ÖSS'yi kazanamayan oğlunu "hülle" yoluyla üniversiteli yapan Muğla Üniversitesi Rektörü Oktik, hülle koleksiyonu gibi uygulamalar yapmış. İşte akla ziyan hülleler.
Yıldız Teknik hülle üniversitesi olmuş

Muğla Rektörü Oktik'in ÖSS'yi kazanamayan oğlunu hülle yoluyla öğrencileri arasına katan YTÜ'de 'yeterli kariyeri' ve 'kıdemi' olmayan personelden hülle yoluyla birçok daire başkanı atandığı belirlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) 2005 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, şube müdürlüğü, mühendislik ve tekniker gibi kadrolara belirli bir süre çalışma, meslek içi eğitime tabu tutulma ve yeniden sınava girme gibi şartları yerine getirmeyen bazı isimlerin hülle yoluyla atandığını belirledi. Sayıştay'ın talebine rağmen eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, soruşturmaya gerek görmedi. Sayıştay'ın bir kez daha yaptığı başvuruyu değerlendiren YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Sayıştay raporunun hukuki gereğinin yapılması için YÖK Denetmleme Kurulu'na havale etti.

REKTÖR OKTİK'LE BAŞLADI
MUĞLA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik'in üniversite sınavını kazanamayan oğlunu hülle yoluyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nin mühendislik fakültesine kaydedildiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Sayıştay 6. Dairesi'nin kararıyla kesinleşen yeni hülle iddiaları ortalığı karıştırdı. YTÜ Bütçe Dairesi Başkanlığı'nın 2005 yılı hesap ve işlemlerini denetleyen Sayıştay Uzman Denetçisi Yaşar Ateş, önceki kadro ünvanı 'şef', 'bilgisayar işletmeni', 'çocuk eğitimcisi' olan şahısların önce fakülte, yüksekokul veya enstitü sekreterliği kadrolarına atandıkları, birkaç ay sonra da buradan alınarak çeşitli şube müdürlüğü kadrolarına atandıkları belirlendi.

SAYIŞTAY HÜLLEYİ TARİF ETTİ

Uzman Denetçi Yaşar Ateş'in belirlediği usulsüzlükler, Sayıştay 6. Dairesi tarafından karara bağlanarak Sayıştay Başkanlığı'na gönderildi. Kararda, "Fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterliklerine yapılan ara atamaların aslında şube müdürlüğü kadrolarına yapılacak ve önceden tasarlanmış atamalar için doğrudan yapılması halinde uyulması gerekecek şartları bertaraf etmek için bir basamak olarak kullanmak amacıyla yapıldığı anlaşılmıştır" denildi. Kararda bu durumun, görevi kötüye kullanarak alt kadrolardan üst kadrolara koşulsuz ve sınavsız gevçiş sağlamak amacı taşıdığı vurgulandı.

DİĞER PERSONELİN HAKKI YENDİ
Sayıştay 6. Dairesi'nin kararı, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar imzasıyla YÖK Başkanlığı'na bildirildi. Sayıştay, usulsüz olarak tanınan bu atamalar nedeniyle unvan, yetki ve maddi olanaklara sahip olabilmek amacıyla görevinde yükselmek isteyen diğer personele haksızlık yapıldığına dikkati çekti ve usulsüzlüğü yapanlar hakkında 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun 53. maddesine göre ceza soruşturması açılmasını istedi.

TEZİÇ SORUŞTURMA AÇTIRMADI
Sayıştay kararı ve uyarısını alan YÖK eski Başkanı Erdoğan Teziç, usulsüzlüğü yapan YTÜ yönetimi hakkında hiçbir ceza soruyşturması açmaya gerek görmedi ve sadece YTÜ yönetiminden alınan cevabi yazıyı Sayıştay'a göndermekle yetindi. Bu durumdan rahatsız olan Sayıştay, YÖK'ü ikinci kez 'sorumlular hakkında ceza soruşturması yapmaları konusunda uyardı. YÖK'ün yeni Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın, sorumlular hakkında 53. maddeye göre işlem yapılması için evrakı Yükseköğretim Denetleme Kurulu'na havale ettiği öğrenildi.

İşte isim isim hülle atamaları

Sayıştay kararına göre Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hülle yoluyla yapılan atamalar da isim isim belirtildi. Atama yönetmeliğine göre 'şef' kadrosunda bulunan kişilerin doğrudan şube müdürü olabilmeleri mümkün değil. Bu kadrolarda belli bir süre görev yapanlar da ancak sınav ile şube müdürlüğü görevine atanabiliyor. Buna rağmen Zühal Baysaling, Leyla Gülşen, Ayser Çetin, M. Tugay Özkan, Elife Işık, Nurcan Koçhan, Nurettin Küçük, Yüksel Gücük, Lütfi Yıldırım, Recai Suluova, Ümran Hacıoğlu'nun şef ve bilgisayar işletmeni iken sınav ve beklenme süreleri atlanmak için önce fakülte, enstitü veya yüksekokul sekreterliğine atandıklarını belirledi. Bu kişilerin bazen 1 ay kadar kısa sürede bazılarını da birkaç ay sonra şube müdürü yapıldıklarını tesbit edildi.

YÖK Kanunu'na göre, daire başkanı atamaları ancak üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak yapılabiliyor. Ancak M. Tugay Özkan'ın, yüksekokul sekreterliğinden şube müdürlüğüne atandıktan bir süre sonra yönetim kurulu görüşü alınmadan Rektör'ün onayı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak atandığı belirlendi. Ebru Onaran Yarkataş ve Ozan Yarkataş'ın memuriyet kadrosu ile ilgisiz akademik kadrolar olan araştırma görevlisi ve uzman iken 1 ay sonra sınava sokulmadan usulsüz olarak mühendis kadrolarına atandı. Ebru Onaran Yarkataş ve Ozan Yarkataş'ın memuriyet kadrosu ile ilgisiz akademik kadrolar olan araştırma görevlisi ve uzman iken 1 ay sonra sınava sokulmadan usulsüz olarakz mühendis kadrolarına atandı. Hanife Karataş, Elif Yankın isimli kişilerin ise, bilgisayar işletmeni olarak atanıp 3 yıl hizmet, eğitim ve sınav koşulları bertaraf edilerek tekniker olarak atandıkları saptandı.

48 yıllık mescid depo olarak kullanılıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi'nde bulunan 48 yıllık mescit, depo olarak kullanılıyor. 1960 yılında yaptırılan mescit eski rektör Prof. Dr. Ayhan Alkış döneminde depo haline getirildi. 2004 Mayıs ayında görevi devralan rektör Prof. Dr. Durul Ören'in de öğrencilerin tepkileri ve mescidin ibadete açılması yönündeki taleplerini kabul etmemesi üzerine mescit, depo olarak kullanılmaya devam ediyor. Depo olarak kullanılan mescidin uzun süredir bakım görmediği için adeta harabeye döndüğü görüldü. Yıllardır bakım ve onarım yapılmadığı her halinden belli olan mescitten depoya çevrilen binanın çatısının da bazı bölümleri bakımsızlıktan çökmüş durumda.
Uygulamayı "çağdışı" diye nitelendiren Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Sekreteri Halil Etyemez, daha önce kullanılan bir mescidin herhangi bir sebeple kapatılarak depo haline getirilmesinin birey haklarına ve hukuka aykırı olduğunu belirterek "Bu hakkın kesinlikle tekrar geri verilmesi gerekiyor. Üniversite öğrencileri kendileri ile ilgili kararları verebilecek ehliyettedir. Bir an önce bina onarılarak tekrar mescide çevrilmelidir" dedi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Durul Ören ise, konuyla ilgili konuşmak istemedi.