + ( a2 + b2 ) x2 + ( a1 + b1 ) x + a0 + b0
  Örnek
  P(x) = x3 + 2x2 – 3x + 1 Q(x) = 3x2 + 3 x + 4 polinomlarının toplamı olan polinomu bulunuz.
  Çözüm
  P(x) + Q(x) = x3 + (2+3) x2 + (-3) + 3) x + 1 + 4
  = x3 + 5x2 + (3-3) x + 5 dir.
  Buna göre iki polinomun toplamı yine bir başka polinom olduğundan polinomlar toplama işlemine göre kapalıdır.
  1. Polinomlar kümesi toplama işlemine göre kapalıdır.
  2. Polinomlar kümesinde toplama işleminin değişme özelliği vardır.
  3. Polinomlar kümesinde toplama işleminin birleşme özelliği vardır.
  4. Sıfır polinomu polinomlar kümesinde toplama işlemine göre birim elemanıdır.
  5. Her polinomun toplama işlemine göre tersi vardır.

  İki Polinomun Farkı
  P(x) ve Q(x) polinomları için P(x) – Q(x) = P(x) + (-Q(x)) tir.
  P(x) – Q(x) polinomuna P(x) polinomu ile Q(x) polinomunun farkı denir.
  Örnek
  A(x) = 5x4 + x3 – 3x2 + x + 2 ve
  B(x) = - 5x4 + x3 + 2x2 + polinomları için A(x) – B(x) farkını bulalım.
  Çözüm
  B(x) = -5x4 + x3 + 2x2 + ise -B(x) = 5x4 - x3 – 2x2 - dir.
  A(x) – B(x) = A(x) + (-B(x))
  = (5x4 + x3 – 3x2 + x + 2) + (5x4 - x3 –2x2 - )
  = (5 + 5)x4 + ( - )x3 + (-3 –2)x2 + x + (2 - )
  = 10x4 – x3 – 5x2 + x - olur.
  Bu örnekte görüldüğü gibi iki polinomun farkı da bir polinomdur.
  Her A(x) ve B(x) polinomları için A(x) – B(x) ifadesi de polinom olduğundan; polinomlar kümesi çıkarma işlemine göre kapalıdır.
  Polinomlarda Çarpma İşlemi
  A(x) ve b(x) gibi iki polinomun çarpımı A(x) ‘in her terimi B(x)’in her terimi ile ayrı ayrı çarpılarak bulunur.
  anxn ile bkxk teriminin çarpımı
  anxn . bkxk = (an . bk) xn+k dir.
  Yani (5x3) . (-2x4) = 5 . (-2) x3+4 = -10x7
  Bu çarpmaya göre aşağıdaki eşitliği yazabiliriz.
  Der [A(x) . B(x) ] = der (A(x)) + der (B(x))
  Örnek
  A(x) = 3x4 + 1 B(x) = x2 + x
  C(x) = x2 – x + 1 polinomları veriliyor.
  a) A(x) . B(x)
  b) B(x) . C(x) çarpımlarını bulunuz.
  Çözüm
  a) A(x) . B(x) = (3x4 + 1) . (x2 + x)
  = 3x4 . x2 + 3x4 . x + x2 + x
  = 3x6 + 3x5 + x2 + x
  b) B(x) . C(x) = (x2 + x) . (x2 – x + 1)
  = x2 . x2 – x2 . x + x2 . 1 + x . x2 – x . x + x . 1
  = x4 – x3 + x2 + x3 – x2 + x + 1
  = x4 + x + 1 bulunur.
  Polinomlarda çarpma işleminin aşağıdaki özellikleri vardır.
  1. Kapalılık (iki polinomun çarpımı yine bir polinomdur.
  2. Değişme özelliği vardır.
  3. Birleşme özelliği vardır.
  4. Çarpma işleminin birim (etkisiz) elemanı P(x) = 1 sabit polinomudur.
  5. Polinomlar kümesinde çarpma işlemine göre bazı polinomların tersi yoktur.
  Yani P(x) = x2 polinomunun tersi 1/x2 ifadesi polinom değildir.
  6. Polinomlar kümesinde çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.
  A(x) . (B(x) + C(x)) = A(x) . B(x) + A(x) . C(x)

  Polinomlar Halkası
  Toplama ve çarpma işleminin özelliklerinden görüldüğü gibi R[x] polinomlar kümesi;
  1. (R[x]+) sistemi değişmeli gruptur.
  2. R[x] kümesi çarpma işlemine göre kapalı ve çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
  3. R[x] kümesinde çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır.
  O halde (R[x] + . ) sistemi bir halkadır. Buna polinomlar halkası denir.

  Polinomlarda Bölme İşlemi
  A(x) polinomunun B(x) polinomuna bölümü
  A(x) B(x)
  T(x)
  .
  -___________
  R(x)
  Burada A(x) = B(x) . T(x) + R(x) şeklinde yazılır.
  Bu bölme işlemi yapışırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
  1. Polinomlar azalan kuvvetlerine göre sıralanmalıdır.
  2. Bölünen polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden büyük olmalıdır.
  DerB(x) < derA(x)
  3. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmalıdır.
  Der R(x) < der B(x)
  4. R(x) = 0 ise A(x) polinomu B(x) polinomuna tam bölünüyor denir.
  5. der A(x) = der B(x) + der T(x)
  der = der A(x) – der B(x) dir.

  Örnek
  P(x) = x4-2x2 + x 5 polinomunu
  Q(x) = x2 + 3x – 1 polinomuna bölelim.
  x4 – 2x2 + x + 5 x2 + 3x – 1
  _____________ = x2
  x2- 3x + 8
  ± x4 ± 3x3 ± x2 = -3x
  -__________________
  -3x3 – x2 + x + 5 = 8
  ±3x3 ± 9x2 ±3x
  -_________________
  8x2 – 2x + 5
  ± 8x2 ± 24x ±8
  -_________________
  - 26x + 13
  Bölüm : x2 – 3x + 8
  Kalan : -26x + 13

  Horner Metodu
  Bölen birinci dereceden ya da birinci dereceden polinomların çarpımından oluşuyorsa bu metot uygulanabilir.
  Örnek
  Px3 + qx2 + nx + s polinomunu (x – a) ‘ ya bölelim.
  Çözüm
  1. Bölünen polinomun katsayıları x’in azalan kuvvetlerine göre sıralanır.
  2. Bölümün derecesi bölünenin derecesinden küçük olacağı için bölümde x3’ün katsayısı 0 olur.
  3. p katsayısı aşağıya aynen yazılır
  4. a p ile çarpılır q’nun altına yazılarak toplanır. Ap + q olarak yazılır.
  Bu işleme kalan bulunana kadar devam edilir.
  px3 + qx2 + rx + s x – a = 0 ise x = a
  Örnek
  P(x) = x4 – x3 + 3x + 4 polinomunun x – 2’ye bölündüğünde bölüm ve kalanı horner metodu yardımıyla bulunuz.
  Çözüm
  P(x)’in katsayılarını belirleyip tabloda gösterelim. Ayrıca x –2 = 0  x = 2 ‘yi yerine yazalım.
  Bölümün Katsayıları Kalan

  -1 0 3 4
  2 1 2 2 4 14
  1 1 2 7 18
  Bölümün Katsayıları Kalan
  Bölüm B(x) = x3 + x2 + 2x + 7
  Kalan R(x) = 18 bulunur.


  Bölme İşlemi Yapmadan Kalan Bulma
  Bir P(x) Polinomunun x – a ile Bölünmesinde Elde Edilen Kalan
  Bir P(x) polinomunun (x – a) ile bölünmesinden elde edilecek bölüm Q(x) ve kalan k olsun. (x – a) birinci dereceden olduğundan kalan sabit bir sayıdır. P(x) = (x – a) Q (x) + k eşitliği her x için geçerlidir. Burada x yerine a yazarsak P(a) = 0.Q(a) + k  P(a) = k bulunur.
  Bir P(x) polinomunun (x – a) ile bölünmesinden elde edilen kalan P(x) ya eşittir. O halde bir polinomun (x – a) ile bölünmesinden kalanı bulmak için (x – a = 0  x = a olur.) polinomda x yerine a değeri yazılır
  Örnek
  P(x) = x2 – 3x + 21 polinomunun (x – 2) ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulunuz.
  Çözüm
  X – 2 = 0  x = 2 dir. Bulacağımız kalan P(2) olacaktır. Öyleyse P(2) = 22 – 3 . 2 + 21 = 19 olur.
  Bir P(x) Polinomunun ax + b ile Bölünmesinden Elde Edilen Kalan
  Bölen birinci dereceden olduğundan kalan yine sabit olur. Bölen olarak (ax + b) polinomunu alalım. Bu durumda P(x) = (ax + b) Q (x) + k yazılır.
  Ax + b = 0  x = olur. Polinomda x yerine yazılırsa P( ) = k bulunur. O halde bir P(x) polinomunun (ax + b) ile bölünmesinden kalanı bulmak için polinomda x yerine yazılır.
  Örnek
  P(x) = x3 – 4x + 1 polinomunun 2x – 1 ile bölünmesinden kalanı bulunuz.
  Çözüm
  P ( ) = - 4. + 1 = - 2 + 1 = olur.
  Bir P(x) Polinomunun x2 + a x3 + a x4 + a ile Bölünmesinden Elde Edilen Kalan
  P(x) polinomunun x2 + a ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulmak için polinomda x2 yerine –a yazılır.
  P(x) polinomunun x3 + a ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulmak için polinomda x3 yerine –a yazılır.
  P(x) polinomunun x4 + a ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulmak için polinomda x4 yerine –a yazılır
  Örnek
  P(x) = x4 – x3 + x2 + 7x –1 polinomunun x2 + 2 ile bölünmesinden kalanı bulunuz.
  Çözüm
  İstenen kalanı bulmak için (x2 + 2 = 0  x2 = -2) polinomda x2 yerine –2 yazarız.
  P(x) = x2 . x2 – x2 . x + x2 + 7x – 1 olur.
  Kalan : (-2) ( -2) – (-2) . x – 2 + 7x – 1 = 4 + 2x + 7x – 3 = 9x + 1 bulunur.
  Bir Polinomun (x – a) (x – b) ile Bölünmesinden Elde Edilen Bölüm ve Kalan
  Bir P(x) polinomunun (x – a) . (x – b) ile bölünmesini Horner yöntemi ile yapabiliriz. Verilen P(x) polinomu önce (x – a) ile bölünür sonra elde edilen bölüm (x – b) ile bölünür.
  Örnek
  Bir P(x) polinomunun (x + 3) (x – 2) ile bölünmesinden kalanı bulunuz
  Çözüm
  (x + 3) (x – 2) polinomu 2. dereceden olduğuna göre kalan polinom en fazla 1. derecedendir. Kalan polinom K(x) = ax + b biçimindedir. Bölüm özdeşliği yazılırsa
  P(x) = (x + 3) (x – 2) B(x) + ax + b biçiminde olur.
  P(-3) = -5 ve P(2) = 4 olduğu veriliyor.
  P(-3) = (-3 + 3) (-3 –2) . B (-3) –3a +b  P(-3) = -3a + b
  P(2) = (2 + 3) (2 – 2) . B(2) + ‘a +b  P(2) = 2a +b olur.
  -3a + b = -5
  2a + b = 4
  denklem sistemi çözülürse a = ve b = olur. Buradan K(x) = x + bulunur.
  Örnek
  Bir P(x) polinomunun x2 + 2 ile bölünmesinden kalan –2x + 6 ve P(x) polinomunun kat sayıları toplamı 7 ise bu P(x) polinomunun (x2 + 2) (x – 1) ile bölünmesinden kalanı bulunuz.
  Çözüm
  Bir P(x) polinomunun kat sayıları toplamını bulmak için polinomda x yerine 1 yazılır. P(1) verilen polinomun kat sayıları toplamıdır. Burada P(1) = 7 veriliyor. Diğer taraftan kalan en fazla 2. dereceden ax2 + bx + c biçiminde olur. Bölmenin özdeşliği yazılırsa;
  P(x) = (x2 + 2) (x – 1) b(x) + ax2 + bx + c olur. Polinomda
  x = 1 için P(19 = (1 + 2) . (1 – 1) . B(1) + a + b + c = a + b + c = 7 ve
  x2 = -2 yazılırsa -2a + bx + c = - 2x + 6 olur.
  bx + c – 2a = -2x + 6 b = -2 ve c-2a = 6 olur. Ayrıca b = -2 ise a + b + c = 7 den
  a – 2 + c = 7 a + c = 9 dur.
  c - 2a = 6
  a + c = 9
  Sistemi çözülürse a = 1 c = 8 bulunur. Oyleyse K(x) = x2 – 2x + 8 olur.  Download;

  Konu Mustafa Uyar tarafından (12.Mayıs.2011 Saat 16:54 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  **NUR** Beyza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Konya, Turkey
  Mesajlar
  4,214
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Yanıt: Polinomlar - Çözümlü Sorular

  Polinomlar - Çözümlü Sorular

  sorun nedır???
  lınk saglam..

 3. #3
  yoLcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05 Aralık 2006
  Yer
  bartın
  Yaş
  46
  Mesajlar
  1,756
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart Yanıt: Polinomlar - Çözümlü Sorular

  Polinomlar - Çözümlü Sorular

  Alıntı sahin40 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  link yokmu
  "indir" yazan yere tıkılıyacan rapid linki gelir

 4. #4

  Üyelik tarihi
  22 Kasım 2009
  Mesajlar
  2
  Tecrübe Puanı
  11

  Standart Yanıt: Polinomlar - Çözümlü Sorular

  Polinomlar - Çözümlü Sorular

  ya linkler çıkmıyor bana bi yardımcı olurmusunuz acil!!!

 5. #5

  Üyelik tarihi
  22 Kasım 2009
  Mesajlar
  2
  Tecrübe Puanı
  11

  Standart Yanıt: Polinomlar - Çözümlü Sorular

  Polinomlar - Çözümlü Sorular

  indirdim ama açılmıyor!!!

 6. #6
  sümiş
  Misafir

  Standart Yanıt: Polinomlar - Çözümlü Sorular

  Polinomlar - Çözümlü Sorular

  ben ndn indiremiom yaaaa offff

 7. #7
  vedaty
  Misafir

  Standart Yanıt: Polinomlar - Çözümlü Sorular

  Polinomlar - Çözümlü Sorular

  iiii bir site oldundan sorun yok gardaş yozgat sorgun

Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

izmir escort bayan

eşarp bağlama - Uyar Optik - Mustafa Uyar - eşarp yapma -
Eğitim ve Ögretim Genel