Reformtürk 12 Yıldır Sizlerle
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1
  SPONSOR REKLAM soleil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  konya
  Mesajlar
  4,856
  Tecrübe Puanı
  105

  Ana Sinifi Zümre

  YILDIZELİ ANAOKULUMÜDÜRLÜĞÜ’NE

  2007-2008 Eğitim öğretim yılı Ana Sınıfı öğretmenleri II. dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısını 12/02/2008 Pazartesi günü saat 15.00’da okulumuz Öğretmenler Odasında, Okul Müdür Vekili Zülfinaz ÇELİK başkanlığında toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmeye karar vermiştir.

  Bilgilerinize arz ederiz.


  Berivan AKBAŞ Yurdanur KEMİKLİ Hacer ASLANTAŞ
  Anasınıfı Öğretmeni Anasınıfı Öğretmeni Anasınıfı Öğretmeni  GÜNDEM MADDELERİ:

  1- Açılış konuşması.
  2- I. yarıyılının genel bir değerlendirilmesi.
  3- 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun okunup, incelenmesi.
  4- Yıllık çalışma programının II. Döneminin gözden geçirilmesi.
  5- İlköğretim programının ana sınıfı dersleriyle ilgili amaç ve davranışlarının incelenmesi.
  6- Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planlarla ilgili esaslar.
  7- Kurum yönetmeliğinin okunması.
  8- Ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması.
  9- Öğretim yöntemlerinin tespiti.
  10- Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti.
  11- Ev ödevlerinin öğrenci seviyelerine göre olması ve fazla zaman almaması.
  12- Öğrenci başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.
  13- Belirli gün ve haftalarda, ünitelerle ilgili yapılacak çalışmaların görüşülmesi.
  14- II. yarıyılda yapılacak rehberlik faaliyetlerinin (2524 Sayılı Tebliğler Dergisi 51. madde) tespitinin yapılması.
  15- II. yarıyılda yapılacak sosyal faaliyet, gezi ve incelemelerin görüşülmesi.
  16- Öğretmen veli görüşmelerinin plânlanması.
  17- Dilek ve temenniler.
  11/02/2008
  Uygundur  Zülfinaz ÇELİK
  Okul Müdür V.


  YILDIZELİ ANAOKULUMÜDÜRLÜĞÜNE


  2007-2008 Eğitim öğretim yılı Anasınıfı öğretmenleri II. dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısını 12/02/2008 Pazartesi günü saat 15.00’da okulumuz Öğretmenler Odasında, Okul Müdür Vekili Zülfinaz ÇELİK başkanlığında toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüşlerdir.

  KURUL TUTANAĞI
  Toplantı Tarihi : 12/02/2008
  Toplantı No : 2
  Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
  Toplantı Başkanı : Zülfinaz ÇELİK
  Toplantı Yazmanı : Berivan AKBAŞ
  Toplantıya Katılanlar: Zülfinaz ÇELİK, Berivan AKBAŞ, Yurdanur KEMİKLİ, Hacer ASLANTAŞ

  TOPLANTININ AMACI:
  1. Eğitim öğretim çalışmalarında ortak bir yol izlemek, koordinasyon, paralellik ve süreklilik sağlamak.
  2. Öğretmenlerin birbirlerinin metot, bilgi ve tecrübelerinden yararlanması.
  3. Sınıfları okutan öğretmenler arasında eğitim öğretim çalışmalarında fikir teatisinde bulunmak.
  4. Eğitim öğretimdeki yeni yöntem ve teknikleri takip edip yararlanmak.

  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

  1. Zülfinaz ÇELİK; başarılı bir öğretim dönemi dilekleriyle toplantının açılışını yaptı. Yapılan yoklamada tüm üyelerin hazır olduğu görüldü. Zümre yazmanı olarak Berivan AKBAŞ seçildi. Gündem maddelerini okuyarak, eklenmesi ve çıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu. Yeni bir madde teklif edilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.

  2. Zülfinaz ÇELİK; I. yarıyılın genel bir değerlendirmesini yaparken; başarılı, verimli bir dönem geçtiğini, eğitsel sosyal ve kültürel açıdan birçok etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu etkinlikleri yaparken velilerin işbirliğinden yararlanıldığını belirtti.

  Hacer ASLANTAŞ; I. Yarıyılda yapılan etkinlikler hakkında bilgi istedi.
  Bu etkinlikler yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini okul müdürüne sordu.

  Zülfinaz ÇELİK; ; I. Yarıyılda hedeflenen birçok etkinliği başarıyla gerçekleştirdiklerini, ancak elde olmayan nedenlerle bazı etkinliklerin gerçekleştirilemediğini söyledi. Ancak velilerle diyaloğun arttırılmasına ve çevrenin şartlarına ve durumuna göre etkinliklerin planlanması gerektiğini belirtti.

  Sınıf içi panolar ve koridor panoları belirli gün ve haftalara uygun olarak düzenlenmiş ve öğrenci çalışmalarının panolarda sergilenmesi sağlanmıştır dedi.

  3. Zülfinaz ÇELİK; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanun maddelerini okudu. Öğrencileri genel amaçlarda belirtildiği gibi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli,ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilimlere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek gerektiğini belirtti.

  Berivan AKBAŞ; Öğrencilerin genel amaçlarda belirtildiği gibi beden, zihin, ahlak ve ruh, duygu bakımından dengeli bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirileceğini söyledi.

  Yurdanur KEMİKLİ; Öğrencileri genel amaçlarda belirtildiği gibi ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak suretiyle, hayata hazırlamak , kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak, bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli önceliklerin alınmasının gerektiğini vurguladı.

  4. Zülfinaz ÇELİK; Gerekli görüldüğünde tekrar zümre toplantısı yapılmasının eğitim öğretimin düzenli ve diplinli bir şekilde işlemesi bakımından yararlı olacağını belirtti.

  Hacer ASLANTAŞ; Yıl içinde yapacağımız belirli gün ve haftalardan kutlanacakların, veli toplantılarının ve önem arzeden çalışmaların öğretmenlerin işbirliği ile ve Okul Müdürü’nün koordine etmesiyle çok yararlı olacağını söyledi. Yıllık çalışma programı anasınıfı öğretmenleri tarafından kontrol edilerek ortak çalışmaların planlaması yapıldı.

  5. Berivan AKBAŞ; İlköğretim programında yer alan ana sınıflarıyla ilgili Programın genel amaçları, açıklamalar, özel amaçlar ve davranışlar bölümünü madde madde okudu.

  6. Zülfinaz ÇELİK; Geçen yıl hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık planların başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak konuların yetiştirildiğini söyledi. Bu yıl hazırlanacak olan ünitelendirilmiş yıllık planlarında sürelerinin tespitinde geçen yılki birikimlerden yararlanılması gerektiğini ekledi. Ünitelendirilmiş yıllık planlarda belirlenen hedef ve davranışlar; üniteler haftalara bölünerek, konularla ilişki kurularak paylaştırıldı. Günlük planlarda da haftalık plana uyumlu konu, hedef ve davranışların bulunması gerektiğini, çalışmaların ve hazırlıkların buna göre yapılacağını söyledi. Günlük planlar hazırlanırken belirli gün ve haftalarla ilgili konulara yer verileceğini ekledi.

  7. Zülfinaz ÇELİK; Kurum yönetmeliğini okudu. Eğitim ve öğretimin düzenli olarak gerçekleşmesi için kurumun belirlediği prensipler doğrultusunda hareket edilmesinin başarının artmasına sebep olacağını söyledi.

  8. Zülfinaz ÇELİK; Öğrencinin, okul, sınıf ve kendi ders araç ve gereçlerini düzenli, tertipli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için, önceden kazandırılmak istenen davranışların pekiştirilmeye çalışılmasına, bu konuda aile ile iş birliğine gidilmesi gerektiğini söyledi.

  Berivan AKBAŞ; Okul araç ve gereçlerinin öğrencinin öz malıymış gibi dikkatli ve özenle kullanılması için öğrencilere gerekli davranışların kazandırılmasının çok önemli olduğunu ekledi.

  9. Zülfinaz ÇELİK; Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması, öğrenciye söz hakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti, gerektiğinde konunun önemli noktalarının tekrar edilmesinin öğrenmeyi kolaylaştıracağını söyledi.

  Hacer ASLANTAŞ; derslerin ve konuların özelliğine göre gözlem, inceleme, gezi vb. yapılmasının daha somut neticeler vereceğini söyledi.

  10. Zülfinaz ÇELİK; Her sene olduğu gibi ders kitapları haricinde kaynak eserlerden de yeri geldiğinde yararlanılmasının eğitim, öğretime olumlu yönde katkıda bulunacağını belitti. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu öğretim yılında da ünite dergilerinden yararlanılmasının faydalı olacağını söyledi.

  Yurdanur KEMİKLİ; Özellikle derslerde oyuncaklardan, kuklalardan, çeşitli video CD lerden azami ölçülerde yararlanılmasının gerekliliğini vurguladı.

  11. Zülfinaz ÇELİK; öğrencilerin gün içinde bilgi, beceri ve davranışları pekiştirebilmeleri ve kalıcı olabilmesi için fazla zaman almamak şartıyla, eğlenceye yönelik boyama gibi kısa ev ödevlerinin verilmesinin faydalı olacağını söyledi.

  12. Zülfinaz ÇELİK; Öğrencinin ilgisini artırmak için derslerin görsel materyallerle desteklenmesi gereklidir. Ayrıca yeni müfredatta çokça belirtilen çoklu zeka kuramından da yararlanılmalıdır. Ders işleme esnasında değişik zeka gruplarına hitap edecek şekilde örneklemeler yapılmalı, konular bu şekilde pekiştirilmelidir dedi.

  Berivan AKBAŞ; Öğrencilere evde düzenli ders çalışma programı çıkartılarak bu programın düzenli takibinin yapılması, öğrencilerin başarılarının artması bakımından yararlı olacaktır dedi.

  13. Zülfinaz ÇELİK; II. dönemde kutlanacak törenler ayrıca belirli gün ve haftalar isim ve tarih olarak okundu. Özellikle 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramında sınıf panoları ve koridor panolarında özel bir yer ayrılmasının gerektiğini söyledi.

  Yurdanur KEMİKLİ; Belirli gün ve haftalarla bağlantılı olarak Yeşilay Haftası, Orman Haftası gibi önem arz eden haftalarda tören öncesi haftalarla ilgili resim vb. metaryallerle panoları yenilenmesinin yararlı olacağını söyledi.

  14. Zülfinaz ÇELİK; yıl içinde sınıf rehber öğretmeninin öğrencilere yapacağı rehberlikle ilgili 2524 sayılı Tebliğler Dergisi’nden 51. maddeyi okudu. Öğrencilerin psiko-sosyal gelişmelerinin yakından takip edilmesini, öğrenciler arasındaki farklılığın ortaya çıkarılarak ilgi ve istidatlarına göre eğitilmesi gerektiğini söyledi

  Berivan AKBAŞ; Ana sınıfı öğrencilerinin çocukluk döneminde olduğu dikkate alınarak problemlerin çözümlenmesi ve rahat bir gelişim süreci yaşamaları için grup ve bireysel rehberlik yapılması gerektiğini söyledi.

  15. Zülfinaz ÇELİK; Zümre olarak ünitelendirilmiş yıllık planlarda geçen konularla uyumlu gezi ve gözlem çalışmaları planlanmış gezilecek yerlerin ve tarihlerinin belirlendikten sonra, belirtilen gezi ve inceleme yerlerinin randevuları alınıp günleri kesinleştirilecek ve resmi yazışmalar yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğünden izinlerinin alınması gerektiğini söyledi.

  Yurdanur KEMİKLİ; Okul içinde yapılacak sosyal faaliyetlere öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda katılımları sağlanarak, çalışmalarda sınıflar aktif rol oynayacaktır. Ayrıca resim ve spor dallarındaki yarışmalara öğrenciler teşvik edilerek bireysel yeteneklerinin ön plana çıkarılması sağlanacaktır dedi.


 2. #2
  soleil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  konya
  Mesajlar
  4,856
  Tecrübe Puanı
  105

  Yanıt: Ana Sinifi Zümre

  16. Zülfinaz ÇELİK; Her yıl olduğu gibi veli öğretmen görüşmelerinin imkanlar doğrultusunda ayda bir yapılmasının yararlı olacağını belirtti. Verilecek olan ara karnelerle bu görüşmeler pekiştirilip öğrencilerin gelişim sürecinin ne boyutta olduğu belirlenmiş olacaktır dedi. Velilerle yapılan görüşmeler yalnız sınıf veli toplantılarıyla sınırlandırılmayıp, her öğretmenin veli görüşme gün ve saati belirlenecektir. Veli toplantılarına veli görüşmelerine katılsın veya katılmasın velilerle telefon görüşmesi yapılarak raporlanması gerektiğini söyledi.

  Berivan AKBAŞ; Velilerle dostlukların, ilişkilerin pekiştirilip geliştirilmesi için sınıf kahvaltıları düzenlenmesinin ve gerektiğinde veli ziyaretlerinin yapılmasının önemine değindi.

  2. Zülfinaz ÇELİK; II. yarıyılın sağlıklı başarılı olması temennisinde bulundu

  Berivan AKBAŞ; II. Yarıyılda yapılacak çalışmalarının sevgi saygı ve dostluk ortamında harmanlanıp başarı filizi olarak çoğalmasını temenni etti.

  Zülfinaz ÇELİK; II. yarıyılın başarılı geçmesi dileğiyle toplantıyı kapattı.


Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
eşarp bağlama - öğretmen yeri - Mustafa Uyar - ılgın - eşarp yapma -
Eğitim ve Ögretim Genel