Açıklama:Bu puan hesaplama motorunda, 2007 OKS ‘ye ait Test Ortalama ve Standart Sapmaları ile maksimum ve minimum Toplam Ağırlıklı Standart Puanları kullanılmış olup, 2008 OKS’de bu puanlar değişeceği için hesaplanan puanlar Tahmini Puandır. (MEB)