2007-2008 ÖGRETİM YILI GÜZELTEPE İLKÖĞRETİM OKULU 2.DÖNEM YETİŞTİRME KURS PLANI 5.SINIFLAR“Kaliteli ve Seçkin Eğitime Kaynak"
Tarih
DERSLER
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN VE TEK.
Düşünceler

01/03/2008
. Kazanımlar :
Noktalama işaretleri
Test çözümü
Konu: Çevre hesaplamaları ve test çözümü
Kuvvet ve hareket
Ünite değerlendirmesi


08/03/2008
Kazanımlar :Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler.


Geometrik şekiller,alanlarının hesaplanması

Konu:Basit bir elektrik devresi ,devredeki elemanların sembolik gösterimi


15/3/208Kazanımlar:Konuşmalarında olayları oluş sırasına göre anlatır.


Konu:Doğal sayılarda çıkarma ve toplama işlemi ve test çözümü
Dünya ,Güneş ve Ay
Konu:Güneş, Dünya ve Ay’ın şekil ve büyüklükleri


22/3/2008
Kazanımlar :
1) Yazılarda imla kurallarını uygular.
Test çözümü

Konu :Doğal sayılarda çarpma ve bölme işlemi
Konu: Dünya ve Ayın hareketleri


29/3/2008
Kazanımlar :Okuduklarındaki duygulu ve abartılı öğeleri belirtir.Dört işlem problemleri
Test çözümü
Canlılar dünyasını gezelim tanıyalım
Konu: Canlıların sınıflandırılması


05/4/2008
Kazanımlar:Yazıların giriş ve sonuç cümlelerini , bölümlerini seçer

Kesirler, kesirleri birbirine çevirme tamsayılı ve bileşik kesirleri

Canlılar dünyasını gezelim tanıyalım
Konu: Çiçekli bitkinin kısımları


12/4/2008
Kazanımlar:Ekleri kullanarak kelimeler türetir.


Kesirlerle toplama çıkarma işlemi
Canlılar dünyasını gezelim tanıyalım
Konu: Hayvanların sınıflandırılması


19/4/2008
1) Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. ( Yüklem )
Test çözümü
Kesirlerle çarpma işlemi
Simetri çokgenlerin simetri doğrularını belirleme
Canlılar dünyasını gezelim tanıyalım
Konu: Mantar ve mikroskobik canlılar


26/4/2008
Kazanımlar :
1) Eksik bırakılan metinleri tamamlar.


Ondalık kesirlerle toplama çıkarma işlemleri
Mantarların,mikroskobik canlıların özellikleri ve hayatımızdaki rolleri.

03/05/2008
Kazanımlar : Dilek istek ve şikayetlerini anlatan yazılar yazar.


Yüzdeler Yüzde sembolü ile verilen ifadeyi ondalık kesir olarak yazma

Işığın yayılması


10/52008
Kazanımlar : Konuşmacıyı ,konuşma ortamını ve konuşma içeriğini degerlendirir.
Oran orantı tablo kurarak oran problemleri çözme Parantezli işlemler

Işığın geçirgenlik durumuna göre saydam ,yarı saydam, saydam olmayan(opak)maddeleri açıklayabilmek


17/5/2008
Kazanımlar : Dinleyici gurubu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur.


Dört işlem problemleri
Uzunlukları birbirine çevirme
Sıvı ölçüleri Litre mililitre

Sesin oluşması ve yayılması Sesin yayılmasının önlenmesi.boşlukta sesin yayılmadığını söyleyebilmek