The Simple Present Tense/Geniş Zaman
Cümle Yapısı

Olumlu cümle :
Özne ( Subject) + Fiil ( Verb ) + ( - s / -es ) + Nesne ( Object)


Olumsuz cümle :
Özne ( Subject) + ( -do / - does ) + not + Fiil ( Verb ) + ( - s / -es ) + Nesne ( Object)


Soru Cümlesi :
( -do / - does ) + Özne ( Subject) + Fiil ( Verb ) + Nesne ( Object)Türkçedeki geniş zaman karşılığıdır.


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


Aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır :

1- Tekrarlayan , sürekliliği anlatılan durum yada davranışlar için ( permanent situations or states )

Örnek ( example ) : He works in a bank.2- Sürekliliği bulunan doğrular ve doğa kanunları için
( permanent truths or laws of nature )

Örnek ( example ) : The sun rises in the east.

3- Tekrarlayan durumlar , günlük aktiviteler için ( repeated / habitual actions )özellikle sıklık belirten zarflarla beraber kullanılır ( especially with frequency adverbs ) : often , usually , always etc.

Örnek ( example ) : He always goes to bed at 11 o'clock. ( here " always " means everyday )4- Hava durumu ,spor aktiviteleri ,haberler , atasözleri vbz. için ( reviews , sports , commentaries )

Örnek ( examples ) : Smythe serves the ball and Lanyon misses it ......

5- Zamançizelgeleri , programlar için ( timetables ,programmes )

gelecek zaman zarfıyla geleceği anlatmakta ( future references )

Örnek ( examples ) : The train leaves at 8 o'clock


Present Simple Tense için sıklıkla kullanılan zarflar şunlardır :
everyday / week / month / year , usually , always , rarely , never , often ,in the morning , in the evening , in the afternoon , at night , on Mondays etc.