Reformtürk 14 Yıldır Sizlerle
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  SPONSOR REKLAM **NUR** Beyza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Konya, Turkey
  Mesajlar
  4,214
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Fizik Dersi Zümre Öğretmenler Tutanağı

  Fizik Dersi Zümre Öğretmenler Tutanağı

  2007-2008 ÖĞRETİM YILI
  ÜSKÜDAR HALİDE EDİP ADIVAR LİSESİ
  1. DÖNEM FİZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI
  TUTANAĞI

  TOPLANTI TARİHİ : 10.09.2007
  TOPLANTI SAATİ : 10:00
  TOPLANTI YERİ : Öğretmenler odası
  TOPLANTI NO : 1

  GÜNDEM MADDELERİ :
  1. Açılış ve yoklama,
  2. Milli Eğitim Temel Kanununun okunup incelenmesi,
  3. Fizik dersinin müfredat programlarının gözden geçirilmesi,
  4. Atatürk İlke ve İnkılapları’nın derslere yansıtılması hususu,
  5. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin gözden geçirilmesi,
  6. Ödev, proje ve seminer yönetmeliğinin gözden geçirilmesi (yazılı yoklama, sözlü ve yıllık ödevlerin tespiti)
  7. Derslerde uygulanacak yöntem, teknik ve laboratuarın kullanılması ile yapılacak deneylerin belirlenmesi,
  8. Başarıyı artırıcı ders içi ve ders dışı etkinlikler,
  9. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği ve ortak çalışmalar,
  10. Yazılı yoklamalar için çalışma takvimindeki tatillerin tespiti,
  11. Yaz tatili süresinde Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen genelge ve yönetmeliklerin
  incelenmesi,
  12. Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması
  13. Genel değerlendirme (geçmiş yıldaki toplantılarda alınmış kararların sonuçları),
  14. Dilek ve temenniler,


  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (ALINAN KARARLAR VE KONUŞMALAR)

  1. Zümre başkanı Kemal BERBER' in iyi dilek ve temennileriyle toplantı açıldı. Zümre öğretmenlerinin eksiksiz olduğu tespit edildi.
  2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gözden geçirildi, genel ve özel amaçları özenle incelendi, öğrencilerin söz konusu kanun amaç ve ilkelerine göre yetiştirilmesi gereğinin önemi üzerinde durularak Ulusumuzun bizlere emaneti olan gençlerimizin, standartları Atatürk tarafından belirtilmiş olan çağdaşlık çizgisinin üzeri bir medeni hayat düzeyini yaşamaları için, kendilerine en güzel referans teşkil edecek öğretmenlerinin, gerek mesleklerine ilk başladıklarında ettikleri yeminlerinde ve Anayasamızda ifade edilen, Atatürk milliyetçiliğine, Onun ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı birer
  Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmalarının, gerekse yaşadıkları hayat tarzı ile öğrencilerimize örnek olmalarının önemi üzerinde duruldu.
  3. Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Klasik ve yabancı dil ağırlıklı lise müfredat programını takip edebilmek için 2359-2361-2455-2492 sayılı tebliğler dergilerinden Fizik-1, Fizik-2, Fizik-3 ve Fizik Uygulamaları derslerinin program içerikleri, zümre başkanı tarafından okunarak yeniden gözden geçirildi, müfredat programlarının hazırlanan yıllık planlara dengeli bir şekilde dağıtılmasının, bir yıl önceki planlardan da yararlanılmasının ve yıllık planların hazırlanması esnasında 2089 sayılı tebliğler dergisinin esas alınması gerekliliği üzerinde duruldu. Derslere dayalı, müfredat programlarındaki uygulanan amaç ve açıklamalar ilgili tebliğler dergilerinden okundu. Yıllık planlardaki müfredat programlarının bir kere hazırlanıp bir yıl uygulanacağı ilkesinden hareketle ilgili değişikliklerin titizlikle takip edilip bu konularda hata yapılmaması gerekliliğinin üzerinde duruldu.
  Kemal BERBER: Yıllık planlar hazırlanırken geçmiş yıllardaki deneyimlerimizden yararlanmamız gerektiğini belirtti.Yıllık planlar hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı.
  a) Konular ay ve haftalara dağıtılırken çalışma takvimine göre konuların kapsam ve ağırlığının uygun zamanlamaya uymasına dikkat edilecek,
  b)Konular müfredat programından alınacak,
  c)Konuların varsa özel amaçları belirtilecek,
  d)Yazılı sınavların yapılacağı tarihler yıllık planda belirtilecektir.
  e) Yıllık planlar;2551 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan MEB lığıEğ.Öğ.Çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin 30.07.2003 Tarih, 226 sayılı yönergesi ,2089 sayılı tebliğler dergisinden planlamaya ilişkin açıklamalar,2359 sayılı
  tebliğler dergisinden Fizik Müfredat programı, 2104 ve 2212 sayılı tebliğler dergilerinden Atatürk İlke ve İnkılaplarının öğretilmesi konularından yararlanarak hazırlanacaktır.

  Erhan KAYRA : Fizik dersinin amaçlarına ulaşabilmesi için belirli planlama doğrultusunda gerekli şartların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla müfredat programlarında aşağıdaki değişikliklerin oluşturulması kararlaştırıldı.
  a) Denge ,moment ve ağırlık merkezi konularında basit makineler geçtiği için; basit makineler konusu kuvvet konusundan sonra işlenecek,
  b) Dönme Kinetik Enerjisi,Bağlanma Enerjisi ve Kurtulma enerjisi konuları Dairesel Hareket konusu içerisinde işlenecektir.
  c) Lise-3. sınıflarda Küresel Aynalar konusu Işığın Kırılması konusundan önce işlenecektir.
  4. Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslere yansıtılması konusunun 2104-2212- sayılı tebliğler dergilerindeki ilgili
  bölümleri yeniden incelenerek tekrar ele alındı. Söz konusu dergilerin belirttiği esasların yıllık planlarda temel başlıklar halinde, günlük planlarda 2104 sayılı tebliğler dergisindeki açıklamalar ışığında ayrıntılı olarak işleneceği fizik dersi zümre öğretmenler kurulu başkanı tarafından hatırlatıldı.

  Ahmet ÖZTÜRK: Atatürk İlke ve İnkılaplarının belirli gün ve haftalarda konuların özelliğine göre yer verilmesi gerektiğini belirtti. Atatürk’ün Fen Bilimlerine ilişkin özdeyişlerine uygun fırsatlar yaratılması ve işlenen bu konuların sınıf defterlerine yazılması kararlaştırıldı.
  5. Eğitim-Öğretim dönemi içinde ve sonunda bir hataya meydan vermemek için 2438 ve 2460 sayılı tebliğler dergilerinden, 2529 sayılı tebliğler dergisinden sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin en son düzenlenmiş hali, zümre başkanı tarafından okunarak yönetmelik gözden geçirildi. Değişiklikler hatırlatıldı.

  6. 2300 sayılı tebliğler dergisinden ve 20336 sayılı resmi gazeteden ödev yönetmeliği okundu ve incelendi.
  Geçmiş yıldaki zümre öğretmenler toplantılarında takip edilen yöntem ve tekniklerin nasıl ve ne şekilde uygulanabileceği tartışıldı. Etkin takrir, soru-cevap, tümdengelim, tümevarım, deney, grup çalışması, laboratuarın mevcut imkanlar çerçevesinde kullanımı, öğrenci etkinliği için ön hazırlığın teşviki, işlenen konuların ders saati sonunda son beş dakikalık sürede özetlenmesi gereğine, konular arası bağlantının sürekli sağlanmasına, ağırlıklı konulara dayalı soruların çıkarılıp olayların neden-sonuç ilişkisi üzerinde öğrencilerin yorum yapabilmesinin önemi üzerinde duruldu. Laboratuar planı hazırlanarak azami fayda sağlanması gerekliliği üzerinde duruldu. Yapılacak deneyler aşağıdaki şekilde belirlendi:
  FİZİK - I

  1. Düzgün olmayan cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi
  2. Eşit kollu terazi ile cisimlerin tartılması
  3. Sürtünme ile elektriklenme
  4. Dokunma ile elektriklenme
  5. Akım, potansiyel fark ve direnç arasındaki ilişki
  6. Seri bir elektrik devresinde açığa çıkan madde ile devreden geçen yük miktarı arasındaki ilişki (Suyun elektrolizi)

  FİZİK – II

  1. Bir doğru boyunca hareket
  2. Basit harmonik hareket
  3. Potansiyel enerjide değişmeler

  FİZİK –III(3 Yıllık)

  1. Işığın kırılması
  2. Düz aynada görüntü oluşması
  3. Çukur aynada görüntü oluşması
  4. Yakınsak mercekte görüntü oluşması
  5. Dalga leğeninde dalgalar
  6. Dalgaların kırılması
  7. Yayda dalgalar
  8. Noktasal iki kaynaktan çıkan dalgalar
  9. Girişim ve faz
  10. Işıkta girişim ( Young deneyi )
  11. Işığın tek yarıkta kırınımı

  FİZİK –III(4 Yıllık)

  1. Serbest düşme hareketi
  2. Yatay atış hareketi
  3. Eğik atış Hareketi
  4. Dönüş hareketi
  5. Basit harmonik hareket
  6. Momentum değişmeleri
  7. Esnek çarpışmalar ve Esnek olmayan çarpışmalar
  8. Elektriklenme ve elektrik yükü
  9. Elektroskop ve elektrik yükü
  10. Dirençlerin bağlanması
  11. basit elektrik devreleri
  12. emk ve üreteçler
  13. üreteçlerin bağlanması

  Ahmet ÖZTÜRK: Ödev Yönetmeliği esaslarına bağlı kalarak dönem içinde sınıf içi ve sınıf dışı çalışmaların sözlü notu ile değerlendirilmesi başarının artmasına neden olacaktır.
  Sözlü notlarının sınıf içinde öğrencilerin etkinliğini artıracak yönde, başarıyı teşvik edici mahiyette olmasının ve notlarının (yönetmelikte belirtildiği gibi) verildiği anda öğrenciye duyurulmasının önemi üzerinde duruldu.. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin yazılı ve sözlü yoklamalarını kapsayan kısımları tekrar ele alındı. Haftalık ders saati ikiden fazla olan dersler için bir dönemde en az üç yazılı yoklama, diğer durumlar için en az iki yazılı yoklama yapılacağı ve bu yazılı yoklamaların bütün sınıflarda yakın zamanlarda yapılmasının daha yararlı olacağına karar verildi. Ayrıca yönetmeliklere uygun olarak yapılacak yazılı yoklamaların tüm konuları kapsayan kısa cevaplı en az yedi sorulu olmasının ve sınavlardan en az birinin de test olarak yapılmasının yararlı olacağına karar verildi
  Ödevlerin öğrenciyi araştırmaya sevk edecek yönde ve kaynakların belirtilerek verilmesi ve zamanında toplanması bunların öğrenci sorumluluğunu geliştirici yönlerinin bulunması nedeniyle, en az yazılı yoklama notları kadar önemli olduğu bir defa daha teyit edildi.
  Erhan KAYRA: Dönem içerisinde verilecek ödevlerin konuları genel olarak ;
  a) Her çeşit alet yapmaları(Mekanik,elektrik,elektronik,optik)
  b) Öğrenciler ilgilerini çeken konular varsa o konularda çalışarak, çalışmalarını rapor haline getirmeleri,
  c) Daha iyi daha derin araştırma yaparak daha çok öğrenmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerin zorlandıkları konularda problem araştırmaları ve bunları sınıfta çözmeleri,
  d) Ödevlerin ders öğretmenleri ile öğrenciler arasında belirlenecek bir proje çalışması şeklinde olması,
  e) Ödevlerin değerlendirilmesinde birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla değerlendirme planının aşağıdaki gibi yapılması kararlaştırıldı.

 2. #2
  **NUR** Beyza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Konya, Turkey
  Mesajlar
  4,214
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Yanıt: Fizik Dersi Zümre Öğretmenler Tutanağı

  Fizik Dersi Zümre Öğretmenler Tutanağı

  ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1-Plan ve şekiller ...............................................20 puan
  2-Araştırma, kaynaklarından yararlanma ....10 puan
  3-İfadenin düzgünlüğü ve anlaşılırlığı ..........30 puan
  4-Vardığı sonuçtaki isabet ve doğruluk .......30 puan
  5-Ödevin zamanında hazırlanıp teslimi ........10 puan

  Çevre şartları göz önüne alınarak, öğrencilerden yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak proje ve seminer çalışmaları konularının öğrencilerle birlikte tespit edilmesi kararı alınarak, yapılacak çalışmalara azami önem verilerek mutlaka sonuçlandırılmasının önemi üzerinde duruldu.

  7. Kemal BERBER:
  Aynı ders öğretmenleri arasında yöntem ve teknik yönünden birlik sağlanması,bu amaçla öğretmenler arasında günlük ders planları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmalı,konuların işlenişinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin belirlenip verilecek örnek ve uygulamaların nitelik ve niceliklerinin tartışılarak ortak bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini belirtti.
  Müfredat programına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş olan ders kitaplarının, her öğrencinin maddi gücü imkanlarınca alınmasına karar verildi. Ayrıca ders kitaplarının yanında üniversite hazırlık kitaplarından da yararlanılmasına karar verildi. Yazı tahtasının düzenli kullanımına, şekil ve şemaların renkli kalemlerle çizilmesine ve düzenli olarak ders esnasında dersi derste öğrenmek gayesiyle kitapların yanlarında bulundurulmasının takibinin yararlı olacağı görüşü benimsendi. Bu yıl okutulacak ders kitapları aşağıdaki gibi seçildi:

  FİZİK-1 Ç. Kalyoncu, Y. Çakmak (ME
  FİZİK-2 İ. Karaaslan, A. Altuntaş, F. Zengin, A. Tütüncü (ME
  FİZİK-3 M. Ceran, A. Kurdoğlu, K. İmamoğlu, H. Öksüzoğlu (ME

  8. Erhan KAYRA
  Ders içinde sınıfın çok dikkatli gözlenmesinin derse soru çözme kapsamında tüm öğrencilerin homojen katılımına her öğrenciye söz verilip onların devamlı derste aktif ve ilgili tutmaya özen gösterilmesinin yararı üzerinde durdu. Ders dışında öğrencilerin grup çalışmasının, günlük çalışma alışkanlığı kazandırmanın faydalarını belirtti. Her an yanında öğretmenini bulamayan öğrencinin grup çalışmalarında arkadaşlarından da yararlanmasının önemini vurguladı.
  Kemal BERBER:
  Okullarda fizik dersinde başarının olumlu yönde gelişimini sağlamak için;başarıyı etkileyen genel ve özel şartlar değerlendirilmeli, olumsuzlukların sebepleri tartışılarak bazı çözüm önerileri üretilmelidir.Bu nedenle;
  a) Öğrencilere ders çalışma planlarında rehberlik yapılarak verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması,
  b) Çalışmayı alışkanlık haline getirmemiş öğrencilerin aileleriyle işbirliği yapılarak çalışmaya yönlendirilmeleri,
  c) Derslerin daha aktif ve ilgi çekici olması için laboratuar çalışmalarına daha çok yer verilmesi,
  d) Seviyelerine uygun problem çözümü ile alıştırma yapmalarının sağlanması,
  e) Pratik uygulamalar yapılarak düşünme gücünün artırılması,
  f) Öğrencilerin fizik dersini başarabileceklerine dair güven verilerek dersi sevmeleri ve dersten kopmamalarının sağlanması,
  g) Öğrencilerin derslere hazırlık yaparak gelmeleri için işlenecek konunun önceden belirtilmesi gerekir.
  h) Ders kitabı dışında öğrencilerin yararlanacağı kitaplar kendi isteklerine bırakılmalı.Bu kaynak kitaplarda aranması gereken özellikler hakkında bilgi verilmelidir.
  i) Fen Bilimlerinde güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Bilim ve Teknik” dergisi tavsiye edilmelidir.
  j) Deney ve proje çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerin çalışmalarına destek olunması,bunların laboratuar imkanlarından yararlanmalarının sağlanması,konu ve kaynak konusunda yardımcı olunması.
  k) Her konu bitiminde; konuyla ilgili pratik düşünebilme yeteneklerinin ve test sorusu çözebilme özelliklerinin geliştirilmesi için test uygulamasının yapılması gerektiğini belirtti.


  9. Ahmet ÖZTÜRK: Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin okul ve öğrenci başarısı üzerine etkilerinden söz etti. Okul öğretmenleri arası diyalog ve iletişimi güçlendireceğinden öğrencilerin soru ve sorunlarını o konunun uzmanı öğretmenle görüşmesinin tek ders öğretmenine bağlı kalmamasının öz güvenlerini ve başarılarını geliştirici yönde etkilerinin olduğunu belirtti.
  Erhan KAYRA: Matematik öğretmenleriyle “Üslü ve Köklü Sayılar,Trigonometrik Fonksiyonlar,Diziler ve seriler” konularında, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile “Anlaşılır cümle kurma ,Okuduğunu anlama yöntemleri”konularında ve Kimya öğretmenleriyle “Atom’un yapısı ,İyonların oluşumu,Elektron yörüngeleri,Elektronların enerji seviyeleri ve orbitallere dağılımı” konularında işbirliği yapılmasının fizik dersinin diğer derslerin desteğinde yürütülmesi ve başarının artırılması açısından önemlidir.


  10. Yeni Müfredat Programının uygulanmasına 2007-2008 Öğretim yılında LİSE-3. sınıflarda dahil edilecek. Bu nedenle Yıllık Planlar hazırlanırken Lise-1 lerde 4 yıllık program,Lise-2 lerde 4 yıllık program, Lise-3 lerde a)YDL için 3 yıllık Program b) KL için 4 yıllık program dikkate alınacaktır. Çalışma takvimi incelenerek tatil günleri aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir: Yıllık planlar yapılırken bu çizelgeden yararlanılacaktır.

  AYLAR MESAİ HAFTALARI TATİLLER
  EYLÜL 2

  EKİM
  4 6 Ekim 2006 Cumartesi Tam gün
  (Mahalli baram)
  12,13,14 Ekim 2007 Cuma,c.tesi, Pazar tam gün (Ramazan bayramı)
  29 Ekim 2007 Pazaresi tam gün
  (Cumhuriyet Bayramı)
  KASIM 4
  ARALIK 4 20,21,22,23 Aralık 2007 Perş., Cuma, C.tesi,Pazar
  (Kurban Bayramı)

  OCAK
  4 1 Ocak 2006 Salı
  (Yılbaşı tatili)
  28 Ocak-8 Şubat 2007
  (Yarıyıl tatili)
  ŞUBAT 3
  MART 4
  NİSAN 5 23 Nisan 2008 Ptesi
  (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
  MAYIS 4 19 20 Mayıs 2008 P.tesi,Salı
  (Gençlik ve Spor Bayramı)
  HAZİRAN 2 13 Haziran 2008 Cuma
  (Öğretim yılının son günü)
  MESAİ GÜNLERİ I.DÖNEM 90 gün
  I.DÖNEM 87 gün
  TOPLAM 177 gün


  11. Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tebliğler dergilerinden fizik dersi ve diğer idari konuları ilgilendiren yönetmeliklerin takibi için yaz tatili döneminde gelen dergiler okundu.


  12. “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” projesi çerçevesinde üç yıllık genel ve meslekî teknik liselerin öğretim süresi, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Talim ve Terbiye Kurulunun 07/06/2005 tarih ve 184 sayılı Kararı ile 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır. Genel lise ile mesleki ve teknik orta öğretim okulları arasında her türlü yatay ve di*** geçişlere fırsat tanıyan bir yapı esas alınmış ve tüm öğrencilerin 9. sınıflarda aynı ortak dersleri okuması sağlanmıştır.
  Bu değişiklikle birlite;


  1)haftalık ders çizelgeleri de değiştirilmiş olup Genel Lise Fen Bilimleri Alanı Haftalık Ders Çizelgesindeki yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.  ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1-Plan ve şekiller ...............................................20 puan
  2-Araştırma, kaynaklarından yararlanma ....10 puan
  3-İfadenin düzgünlüğü ve anlaşılırlığı ..........30 puan
  4-Vardığı sonuçtaki isabet ve doğruluk .......30 puan
  5-Ödevin zamanında hazırlanıp teslimi ........10 puan

  Çevre şartları göz önüne alınarak, öğrencilerden yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak proje ve seminer çalışmaları konularının öğrencilerle birlikte tespit edilmesi kararı alınarak, yapılacak çalışmalara azami önem verilerek mutlaka sonuçlandırılmasının önemi üzerinde duruldu.

  7. Kemal BERBER:
  Aynı ders öğretmenleri arasında yöntem ve teknik yönünden birlik sağlanması,bu amaçla öğretmenler arasında günlük ders planları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmalı,konuların işlenişinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin belirlenip verilecek örnek ve uygulamaların nitelik ve niceliklerinin tartışılarak ortak bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini belirtti.
  Müfredat programına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş olan ders kitaplarının, her öğrencinin maddi gücü imkanlarınca alınmasına karar verildi. Ayrıca ders kitaplarının yanında üniversite hazırlık kitaplarından da yararlanılmasına karar verildi. Yazı tahtasının düzenli kullanımına, şekil ve şemaların renkli kalemlerle çizilmesine ve düzenli olarak ders esnasında dersi derste öğrenmek gayesiyle kitapların yanlarında bulundurulmasının takibinin yararlı olacağı görüşü benimsendi. Bu yıl okutulacak ders kitapları aşağıdaki gibi seçildi:

  FİZİK-1 Ç. Kalyoncu, Y. Çakmak (ME
  FİZİK-2 İ. Karaaslan, A. Altuntaş, F. Zengin, A. Tütüncü (ME
  FİZİK-3 M. Ceran, A. Kurdoğlu, K. İmamoğlu, H. Öksüzoğlu (ME

  8. Erhan KAYRA
  Ders içinde sınıfın çok dikkatli gözlenmesinin derse soru çözme kapsamında tüm öğrencilerin homojen katılımına her öğrenciye söz verilip onların devamlı derste aktif ve ilgili tutmaya özen gösterilmesinin yararı üzerinde durdu. Ders dışında öğrencilerin grup çalışmasının, günlük çalışma alışkanlığı kazandırmanın faydalarını belirtti. Her an yanında öğretmenini bulamayan öğrencinin grup çalışmalarında arkadaşlarından da yararlanmasının önemini vurguladı.
  Kemal BERBER:
  Okullarda fizik dersinde başarının olumlu yönde gelişimini sağlamak için;başarıyı etkileyen genel ve özel şartlar değerlendirilmeli, olumsuzlukların sebepleri tartışılarak bazı çözüm önerileri üretilmelidir.Bu nedenle;
  a) Öğrencilere ders çalışma planlarında rehberlik yapılarak verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması,
  b) Çalışmayı alışkanlık haline getirmemiş öğrencilerin aileleriyle işbirliği yapılarak çalışmaya yönlendirilmeleri,
  c) Derslerin daha aktif ve ilgi çekici olması için laboratuar çalışmalarına daha çok yer verilmesi,
  d) Seviyelerine uygun problem çözümü ile alıştırma yapmalarının sağlanması,
  e) Pratik uygulamalar yapılarak düşünme gücünün artırılması,
  f) Öğrencilerin fizik dersini başarabileceklerine dair güven verilerek dersi sevmeleri ve dersten kopmamalarının sağlanması,
  g) Öğrencilerin derslere hazırlık yaparak gelmeleri için işlenecek konunun önceden belirtilmesi gerekir.
  h) Ders kitabı dışında öğrencilerin yararlanacağı kitaplar kendi isteklerine bırakılmalı.Bu kaynak kitaplarda aranması gereken özellikler hakkında bilgi verilmelidir.
  i) Fen Bilimlerinde güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Bilim ve Teknik” dergisi tavsiye edilmelidir.
  j) Deney ve proje çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerin çalışmalarına destek olunması,bunların laboratuar imkanlarından yararlanmalarının sağlanması,konu ve kaynak konusunda yardımcı olunması.
  k) Her konu bitiminde; konuyla ilgili pratik düşünebilme yeteneklerinin ve test sorusu çözebilme özelliklerinin geliştirilmesi için test uygulamasının yapılması gerektiğini belirtti.


  9. Ahmet ÖZTÜRK: Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin okul ve öğrenci başarısı üzerine etkilerinden söz etti. Okul öğretmenleri arası diyalog ve iletişimi güçlendireceğinden öğrencilerin soru ve sorunlarını o konunun uzmanı öğretmenle görüşmesinin tek ders öğretmenine bağlı kalmamasının öz güvenlerini ve başarılarını geliştirici yönde etkilerinin olduğunu belirtti.
  Erhan KAYRA: Matematik öğretmenleriyle “Üslü ve Köklü Sayılar,Trigonometrik Fonksiyonlar,Diziler ve seriler” konularında, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile “Anlaşılır cümle kurma ,Okuduğunu anlama yöntemleri”konularında ve Kimya öğretmenleriyle “Atom’un yapısı ,İyonların oluşumu,Elektron yörüngeleri,Elektronların enerji seviyeleri ve orbitallere dağılımı” konularında işbirliği yapılmasının fizik dersinin diğer derslerin desteğinde yürütülmesi ve başarının artırılması açısından önemlidir.


  10. Yeni Müfredat Programının uygulanmasına 2007-2008 Öğretim yılında LİSE-3. sınıflarda dahil edilecek. Bu nedenle Yıllık Planlar hazırlanırken Lise-1 lerde 4 yıllık program,Lise-2 lerde 4 yıllık program, Lise-3 lerde a)YDL için 3 yıllık Program b) KL için 4 yıllık program dikkate alınacaktır. Çalışma takvimi incelenerek tatil günleri aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir: Yıllık planlar yapılırken bu çizelgeden yararlanılacaktır.

  AYLAR MESAİ HAFTALARI TATİLLER
  EYLÜL 2

  EKİM
  4 6 Ekim 2006 Cumartesi Tam gün
  (Mahalli baram)
  12,13,14 Ekim 2007 Cuma,c.tesi, Pazar tam gün (Ramazan bayramı)
  29 Ekim 2007 Pazaresi tam gün
  (Cumhuriyet Bayramı)
  KASIM 4
  ARALIK 4 20,21,22,23 Aralık 2007 Perş., Cuma, C.tesi,Pazar
  (Kurban Bayramı)

  OCAK
  4 1 Ocak 2006 Salı
  (Yılbaşı tatili)
  28 Ocak-8 Şubat 2007
  (Yarıyıl tatili)
  ŞUBAT 3
  MART 4
  NİSAN 5 23 Nisan 2008 Ptesi
  (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
  MAYIS 4 19 20 Mayıs 2008 P.tesi,Salı
  (Gençlik ve Spor Bayramı)
  HAZİRAN 2 13 Haziran 2008 Cuma
  (Öğretim yılının son günü)
  MESAİ GÜNLERİ I.DÖNEM 90 gün
  I.DÖNEM 87 gün
  TOPLAM 177 gün


  11. Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tebliğler dergilerinden fizik dersi ve diğer idari konuları ilgilendiren yönetmeliklerin takibi için yaz tatili döneminde gelen dergiler okundu.


  12. “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” projesi çerçevesinde üç yıllık genel ve meslekî teknik liselerin öğretim süresi, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Talim ve Terbiye Kurulunun 07/06/2005 tarih ve 184 sayılı Kararı ile 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır. Genel lise ile mesleki ve teknik orta öğretim okulları arasında her türlü yatay ve di*** geçişlere fırsat tanıyan bir yapı esas alınmış ve tüm öğrencilerin 9. sınıflarda aynı ortak dersleri okuması sağlanmıştır.
  Bu değişiklikle birlite;


  1)haftalık ders çizelgeleri de değiştirilmiş olup Genel Lise Fen Bilimleri Alanı Haftalık Ders Çizelgesindeki yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.

 3. #3
  **NUR** Beyza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Konya, Turkey
  Mesajlar
  4,214
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Yanıt: Fizik Dersi Zümre Öğretmenler Tutanağı

  Fizik Dersi Zümre Öğretmenler Tutanağı

  GENEL LİSE
  HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
  Fen Bilimleri Alanı  DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9.
  SINIF 10.
  SINIF 11.
  SINIF 12.
  SINIF
  ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
  TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 1 1 1 1
  TARİH 2 2 - -
  T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 -
  COĞRAFYA 2 2 - -
  MATEMATİK 4 - - -
  FİZİK 2 - - -
  KİMYA 2 - - -
  BİYOLOJİ 2 - - -
  SAĞLIK BİLGİSİ 2 - - -
  FELSEFE - - 2 -
  YABANCI DİL 3 3 - -
  BEDEN EĞİTİMİ 2 - - -
  MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - -
  TRAFİK VE İLK YARDIM - 1 -
  TANITIM VE YÖNLENDİRME 2 - - -
  TOPLAM 29 14 11 6

  ALAN DERSLERİ
  MATEMATİK - 4 4 4
  FİZİK - 2 3 3
  KİMYA - 2 3 3
  BİYOLOJİ - 2 3 3
  GEOMETRİ - 2 2 2
  ANALİTİK GEOMETRİ - - - 2
  TOPLAM - 12 15 17
  SEÇMELİ DERSLER
  RESİM (2)
  MÜZİK (2)
  BEDEN EĞİTİMİ (2)
  TARİH (2)
  COĞRAFYA (2)
  PSİKOLOJİ (2)
  SOSYOLOJİ (2)
  MANTIK (2)
  SEÇMELİ YABANCI DİL(2)
  GİRİŞİMCİLİK (1)
  BİLGİ KURAMI (1)
  ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (2)
  PROJE HAZIRLAMA (1)
  BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2)
  DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
  SANAT TARİHİ (2)
  SOSYAL ETKİNLİK (2)
  Alınabilecek Ders Saati Sayısı - 3 3 6
  REHBERLİK 1 1 1 1
  TOPLAM DERS SAATİ 30 30 30 30
  Not:
  1. Alana kaynaklık eden dersler; Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleridir.
  2 Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders Dil ve Anlatım dersidir.
  3. Seçmeli Yabancı Dil dersinde Almanca, Fransızca, Çince, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça
  derslerinden biri seçilip okutulur.  2) Lise 1,2 ve 3. sınıf Fizik Dersi müfredatı Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumları
  haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin uygulanışına yönelik 2575 sayılı TD. de yapılan açıklamalar doğrultusnda aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Yıllık planların bu açıklamalar doğrultusunda hazırlanması gerektiği Kemal BERBER tarafından önemle belirtilti.  FİZİK dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01/05/1992 tarih ve 128 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Fizik (1–2–3) dersi öğretim programından;  4YILLIK SİTEMDE UYGULANACAK MÜFREDAT PROGRAMI
  9. SINIFLARDA;
  — Madde ve Özellikleri
  — Işık
  10. SINIFLARDA;
  — Kuvvet
  — Hareket
  — Newton’un Hareket Kanunları
  — Enerji
  11. SINIFLARDA;
  —Yeryüzünde Hareket
  —İmpuls ve Momentum
  —Madde ve Elektrik
  —Elektrostatik
  —Elektrik Akımı
  12. SINIFLARDA;
  —Manyetizma
  —Elektromagnetik İndüksiyon
  —Dalga Hareketi
  —Işık Teorileri
  —Atom Teorisi.
  —Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi
  —Güneş Enerjisi
  bölümleri uygulanır.
  3YILLIK SİTEMDE UYGULANACAK MÜFREDAT PROGRAMI


  FİZİK-3
  -Optik
  -Dalga hareketi
  -Işık teorisi
  -Atom teorisi
  -Yüklü parçacıkların el. al.har.
  -Güneş enerjisi  13. Geçmiş yılda yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar tekrar gözden geçirilip bu yıl alınan kararlarla karşılaştırılması yapıldı.  14. 2007-2008 Öğretim yılının birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesi, Türk Milli Eğitiminin özel ve genel amaçları doğrultusunda bilgili, becerikli, terbiyeli, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bilinçli bir şekilde bağlı, ülkesini ve ulusunu seven genç nesillerin yetişmeleri umuduyla, tüm dünya ve ülkemiz insanlarının mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesi dilek ve temennileri zümre öğretmenlerinin ortak görüşü olarak benimsendi.
  Bu görüş ve düşüncelerle zümre başkanı Kemal BERBER toplantıyı kapattı.


  Kemal BERBER
  Fizik Öğretmeni
  Zümre Başkanı

  10/ 09 /2007

  Bekir ALTINDAĞ
  OKUL MÜDÜRÜ

Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

izmir escort bayan

eşarp bağlama - Uyar Optik - Mustafa Uyar - eşarp yapma -
Eğitim ve Ögretim Genel