Reformtürk 13 Yıldır Sizlerle
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  SPONSOR REKLAM haberal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25 Kasım 2006
  Yer
  Konya
  Mesajlar
  491
  Tecrübe Puanı
  27

  Standart Ilgın Hakkında Gelişmiş Bilgi

  Ilgın, Konya  Ilgın, Türkiye
  Konya Siyasi Haritası


  Harita  Şehir nüfusu
  31,178 (2007)
  İlçenüfusu
  61,814 (2007)

  Posta kodu
  42600
  Alan kodu
  332
  İl plaka kodu
  42

  Yönetim

  Ülke
  Türkiye
  Coğrafi Bölge
  İç Anadolu Bölgesi
  İl
  Konya
  Kaymakam
  Xxxxx Xxxxx
  Belediye başkanı
  Hasan Hüseyin Akıncı
  Yerel yönetim site
  [ Belediye]
  İlçe kaymakamlık site
  Kaymakamlık

  Konya ilinin bir ilçesidir.
  Ilgın ilçesi Konya'ya 86 km mesafede olup yaklaşık 30.000 nüfuslu bir ilçedir. İlçede şeker fabrikası ve kaplıcalar bulunmaktadır. Ayrıca ilçede Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksek Okulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksek Okula devam eden ögrencilerin çoğu 6 adet özel yurtta barınmaktadır. Öğrenciler için ekstra bir sosyal yaşam söz konusu değildir.Öğrenciler zor şartlar altında eğitim görmektedirŞirin bir Orta Anadolu ilçesinde bulunan kahvehanelere ve sendika lokallerine devam edebilir, sıcakkanlı Ilgınlılarla verimli diyaloglar geliştirebilirler. İlçenin kaplıcası, özellikle bahar ve yaz aylarında ülkenin ve dünyanın dört bir yöresinden gelen ziyaretçilerle görülmeye değer bir özellik sergiler.
  Çavuşçugöl kenarında, Hamam Dağı olarak adlandırılan alanda ve Ilgın'ın güneyinde yer alan ormanlık mahallerde piknik yapma, avcılıkla meşgul olma, yürüyüş turlarına çıkma imkanı vardır. Antik çağlardan günümüze kadim bir yerleşim mahalli olması, Ilgın'a güngörmüş bir hava katmaktadır. Geleneklerle göreneklerini modern hayatın gerekleriyle uyum içinde yürüten ilçe halkı da tarihin derinliklerinden gelen bir vakarla hareket edinmeyi ilke edinmişlerdir. Misafirperver, yardımsever, insancıl ve onurludurlar. Esnafı istisnalar dışında dürüsttür.
  Coğrafi Durumu

  Ilgın, İç Anadolu bölgesinin güney batısında yer alan Konya iline bağlı şirin bir ilçedir. İlçe merkezi Kon-ya’dan 87 km. kuzey batıda geniş bir ova üzerine kurulmuştur. İlçe sınırları 37 derece 17 dakika enlem (kuzey paralelleri) 31 derece 55 dakika boylam (meridyenleri) arasında yer alır. İlçe merkezi 1039 rakımlıdır.
  Doğusunda Kadınhanı, batısında Akşehir, Doğanhisar, Tuzlukçu, kuzeyinde Yunak, güneyinde Derbent, Beyşehir ve Hüyük ilçeleri bulunur.
  Jeolojik Yapısı

  Ilgın’ın jeolojik yapısını kalker tabakalar ile dağlık bölgelerde linyit da-marları oluşturmaktadır. Ayrıca ilçede bulunan sıcak su kaynağı da jeolojik açıdan ayrı bir önem taşımaktadır.
  Deprem Tehlikesi

  Arazi 1. bölge deprem kuşağı üzerinde oturmakta olup, iki fay hattı mevcuttur. Birinci fay hattı Çiğil bölgesinden gelip Kaplıca dağı etekle-rinden güneydeki Çavuşcugöl kasaba-sına doğru uzanmaktadır. İkinci fay hattının Sivri ve Tekne dağlarının eteklerini takip ederek yine Çavuşcugöl kasabası ve Haremi linyit işletmelerine uzanmaktadır.
  Yüzey Şekilleri

  Ilgın’ın kuzeybatısından güneydo-ğusuna doğru Sultan dağları uzanır. Ilgın ovası, 5214 hektarlık tarım alanı ile ilçenin en büyük tahıl amba-rıdır. Bu alanda %70 hububat, %20 pancar ve %10 sebze ve meyve yetiş-tiriciliği yapılmaktadır. Büyüklü küçüklü dere, çay, göl ve gölet bulunan bölgede, kışın ve ilkba-harda kar ve yağmur suları ile besle-nen dereler bol su taşımalarına rağ-men yaz aylarında suları çekilmektedir.
  Çavuşçu Gölü

  51 km² alana sahip, etrafı sazlık ve bataklıklarla kaplı tektonik bir tatlı su gölüdür. Doğanhisar çayı, Çiğil deresi ve Bulcuk çayı ile beslenir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1019 m., derinliği ise 2-10 m.’dir. Batısında Açık Ilıca adı verilen sıcak su kaynağı vardır. Güneydoğusundaki Yorazlar çeşmesi, halk tarafından şifâlı su olarak bilinir. Kışın kar ve yağmur suları ile dolan göl alanı, yaz mevsi-minde Atlantı ve Ilgın ovalarını suladığından, göl sularının çekildiği arazilerde vatandaşlar tahıl ürünleri ekmektedirler. Gölün kuzeyindeki Şarampol tepe, göl seviyesinden 75 m. yüksekliktedir. 1960 ve 1977 yılla-rında kısmen ağaçlandırılmış ise de 2001 yılında ağaçlandırma çalışmaları ciddî bir biçimde ele alınmıştır. Şarampol tepe, ileride güzel bir piknik alanı olmaya adaydır.
  İklim

  Ilgın’ın denizden yüksekliği 1030 m.’dir. İç Anadolu Bölgesi’nde bu-lunması itibariyle karasal (step) iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer.
  Bitki Örtüsü

  Ilgın’ın bitki örtüsü, İç Anadolu Bölgesi’nin tipik bitki örtüsü olan bozkırlardır. Bozkırlar genelde ilkba-har aylarında yeşerir, Haziran ayı sonlarında sararırlar. İlçenin güneyin-de yer alan Beykonak, Kembos (Gökçeyurt), Bulcuk, Balkı, Çiğil, Dığrak, Gökbudak, dağlarında orman-lık alanlara rastlamak mümkündür.
  Ulaşım

  Ilgın, önemli kara ve demiryolları üzerine kurulmuş olup, konum itiba-riyle tarihî ipek yolunun uzantısı nite-liğindedir. 1896 yılında yapılan de-miryolunun ilçenin gelişimine katkısı büyüktür. Ilgın merkezinden geçen Konya-İstanbul ve Konya-İzmir yolla-rı da ilçe ulaşımını daha canlı kılmaktadır. Konya’ya 87 km. uzaklıkta olan Ilgın’ın komşu ilçelere olan uzaklıkları da şöyledir: Akşehir 46 km., Beyşehir 88 km., Kadınhanı 30 km., Sarayönü 50 km., Doğanhisar 36 km., Tuzlukçu 35 km., Yunak 87 km.’dir. Ilgın-Ankara arası ise 318 km.’dir.
  Adı

  Coğrafî konumu, .
  2. İlçedeki kaplıcanın varlığından hareketle “Allah’ın, Tanrı’nın ve Yaratıcı’nın Hamamı” anlamına Hüdâî Hamamı ismiyle de anılmıştır.
  3. “Kaplıca” anlamındaki Germ keli-mesi, tek başına da Ilgın’ın adı olarak kullanılmıştır.
  4. Yine kaplıcanın varlığı sebebiyle "Ilık su, ılığın" anlamında Ilgın ve Ilgun isimleri de tarihi kaynaklarda ilçeyi tanımlamak üzere kullanılmaktadır.
  NOT: Şehrin adının değişmesinde, Ilgın yöresinde aynı adla anılan ağaçların etkili olup olmadığı ayrıca araştırılma-lıdır. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed'in yöreyi fethinden sonra hem el yazması eserlerde ve hem de kitâbelerde işte bu "Ilgın" kullanımı yaygınlaşmıştır. Nitekim bu gün de ilçe hala aynı isimle anılmaktadır.
  Siteleri

  ILGINLILAR İÇİN ÖĞRENCİ SİTESİ www.ilginlilar.dernegi.com , www.reformturk.com , www.ilginrehber.net
  İlkçağdan Türk Hakimiyetine Kadar

  Konya’dan batıya açılan yol güzer-gâhındaki Ilgın, tarihin her devrinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Ilgın ve çevresinde yapılan yüzey araştırma-ları sonucunda Argıthanı, Eldeş Höyük, ve Başhöyük’te Kalkolitik (M.Ö. 5500-3000) döneme ait seramikler bulunmuş-tur. Yine Mahmuthisarı Höyük, Kara-köy Höyük ve Navruşuk Höyük’e Er-ken Tunç Çağı (M.Ö. 3000-2500) se-ramikleri ile Ilgın Höyük, Şarampol Tepe, Eldeş Höyük’teki keramiklerde M.Ö. 2000’lere tarihlenmektedir.
  Bölge, Hitit İmparatorluğu’nun e-gemenliğine girmiş (M.Ö. 1660-1190) ve bu dönemde Ilgın önemli bir yol güzergâhı konumunu korumuştur. IV. Tuthalia’nın Arzava Seferi (M.Ö. 1250-1220) sırasında Yalburt’ta bir su anıtı inşâ edilmiştir. Hititler’in yıkılmasının ardından Fryeyler (M.Ö. 750-680) ve Lykialılar (M.Ö. 680-546) hâkimiyeti-ne girmiştir. bir süre Pers (M.Ö. 700-546) egemenliğinde kalan Ilgın, Büyük İskender’in Persler’i yenmesinin ardın-dan Makedonya idaresi altına girmiştir. M.Ö. 138’de Roma İmparatorluğu ve Bizans Devleti toprakları olmuştur. X. yüzyılda bölgeye müslüman Araplar’ın fetih hareketleri başlamıştır.
  Türk Hakimiyeti Dönemlerinde Ilgın

  Selçuklular Dönemi

  Büyük Selçuklular, Ilgın’ı 1077’de fethetmeşlerdir. Anadolu Selçuklu döneminde Akşehir’in vilâyet olduğu, Ilgın’ın da Honaz vilâyetine bağlandığı; Haçlı Seferleri sırasında da Ilgın’ın müteaddid defalar yağmalandığı anlaşılmaktadır. Ilgın 1220 yılında Alâeddin Keykûbad tarafından kayınbabası Kir Farid’e verildiği, 1227 yılında Mengücek oğulları tarafından Erzincan’ın alınmasıyla, bölgenin Erzincan ve Erzurum beylerinden Davut Şah’a verildiği görülmektedir. Anadolu Selçukluları’nın son zamanlarında birkaç vilâyetle birlikte Ilgın’ın gelirleri, Af-yon’daki Sahip Ata Oğulları’ndan Taceddin Hüseyin ve Nasrudddin Hasan’a verilmiştir. Ancak Sahip Ata Oğulları, Karamanoğlu Mehmed Bey’den Konya’yı kurtarmak için yola çıkmıştır. İki ordu Akşehir ovasındaki Kozağaç köyü civarında karşılaşmış, Değirmen çayı ya da Adayan çayı ola-rak adlandırılan savaşın (1275) sonucunda Cimri (Siyavuş) ve Karamanoğlu Mehmed Bey komutasındaki ordu, Sahip Ata Oğulları’nı yenmiş ve bu bölge Çaylak adında bir beye verilmiştir. Bölge, Selçuklular’dan sonra kısa bir süre Karamanoğulları yönetimine geçmiştir. Selçuklular Dönemi'nde Konya civarındaki dört pazardan biri Ilgın’da kurulmaktadır. Pazar münasebetiyle ilçeye gelen halk alış verişin yanı sıra kaplıcada da banyo yapmaktadır.
  Mevlana ve Ilgın

  Yine bu dönemde Mevlânâ’nın da şifâ bulmak amacıyla her yaz Ilgın kaplıcalarına için geldiği bilinmektedir. Ünlü eseri Mesnevi ve diğer kitaplarının bazı bölümlerini Ilgın kaplıcalarında yazdığı bilinmektedir.
  Osmanlılar Dönemi

  Fâtih Sultan Mehmed'in Karaman Seferi'ne memur ettiği Osmanlı Ordusu Karamanoğlu Pir Ahmed Bey’in ordusuyla Çiğil’de savaşmış, bunun sonucunda da Akşehir ve Ilgın bölgesi Osmanlı hâkimiyetine alınmıştır(1466).

  Fâtih Sultan Mehmed, Gedik Ahmed Paşa’ya bölgenin genel bir evkâf ve emlâk tahririni yaptırmıştır. Tahrîri büyük Türk âlimleri Muslihuddin ve Kâsım Efendiler yapmışlardır. Defterde Karaman ili eyâlet olarak ifade edildikten sonra ayrıca sancaklara ve iki nâhiyeye ayrıldığı belirtilmektedir. Ilgın da içinde yer aldığı bu vilâyetler şunlardır:
  1. Konya,
  2. Lârende,
  3. Seydişehir,
  4. Bozkır,
  5. Beyşehri,
  6. Akşehir,
  7. Ilgın,
  8. Niğde,
  9. Şücâeddin ve Anduğu,
  10. Ürgüp,
  11. Ereğli,
  12. Aksaray,
  13. Koçhisar.
  Nâhiyeler ise:
  1. Karahisar,
  2. Develü.
  Fâtih’ten sonra (1493) II. Bâyezîd zamanında Karaman ilinin Hatiboğlu şöhretiyle tanınan Nasuhzâde Haydar tarafından ikinci bir tahrîri yapılmış, defteri de Hattat Ali yazmıştır. Kara-man ili, o zamanlar Karaman eyâleti olarak adlandırılıp 15 kazâya ayrılmış-tır:
  1. Konya,
  2. Bolvadin,
  3. Çimeneli,
  4. Akşehir,
  5. Ilgın,
  6. Niğde,
  7. Anduğu,
  8. Ürgüp,
  9. Ereğli,
  10. Aksa-ray,
  11. Koçhisar,
  12. Kayseri,
  13. Ermenek,
  14. Mut,
  15. Gülnar.
  8 Mayıs 1637’de Bağdat seferine çıkan IV. Murad, Akşehir yoluyla Il-gın’a gelip kaplıcanın karşısındaki Koca çayırda otağını kurarak burada bir saray yaptırmıştır. Bu sarayın ne za-man, nasıl ve ne sebeple yıkılıp yok olduğu ise bilinmemektedir.
  Osmanlıların Ilgın'daki hatıraları sadece bugün kalıntıları bile bulunamayan bu saraydan ibaret değildir. Osmanlı Devleti zamanında tüccarların, hacıların, seyyahların ve askerlerin hem güven içinde olmaları ve hem de rahat etmeleri için belirli hizmetlerin sunulduğu menzil külliyeleri yapılmıştır. Bu çerçevede Vezir Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Ilgın’daki menzil külliyesi, Ilgın’ın mâmur hâle gelmesinde büyük bir öneme sahiptir.
  1887 Konya Vilâyeti Salnâmesi’ne göre, Ilgın’da 28 Sıbyan mektebi; 1894 Konya Vilâyeti Salnâmesi’ne göre ise 35 mescid, 50 câmi, 49 değirmen, 4 hamam, 4 fırın, 4 kahvehâne ve 117 dükkân bulunmaktadır.


 2. #2

  Üyelik tarihi
  05 Mart 2008
  Yer
  konya
  Yaş
  27
  Mesajlar
  30
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart --->: Ilgın Hakkında Gelişmiş Bilgi

  ben ılgının bi köyündenim:):):):)

 3. #3

  Üyelik tarihi
  30 Mart 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  4
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart --->: Ilgın Hakkında Gelişmiş Bilgi

  Ben de ılgınlıyım.Ilgın'ın Göstere köyündenim.Saygılarımla.

Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
eşarp bağlama - Uyar Optik - Mustafa Uyar - ılgın - eşarp yapma -
Eğitim ve Ögretim Genel