GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI TARİHÇESİTürk tıbbına bir asırdan fazla hizmet veren GATA ; Gülhane Askeri Tatbikat Okulu ve Hastanesi adı altında 30 Aralık 1898 tarihinde İstanbul'da Topkapı Sarayı surları içerisinde kurulmuştur.


1941 yılında İstanbul'dan Ankara'ya Cebeci Hastanesi'ne nakledilerek , 12 yıl süreyle faaliyetlerini burada sürdürmüş , 1947 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi ünvanını almıştır.

1953 yılından 1971 yılına kadar Bahçelievler'deki şimdiki K.K.K. lığı binasının bir bölümü olan eski binada hizmet veren GATA ,

1971 yılında Etlik'teki bugünkü modern binalarına taşınmış ve 30 yıldır faaliyetlerini bu kampüste sürdürmektedir.
1971 yılından itibaren GATA Komutanlığı bünyesinde şu değişiklikler meydana gelmiştir :1977 yılında GATA Komutanlığı bünyesinde Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okul Komutanlığı ,

7 Kasım 1980 tarihinde Askeri Tıp Fakültesi ,

25 Kasım 1985 tarihinde Hemşirelik Yüksek Okulu ,
01 Ekim 1992 tarihinde, 2 yıl süreli ön lisans seviyesinde eğitim veren Sağlık Meslek Yüksek Okulu açılmıştır.


21 Nisan 2000 tarihinde T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi hizmete girmiştir.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi; 1998 yılında 100 üncü kuruluş yılını kutlamıştır.GATA , yetiştirdiği öğretim üyesi ve uzman hekimleri ile 1909'da İstanbul Tıp Fakültesi'nin , 1945 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nin kuruluşuna da önemli katkılarda bulunmuştur.
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞININ VAZİFESİ


T.S.K.'nın ihtiyaç duyduğu sağlık personelini yetiştirmek ve T.S.K.'ne sağlık hizmet ve desteği sağlamaktadır.

KOMUTANLIĞIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Komutanlığın genel görevleri olarak;
- Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu askeri tabip , yüksek hemşire ve sağlık astsubayı yetiştirmek

- Tabip , diş tabibi , eczacı , veteriner hekim ve sağlık sınıfı diğer personelin uzmanlık , lisansüstü ve doktora eğitim ve öğretimini yapmak
- Askeri ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak
- Sağlığı ilgilendiren her türlü konularda danışmanlık ve hakem vazifelerini görmek olarak özetlenebilir.

KOMUTANLIĞIN İDARİ YAPISI


GATA Komutanlığı'nın idari yapısı şu şekildedir :
Komutan'a yönetimde yardımcı olan (Akademi Kurulu , Yönetim Kurulu , Yüksek Disiplin Kurulu , Komutan Bilimsel Yardımcılığı ve Komutan İdari Yardımcılığı) kurul ve üniteler ile ;
- Akademi Kurmay Başkanlığı
- Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliği
- Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı
- TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
- Öğrenci Grup Komutanlığı
- Hemşirelik ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
- Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okul Komutanlığı'ndan
oluşmaktadır.


KOMUTANLIĞIN YERLEŞİM DURUMUGATA Komutanlığı ve Bağlı birimleri; Ankara , İstanbul ve Eskişehir'de bulunmaktadır.
Ankara'da GATA Kışlası içerisinde:
Gata Komutanlığı Karargahı
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanesi
Hemşirelik ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu Komutanlığı
T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı
İstanbul'da:
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile bu hastaneye bağlı olarak hizmet veren Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Eskişehir'de ise:
Hava Hastanesi içerisinde hizmet veren Hava ve Uzay Hekimliği Merkez Başkanlığı
yer almaktadır.SAĞLIK HİZMETLERİGATA Komutanlığı'na bağlı Eğitim Hastaneleri'ne 2005 yılı içerisinde polikliniklere 1.034.194 personel başvurmuş olup , bu personelden 30.921'inin yatırılarak tedavileri yapılmıştır. Aynı yıl içerisinde toplam 11.726 ameliyat gerçekleştirilmiştir.
Hastanelere günlük müracaat eden personel sayısı ortalama 3500 ila 4000 arasında değişmektedir.