Reformtürk 14 Yıldır Sizlerle
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1
  SPONSOR REKLAM yoLcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05 Aralık 2006
  Yer
  bartın
  Yaş
  46
  Mesajlar
  1,756
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart Miraç Kandili

  Miraç Kandili

  "Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir." (İsra :1)

  Mirac Gecesi, Recep ayının 27. gecesidir. Mirac mucizesi, hicretten bir buçuk yıl önce, 621 yılı başlarında vuku bulmuştur. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.v) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.v)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis-i şerifde ayrıntılı biçimde anlatılır.


  Hadis kitaplarında rivayet edildiği üzere:
  Hz. Peygamber (s.a.v) Burak ile Beytü'l Makdis'e vardıktan sonra oradaki büyük ve sert kayadan göğe çıkarıldı. Her bir gökte peygamberlerden biriyle görüştü, nice nice melekler gördü. Cennet ve cehennemin durumlarını gördü, Sidre-i Müntehâ'ya geçti, Allah'ın melekût âleminden bir çok acaib şeyler gördü. Nihayet beş vakit namazın farz kılınması emri ile aynı gecede geri döndü.

  Sabahleyin Mescid-i Haram'a çıkıp Kureyş'e haber verdi. Hayret etmek ve kabul etmemekten kimi el çırpıyor, kimi elini başına koyuyordu. İman etmiş olanlardan bazıları dönüp dinden çıktı. Birtakım erkekler Ebû Bekir'e koştular.
  Ebu Bekir;
  "Eğer o, bunu söylediyse şüphesiz doğrudur" dedi.
  Onlar:
  "Onu bu konuda da mı tasdik ediyorsun?" dediler.
  O da:
  "Ben onu bundan daha ötesinde tasdik ediyorum, sabah akşam gökten getirdiği haberleri yani peygamberliğini tasdik ediyorum" dedi. Bunun üzerine kendisine Sıddık unvanı verildi.
  Kureyşliler içinde Beytü'l-Makdis'i o zamanki haliyle bilenler vardı. Bunlar, onun vasıfları ve durumuyla ilgili sorular sordular, tanımlamasını istediler. Derhal Hz. Peygambere Beytü'l-Makdis gösterildi. Bunun üzerine ona bakıp anlatıyordu.
  "Gerçi Beytül-Makdis'i tanımlamada isabet etti." dediler.
  Sonra:
  "Haydi bakalım bizim kervandan haber ver, o bizce daha önemlidir, onlardan bir şeyle karşılaştın mı?" dediler.
  Peygamber (s.a.v)
  "Evet, falancanın kervanlarıyla karşılaştım, Revhâ'da idi. Bir deve kaybetmişler arıyorlardı. Yüklerinde bir su kadehi vardı. Susadım onu alıp su içtim ve yine eskiden olduğu gibi yerine koydum. Geldiklerinde sorun bakalım kadehte suyu bulmuşlar mı?" buyurdu.
  "Bu da diğer bir alâmettir" dediler. Sonra sayıların, yüklerini ve görünüşlerini sordular.
  Bu defa da kervan olduğu gibi Hz. Peygambere gösterildi ve sorduklarının hepsine cevap verdi ve buyurdu ki:
  "İçlerinde falan ve falan önde, boz renkte bir deve üzerinde dikilmiş iki harar olduğu halde falan gün güneşin doğması ile beraber gelirler".
  Bunun üzerine:
  "Bu da diğer bir âyettir" dediler ve o gün hızla Seniyye'ye doğru çıktılar. Güneş ne zaman doğacak da onu yalancı çıkaracağız diye bakıyorlardı. Derken içlerinden birisi:
  "Güneş doğdu!" diye haykırdı. Diğer birisi de:
  "İşte kervan geliyor, önünde boz bir deve ve içlerinde falan ve falan da var, tıpkı (Hz. Muhammed'in) dediği gibi" dedi. Böyle olduğu halde yine iman etmediler de:
  "Bu apaçık bir büyüdür." dediler.

  Bazıları göğe yükselmenin de "Burak" üzerinde meydana geldiğini söylemişler ise de gerçek olan şudur: Mescid-i Aksâ'ya kadar İsrâ (gece yolculuğu) Burak ile olmuş. Ondan sonra Mirac, asansör kurulmuştur.


  Ebu Sa'îd-i Hudrî'den rivayet olunduğu üzere Resulullah buyurmuştur ki:
  "Beytü'l-Mak-dis'te olanları bitirdiğim zaman Mirac getirildi ki, ben ondan güzel bir şey görmedim. Ve o, odur ki, ölünüz can çekişme vaktinde gözlerini ona diker. Arkadaşım, beni, onun içinde kapılardan bir kapıya ulaşıncaya kadar çıkardı ki, ona "Koruyucu melekler kapısı" denir. Koruyucular kapısı, gök koruyucularının beklediği dünya göğü kapısıdır.
  Nitekim bu konuda
  "Ve onu, her kovulmuş şeytandan koruduk" (Hicr, 15/17) buyurulmuştu.


  Ve Ebu Sa'îd-i Hüdrî'nin diğer bir rivayetinde şu detaylı açıklama vardır:
  "Sonra Mirac getirildi -ki insanların ruhu onda göğe yükselir. Baktım ki, gördüğüm şeylerin en güzeli; görmez misin ölmek üzere olan kimse, ona nasıl gözünü diker? Bunun üzerine dünya göğü kapısına kadar yükseltildik. Cebrail kapının açılmasını istedi.
  "O kimdir?" denildi.
  "Cibril" dedi.
  "Yanındaki kim?" denildi.
  "Muhammed" dedi.
  "Öyle mi?
  O Peygamber olarak gönderildi mi?" denildi.
  O, "evet" dedi.
  Hemen kapıyı açtılar ve beni selamladılar. Bir de ne bakayım görevli bir melek gördüm ki göğü koruyor ve ona İsmail deniliyor, emrinde yetmişbin melek ve her birinin emrinde yüzbin melek var.


  "Burada Resulullah (s.a.v) şu âyeti okudu:


  Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını inkar edenler için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: "Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?" İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını Kendisi'nden başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir öğüttür.
  (Müddessir, 74/31)


  ve buyurdu ki:


  Derken bir adam ile beraberim ki, şekli Allah'ın yarattığı günkü gibi, ondan hiçbir şey değişmemiş, kendisine soyundan olan insanların ruhu arzediliyor: "Mümin ruhu, hoş ruh, hoş kokuludur. Bunun kitabını (iyilerin defterin)de kılın" diyor. "Kâfir ruhu ise; kötü ruh, kötü kokuludur. Bunun kitabını (kötülerin defterin) de kılın" diyor.
  "Ey Cibril! bu kim?" dedim.
  "Baban Âdem" dedi. Ve o, bana selam verdi, gönlümü aldı, hayır ile dua etti
  "Hoş geldin salih peygamber ve salih evlad" dedi.
  Sonra baktım bir toplum gördüm ki, dudakları deve dudağı gibiydi. Onlara bir takım memurlar görevlendirilmişti, dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar, bu taşlar makadlarından çıkıyordu.
  "Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim.
  O: "Yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir" dedi.
  Sonra baktım bir toplum vardı ki, derilerinden sırım kesiliyor ve ağızlarına tıkılıyor. Ve yediğiniz gibi yiyiniz deniliyor. Ve bu onlara en iğrenç bir şey oluyor.
  "Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim.
  "Bunlar o koğucular, fitnecilerdir ki, insanların etlerini yerler ve sövmek ile ırz ve namuslarına saldırırlar." dedi.
  Sonra baktım bir toplum var ki, önlerine bir sofra kurulmuş, üzerinde benim gördüğüm etlerin en güzellerinden kebaplar var, etraflarında da leşler var. Onlar, o güzel etleri bırakıp bu leşlerden yemeğe başladılar.
  "Bunlar kim? Ey Cebrail!" dedim. O:
  "Bunlar zinakarlar" dedi. "Allah'ın helal kıldığını bırakırlar da haram kıldığını yerler."
  Sonra baktım bir toplum var ki, karınları evler gibidir. Bunlar Firavun ailesinin yolu üzerinde bulunuyor. Firavun ailesi sabah ve akşam ateşe atılırken bunlara uğruyor, uğradı mı bunlar bir fırlıyorlar, fırlayınca her biri karnının ağır basması ile düşüyor ve bunun üzerine Firavun ailesi bunları ayaklarıyla çiğniyorlar.
  "Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim...
  Dedi ki:
  "Bunlar, karınlarında faiz yiyenlerdir. "onların misali kendisini şeytan çarpmış olan kimse gibidir".
  Sonra birtakım kadınlar memelerinden asılmış ve birtakım kadınlar, baş aşağı ayaklarından asılmış.
  "Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim. O:
  "Bunlar zina eden ve çocuklarını öldüren kadınlardır" dedi.
  Sonra ikinci göğe çıktık. Orada Yusuf ile buluştum. Ümmetinden kendine tabi olanlar da etrafında idi. Yüzü, ayın ondördündeki dolunay gibiydi. Bana selam verdi, hoş geldin dedi.
  Sonra üçüncü göğe geçtik. Orada iki teyzeoğlu; Yahya ve İsa ile buluştum. Giyimleri ve saç sakalları birbirine benziyordu. Bana selam verdiler. Hoş geldin dediler.
  Sonra dördüncü göğe geçtik. İdris ile buluştum. Bana selam verdi, hoşgeldin dedi. Nitekim yüce Allah:


  "Biz onu yüce bir yere yükselttik" (Meryem, 19/57) buyurmuştur.
  Sonra beşinci göğe geçtik. Orada milletine sevdirilmiş olan Harun ile buluştum. Etrafında ümmetinden birçok tabileri vardı, uzun sakallı idi. Sakalı hemen hemen göbeğine değecekti. Beni selamladı, hoşgeldin dedi.
  Sonra altıncı göğe çıktık, Orada Musa b. İmran ile buluştum. Çok kıllı idi. Üzerinde iki gömlek olsaydı kılları onlardan çıkardı. Musa dedi ki:
  "İnsanlar beni "Allah katında en şerefli olan yaratık" diye iddia ederler. Bu ise Allah katında benden yalnız daha şerefli olsaydı aldırış etmezdim. Fakat her peygamber ümmetinden kendine uyanlarla beraberdir. "
  Sonra yedinci göğe geçtik. Ben, orada İbrahim ile buluştum. Sırtını Beyt-i Ma'mur'a dayamıştı. Beni selamladı.
  "Salih Peygamber ve Salih evlad hoş geldin" dedi. Bunun üzerine bana denildi ki:
  "İşte senin yerin ve ümmetinin yeri."
  Sonra Resulullah,


  "Gerçekten İbrahim'e insanların en yakını, zamanında ona tabi olanlarla şu Peygamber (Hz. Muhammed) ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin yardımcısıdır." (Al-i İmran, 3/68) âyetini tilavet etti ve buyurdu ki:


  "Sonra Beyt-i Ma'mur'a girdim, içinde namaz kıldım. Ona her gün yetmişbin melek girer, Kıyamete kadar geri de dönmezler. Sonra baktım bir ağaç var ki bir yaprağı bu ümmeti bürür. Bunun kökünde bir kaynak akıyor, iki kola ayrılıyordu.
  "Ey Cibril! Bu nedir?" dedim. O:
  "Şu rahmet nehri, şu da Allah'ın sana verdiği Kevser'dir" dedi. Bunun üzerine rahmet nehrinde yıkandım, geçmiş ve gelecek günahlarım bağışlandı. Sonra Kevser'in akış istikametini tuttum ve nihayet cennete girdim. Bir de ne bakayım orada hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, insan kalbine gelmeyen şeyler var.


  Namaz Emri

  Sonra yüce Allah bana emrini emretti ve elli namaz farz kıldı. Ondan sonra Musa'ya uğradım.
  "Rabbin ne emretti?" dedi.
  "Üzerime elli namaz farz kıldı" dedim. O:
  "Dön, azaltması için Rabbine yalvar. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz" dedi.
  Rabbime döndüm, azaltması için yalvardım. O benden on vakit namaz indirdi. Sonra Musa'ya döndüm. Bu şekilde Musa'ya uğradıkça Rabbime dönüyordum. Sonunda beş vakit namaz farz kıldı.
  Musa, yine:
  "Rabbine dön, azaltmasını iste" dedi.
  Ben:
  "Çok müracaat ettim, artık utandım." dedim.
  Bunun üzerine bana denildi ki:
  "Sana bu beş vakit namaz, elli namazdır. Bir iyilik on katı iledir. Her kim iyilik yapmaya gayret eder de onu işlemezse, onu bir iyilik yazılır, işleyene de on iyilik yazılır. Her kim de bir günah yapmaya teşebbüs eder de işlemezse bir şey yazılmaz, işlerse bir günah yazılır."

  Alâî Tefsiri'nden Âlûsî'nin naklettiğine göre, Resulullah'ın İsra gecesi biniti beş tane idi. Birincisi Beytü'l-Makdis'e kadar Burak. İkincisi dünya göğüne kadar Mi'rac; üçüncüsü yedinci göğe kadar meleklerin kanatları; dördüncüsü Sidre-i Münteha'ya kadar Cibril'in kanadı; beşincisi Kâbe Kavseyn'e (Mirac gecesi iki yay arası kadar Allah'a yaklaşmasına) kadar Refref (manevî bir binek)  Farsça bir şiirde şöyle denilmiştir:

  "Renk Onu, yani Muhammed (s.a.v.)'i âyetlerimizden göstermemiz için geceleyin yürüttük. Bu şekilde Mirac, Peygambere âyet göstermekten ibaret değil, Peygamberin kendisini bir âyet olarak kâinata göstermek olmuştur. Gerçekten Necm Sûresi'nin inişi daha önce olduğuna göre, Peygamber hakkında;


  "Andolsun, O, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü" (Necm, 53/18)

  anlamı daha önce gerçekleşmiştir. Ve o, kendisi Allah'ın âyetlerinden en büyük bir âyettir. Ve İsrâ'nın hikmeti de ona göstermeden çok, onu göstermeye daha uygundur.


  Muhakkak ki, ancak o, herşeyi işiten ve herşeyi görendir. Tefsircilerin çoğu, bu zamiri yüce Allah'a işaret etmek üzere tefsir etmişler ve meâlini şöyle açıklamışlardır: O noksan sıfatlardan münezzeh zattır ki, ancak o, kulunun gizli ve açık bütün hallerini gerçek anlamda gören ve haberdar olan ve bundan dolayı, bu yüksek makama ehil ve layık olduğunu bilendir. Onun için bu makamı ona tahsis etmiş ve ona bu şekilde ikramda bulunmuştur. Bu şekilde âyet, gıyabdan (üçüncü şahıstan) birinci şahısa iltifat (çevirme) ile başlamış ve birinci şahıstan üçüncü şahısa iltifat ile son bulmuş olur. Aynı zamanda kâfirlere karşı bir tehdid mânâsını da gerektirir. Ebu'l-Bekâ'nın naklettiğine göre, bazı tefsirciler de zamirin Peygambere işaret ettiğini söylemiş ve âyetin meâlinde demiştir ki: "Gerçekten sözümüzü işiten ve zatımızı gören yalnız o kuldur". Bu şekilde üçüncü şahısa iltifat yoktur. Ve âyet, zahirine göre yorumlanmıştır. Ancak "zatımızı gören" diye tefsir etmek için açık bir ipucu yoktur. "O gösterdiğimiz âyetleri gören" demek daha açıktır. Bununla birlikte Tıybî demiştir ki: "Zamirin böyle iki ayrı yoruma muhtemel olarak gelmesinin sırrı, Hz. Peygamberin yüce Allah'ı görmesi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın sözünü işitmesi ve ancak, "Benim yardımımla işitir ve benim yardımımla görür." Hadisi şerifin mânâsı üzere olduğuna işaret olsa gerektir.

  Mirac olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Osmanlılar döneminde, camiler kandillerle donatıldığı için Mirac kandili olarak anılan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mirac olayını anlatan ve Miraciye adı verilen şiirlerin okunması, dinleyenlere süt ikram edilmesi de bir gelenekti.


  --------------------------------------------------------------------------------
  Geceyi İhya Etmek İçin

  --------------------------------------------------------------------------------
  Yatsı namazından sonra 12 rek'at "Hacet namazı" kılınır.
  Beher rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur.
  Namaza niyet:
  "Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber."
  Namazdan sonra:
  4 Fâtiha-i şerîfe,
  100 defa:
  "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
  100 İstiğfâr-ı şerîf,
  100 Salevât- şerîfe okunup duâ yapılır.
  Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz.
  Mi'rac gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır.
  Namaz borcu olanların hiç olmazsa 1 günlük namazlarını kaza etmeleri makbul olsa gerekir.

 2. #2
  yoLcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05 Aralık 2006
  Yer
  bartın
  Yaş
  46
  Mesajlar
  1,756
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart --->: Miraç Kandili

  Miraç Kandili

  Hakîkî mânâda kâinat ve onun gerçek yorumu Efendimiz (sallallahu aleyhi ve
  sellem)'le anlaşılmış ve O'nun tarafından anlatılmıştır. Eğer Allah Resûlü, kâinatın
  mânâsını ve kâinat gerçeğini anlatmasa, mânâlandırmasa ve yorumlamasaydı, kâinat
  mânâsız ve karışık bir kaostan ibaret kalacaktı.


  Oysa kâinat, başlangıçtan sona kadar, belli bir gâyenin takip edildiği bir
  silsileden ibarettir ve insanlık, bu hakikati de Efendimiz'in mübarek beyanlarından
  öğrenmektedir.
  Allah Resûlü, mübarek bir beyanında "Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur."
  buyurmuştur. Bu, tecellinin bir yanıdır. Tecellinin bir diğer yanı da, Kâbe'yle
  ilgili olanıdır. Zira Kâbe, insanların kalblerinin vahdetini sağlayacak bir binadır
  ve insanların yanlış yere yönelmemeleri için yapılmıştır. Fakat haddizatında Kâbe,
  arzın merkezinden Sidretü'l-Müntehâ'ya kadar, arz yaratıldığından beri etrafında
  meleklerin tavaf ettiği muallâ bir yerdir. Orası bir tecelligâh-ı ilâhî ve bir
  metâf-ı kudsiyândır. Bu, Kâbe'nin mülk yönüdür.
  Mekke ise, Kâbe'nin zarfı gibidir. Mekke, böyle yüce bir mânâya zarf olması
  itibarıyla büyük bir kıymet kazanmış ve mübarek bir yer olmuştur. Kâbe'yi sînesinde
  barındıran Mekke'ye gelişigüzel "ana" denmemiştir. Kur'ân, onu doğrudan doğruya
  "Ümmü'l-kurâ- Bütün beldelerin anası" olarak isimlendirmiştir. (Bkz. En'âm Sûresi,
  6/92; Şuarâ Sûresi, 42/7) Çünkü, bütün beldelerin Kâbe ile bir göbek bağı vardır. Ve
  bütün beldelere hükmedebilecek evrensel bir peygamber ancak Kâbe'de doğabilir.
  Dolayısıyla Kâbe gibi, Mekke de metâf-ı kudsiyân olmuş, Hz. Âdem'den bu yana bütün
  kudsîler hep oraya koşmuş ve onun hariminde ölmek istemişlerdir. Ehl-i tahkikin
  keşif ve ifadelerine göre, insanların tavaf ettiği o yerde yüzlerce peygamberin
  medfeni (kabri) vardır.
  Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve
  sellem) dünyayı teşriflerine mekân olarak başka herhangi bir yerin rahm-i mâder
  olabilmesi mümkün değildir. Eğer Allah, varlık arasında en kudsî yer olarak Kâbe'yi
  görmüşse ve Beytullah binası da buna bir işaret ise, ayrıca "Allah'ın baktığı yer
  orasıdır, Cenâb-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının halîtası buradadır." denmişse,
  şüphesiz Peygamber Efendimiz'in (aleyhi ekmelü't-tahaya) dünyayı şereflendireceği
  yer de, en mübarek "Buk'a" sayılan Kâbe olacaktır.
  Semâda böyle bir şehrayin görülmemişti
  Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), Kâbe'yi görmüş, ondaki esrarı, âlem-i
  şehâdetteki bir insanın kabiliyet, istidat ve zâhir-bâtın bütün hisleri ve
  tecessüsleri ile alabildiği kadar almıştır. Oysaki Kâbe'nin hakikati, göklerin

  ötesinde, Sidretü'l-Müntehâ'dadır. Efendimiz'in miracı da Sidretü'l-Müntehâ ile
  noktalanmıştır. Bir taraftan Nebiler Serveri (sallallahu aleyhi ve sellem) Miraç'ta
  semaların eteklerini cevherlerle doldurmuş, onlar da O'nunla şeref kazanmışlardır.
  Çünkü onlara, o güne kadar bekledikleri O Dürr-i Yektâ'nın solukları ulaşmış ve
  onlara bir visal yaşatmıştır. Diğer taraftan Efendimiz, miraç esnasında değişik
  yerlere uğrayıp geçmiş, her yerde kendisine "Top senin, çevkân senin." denmiş ve O,
  bu muhteşem istikballe gidip tâ Sidretü'l-Müntehâ'ya kadar yükselmiştir.
  Sidretü'l-Müntehâ, O'nun için bile aşılmaz bir yerdir. Zira orası, insan ufkunu aşan
  bir hazîredir. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de nihayetinde diğer
  varlıklar gibi yaratılmış biridir.
  Evet, Sidretü'l-Müntehâ'ya kadar Efendimiz'in geçtiği yerler, O'nunla
  şereflendirilmişlerdir. Çünkü şimdiye kadar böylesine uzun bir yolculuk yapacak,
  Sidretü'l-Müntehâ'ya ulaşacak ve bizzat Mütekkellim-i Ezelî'den kelâm ahzedecek
  dereceye hiç kimse yükselememiştir.
  Ayrıca Efendimiz, peygamberliğini sema ehline göstermek için bütün gökleri dolaşmış,
  başta diğer peygamberler olmak üzere bütün gök halkı, Medinelilerin hicret esnasında
  Allah Resûlü'nü "Üzerimize ay doğdu..." diyerek karşıladıkları gibi, O'nu büyük bir
  coşku ile istikbal etmişlerdir. Efendimiz, pek çok kapıdan geçmiş, kendisini
  karşılayanları, hattâ kendisine refakat eden Cibrîl'i bile belli bir noktadan sonra
  geride bırakmış ve her şeye perdesiz, engelsiz ulaştığı bir noktada Kâbe'nin
  Sidretü'l-Müntehâ'daki hakikati ile yüz yüze gelmiştir.
  Allah Resûlü, mirâcı anlatırken, "Öyle bir noktaya ulaştım ki, kader kalemlerinin
  cızırtılarını duydum." buyurmuştur. Efendimiz'in Sidretü'l-Müntehâ'da Cenâb-ı
  Hakk'ın cemalini kemmiyetsiz, keyfiyetsiz, hâilsiz ve perdesiz bir şekilde müşahede
  etmesi de söz konusudur. Ayrıca O (sallallahu aleyhi ve sellem), enbiyâ-ı izâmı da
  ayniyet içinde müşahede etmiş, onlarla zaman üstü görüşüp konuşmuştur. İşte
  İnsanlığın İftihar Tablosu, böyle bir buudda seyahatini yaparken, Kâbe'nin hakikati
  ile de buluşmuş ve böylece kendisini besleyen anayı tanımış, onun elini öpmüş ve
  onunla denk hale gelmiş veya onu aşmıştır. Bu, O'nun için hem anasına karşı bir
  hasret giderme, hem de o terbiye ve edep insanına, terbiyesini ortaya koyma fırsatı,
  gök ehline de bu büyük vuslatı gösterme merasimi idi. Bu şehrayinde belki de, bizim
  bilemediğimiz âlemlerde binlerce, yüz binlerce şahaplar sağa sola saçılmıştır. Çünkü
  yeryüzü yaratıldığı günden itibaren gökteki yıldızlar böyle bir şehrâyine asla şahit
  olmamışlardır. Öyle ki o gece âdeta yıldızlar, kaldırım taşları gibi o Dürr-ü
  Yektâ'nın ayaklarının altına serilmiştir. Evet, O'nun ruhunun vüs'ati ile mesele ele
  alınınca, zaten bunu başka bir şekilde ifade etmek de mümkün değildir.

  ÖZETLE
  1- Allah Resûlü, Kâbe'yi görmüş, ondaki esrarı, alabildiği kadar almıştır. Oysaki
  Kâbe'nin hakikati, göklerin ötesinde, Sidretü'l-Müntehâ'dadır. Efendimiz'in miracı
  da Sidretü'l-Müntehâ ile noktalanmıştır.
  2- Efendimiz, peygamberliğini sema ehline göstermek için bütün gökleri dolaşmış,
  başta diğer peygamberler olmak üzere bütün gök halkı, Medineliler gibi, O'nu büyük
  bir coşku ile istikbal etmişlerdir.
  3- Nebiler Serveri seyahatini yaparken, Kâbe'nin hakikati ile de buluşmuş ve böylece
  kendisini besleyen anayı tanımış, onun elini öpmüş, hasret gidermiş ve onunla denk
  hale gelmiş veya onu aşmıştır.

Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •