Amasya Genelgesi ve Önemi


Amasya Genelgesi ve Önemi


Mustafa Kemal, Havza’dan Amasya’ya geldiğinde silahlı direnişler de yaygınlaşmıştı. Ancak, direnişlerin bütün yurda yayılması ve dağınık halde bulunan milli güçlerin tek bir çatı altında birleştirilmesi gerekiyordu. bu nedenle Mustafa Kemal, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Amasya’ya gelen yakın silah arkadaşları Rauf Bey, Refet Bey ve Ali Fuat Paşa ile milli bir kongrenin toplanması konusunda görüşmelerde bulundu. Daha sonra 21-22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi diye bilinen tarihi belgeyi yayımladı. Amasya Genelgesi’nin esasları şunlardır:

·Vatanının bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
·İstanbul’daki hükümet, işgal devletlerinin baskısı altında bulunduğundan, sorumluluklarını gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizin yok olmuş gibi gösteriyor.
·Milletin bağimsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
·Milletin durumu ve davranışı göz önünde tutmak, haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için, her türlü baskı ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gerklidir.
·Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta, milli bir kongrenin acilen toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç delegenin mümkün olan sir’atle yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
·Her ihtimale karşı bunun milli bir sır halinde tutulması ve delegelerin gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahat etmesi gerekir.
Genelgenin önemi: Bu genelge, Türk milletine, bağımsızlığını sağlaması ve milli egemenliği eline alması için yapılmış bir çağrı, bir ihtilal ve bağımsızlık bildirisidir.