ODTÜ'NÜN MİSYONU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

TEMEL İLKELER
1. Bilimsel Yaklaşım
Bir üniversitenin bilimsel misyonunun, var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması ve yeni bilgi üretilmesi olduğunu koşulsuz kabul eder. Bu kapsamda bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimin ve gerçeği aramanın rahatça yapılabildiği, yaratıcılığın ifade edilebildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.

2. Akademik Özgürlük
Bilginin nasıl ve kime, kim tarafından öğretileceğinin salt akademik gerekçelerle belirlenmesi hakkını yaşamsal görür. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde karşı çıkar. Dürüst sorgulamayı ve yasal protestoyu hak kabul eder. Bu haklarını kullananların yasalar tarafından korunduğu toplum içinde sesini duyurur.

3. Disiplinlerarası Yaklaşım
Disiplinlerarası eğitim ve araştırmayı özendirir. Öğretim üyelerinin bağlı bulundukları akademik birimleri dışında çeşitli merkez ve enstitüler altında öbekleşerek tanımlanan eğitim programları ve araştırma projelerinde ortak çalışmalar yapmasını sağlar.

4. Yaşam Boyu Eğitim
Kendi bünyesi içindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların sürekli gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Ülkemiz insan kaynağının ODTÜ birikim ve kültüründen daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla etkili eğitim modelleri geliştirip uygulayarak örnek oluşturur.

5. Nitelikli İnsan Yetiştirme
Öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Mezunlarını ODTÜ'de kazandıkları bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendirir. Ülkemizin en kritik insan kaynağı gereksinimlerinden biri olan bilim adamlığını özendirir.

6. Öğrenciye Destek
Öğrencilerinin maddi zorluklar nedeniyle yüksek öğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir.

7. Toplumla İletişim
İşlevlerini, toplumun her kesimine yararlı olmak için ve çevresi ile yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular. Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplulukların sorunlarıyla yakından ilgilenir. Bu sorunlara çözümler üreterek kamuoyuna yayar. Bilimsel, kültürel ve sosyal konularda etkileşim sağlamada öncü rol oynar.

8. Katılımcı Yönetim
Hızlı değişim ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, bölümlerini ve yöneticilerini gelecekle ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye, bu stratejilerini hayata geçirmede sürekli ölçme ve değerlendirmeye teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser. Öncelikle insana saygı duyan, hoşgörülü anlayışı esas alır.Öğrenim Dili
ODTÜ'de öğrenim dili İngilizce'dir.

Öğrenciler
2003-2004 akademik yılında 20,000'i aşkın öğrencinin kaydı yapılmıştır. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde yirmibeşi yüksek lisans pogramlarına kaydolmuştur.

Her yıl, 50 farklı ülkeden belirli bir akademik dereceye sahip 800 ile 1200 arası öğrenci ODTÜ'ye devam etmektedir.

Bir çok ülkeden lisans ve yüksek lisans öğrencileri "Özel Öğrenci" veya "Değişim Öğrencisi" olarak bir yarıyıl veya bir yıl boyunca ODTÜ'de öğrenim görmektedir. ODTÜ, halihazırda pek çok yabancı üniversite ile Öğrenci Değişim Programı faaliyetleri yürütmektedir.

Akademik Programlar
ODTÜ'de 3'ü uluslararası ortak program olmak üzere 41 lisans programının yürütüldüğü 5 Fakülte, 93 yüksek lisans ve 51 doktora programının yürütüldüğü 5 Enstitü, İngilizce eğitimi veren Yabancı Diller Yüksek Okulu faaliyet göstermektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'na bağlı 1'i uluslararası program olmak üzere 6 lisans programı yürütülmektedir.

Akademik Yıl
ODTÜ'de akademik yıl iki yarıyıldan oluşmaktadır. Akademik yılın birinci dönemi genellikle Eylül ayının son haftasında başlamakta ve Ocak ayının ortasında tamamlanmaktadır. İkinci dönem, Şubat ayının ortasında başlamakta ve Haziran ayının ortasında sona ermektedir. ODTÜ'de dönem derslerini içeren yaz okulu ve uluslararası öğrencilerin ilgilerine hitap edecek dersler içeren Uluslararası Yaz Okulu da bulunmaktadır.

Uluslararası Bakış Açısı
ODTÜ'nün uluslararası perspektifi ile paralel olarak, fakülte üyelerinin yüzde beşinden fazlası yabancı ülkelerden gelen ziyaretçilerden oluşmaktadır. Her yıl yaklaşık aynı oranda Türk fakülte üyesi yabancı üniversitelere veya araştırma merkezlerine misafir olarak veya araştırmacı olarak gitmektedir. ODTÜ'nün tam zamanlı fakülte üyelerinin yaklaşık yüzde yetmişi yurtdışında öğrenim görmüş veya doktora derecelerini yabancı bir üniversitede almışlardır.

Yüksek Eğitim Standartları
ODTÜ uluslararası düzeyde yüksek eğitim standartlarını korumayı amaç edinmiştir. Mühendislik Fakültesi'ndeki pek çok bölüm ODTÜ'nün isteği üzerine Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) adındaki akreditasyon kurumu tarafından değerlendirilmiş ve bu kurumun onayını almıştır. Eğitimde uluslararası düzeyi korumaya çalışan ODTÜ'nün Mühendislik Fakültesi, 1977 yılında, UNESCO Mühendislik Eğitimi kurumu tarafından "Gümüş Onur Arması" na, Amerika Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından da "Akreditasyon Faaliyetlerinde Başarı Ödülü"ne layık görülmüştür.

Türkiye'de ODTÜ
ODTÜ, Türkiye'nin rekabeti yüksek sayılı üniversitelerindendir. Her yıl ülke çapında yapılan Üniversite Giriş Sınavları'na giren en yüksek puanlı 1000 öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. ODTÜ'de öğrenim görme talebi çok yüksek olduğundan, ODTÜ'nün pek çok bölümü, Üniversite Giriş Sınavı'na giren yaklaşık birbuçuk milyon öğrenciden sadece en üstteki yüzde birlik dilime girebilenleri kabul etmektedir. ODTÜ öğrencilerinin yüzde kırktan fazlası yüksek lisansa devam etmektedir.

Kampus
Kampus alanı 45.000 dekar (4500 hektar), orman alanı ise 30.430 dekar (3043 hektar) büyüklüğündedir ve Ankara'nın merkezinden 20 km uzaktaki Eymir Gölü'nü de içine almaktadır. ODTÜ öğrencileri, bu gölde yapılan kürek sporu faaliyetlerinden, balık avlama ve piknik olanaklarından ve çeşitli etkinliklerden yararlanabilirler. ODTÜ'nün ana kampusundan ve şehirdeki belli merkezlerden buraya otobüs seferleri mevcuttur.


ODTÜ'de Yaşam
Ana kampusda 6000 öğrenci kapasiteli yerleşimler, alışveriş için çarşı, bankalar, postane ve yiyecek-içecek alınabilecek yerler mevcuttur. Kampusda ayrıca, çok çeşitli spor faaliyetlerini yürütebilmek için kapalı spor salonları, tenis kortları, futbol sahaları, koşu yolları, olimpik standartlarda kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu vs. bulunmaktadır. Kampus dışında, kampusa 30 km uzaklıkta olan ODTÜ'nün Elmadağ tesisleri ve Bursa Uludağ'da, yazın tırmanma/dağcılık sporunun, kışın ise kayak sporunun yapılabileceği tesisler bulunmaktadır.

Etkinlikler
Akademik yıl boyunca öğrenciler kampusda yapılan sanat etkinliklerinden, sergilerden, müzik etkinliklerinden ve çok çeşitli sosyal ve akademik faaliyetlerden yararlanabilirler. Bunların pek çoğu ODTÜ'nün yeni yapılan Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir. Yılın sosyal etkinliklerinin doruğa ulaştığı geleneksel Uluslararası Bahar Şenliği, Mayıs ayındadır.
İLETİŞİM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Telefon Santrali : (+90) (0 312) 210 20 00
99 (Dahili)
Faks : (+90) (0 312) 210 11 05
Adres : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara/TÜRKİYE

Rektörlük Tel : 210 21 01
Genel Sekreterlik Tel : 210 21 02
Genel Sekreterlik Faks : 210 11 05
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 210 46 70
Akademik Birimlerin Telefon ve Faks Numaraları
Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanlık : 210 31 01
Fizik : 210 32 52
Kimya : 210 32 02
Matematik : 210 29 70
Biyoloji : 210 31 04
Felsefe : 210 31 40
Tarih : 210 31 37
Psikoloji : 210 31 82
Sosyoloji : 210 31 24
İstatistik : 210 29 60
Faks : 210 12 79
Mimarlık Fakültesi
Dekanlık : 210 22 01
Mimarlık : 210 22 03
Endüstri Ürünleri Tasarımı : 210 22 14
Şehir ve Bölge Planlama : 210 22 04
Faks : 210 11 08
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlık : 210 20 01-08
İktisat : 210 20 03
İşletme : 210 20 04
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi : 210 20 07
Uluslararası İlişkiler : 210 20 16
Faks : 210 11 07
Eğitim Fakültesi
Dekanlık : 210 40 01
Orta Öğr. Fen ve Mat. Alanları Eğitimi Bölümü : 210 40 49
İlköğretim Bölümü : 210 40 53
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü : 210 40 71
Eğitim Bilimleri Bölümü : 210 40 29
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü : 210 40 16
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü : 210 41 93
Faks : 210 11 12
Enstitü ve Yüksekokullar
Sosyal Bilimler Enstitüsü : 210 20 94
Fen Bilimleri Enstitüsü : 210 22 91
Enformatik Enstitüsü : 210 37 42
Deniz Bilimleri Enstitüsü : (324) 521 24 06
Uygulamalı Matematik Enstitüsü : 210 29 87
Yabancı Diller Yüksek Okulu : 210 21 60
Mühendislik Fakültesi
Dekanlık : 210 25 01
Kimya Mühendisliği : 210 26 01
Gıda Mühendisliği : 210 27 65
Mühendislik Bilimleri : 210 23 78
Bilgisayar Mühendisliği : 210 20 80
Elektrik-Elektronik Mühendisliği : 210 23 01
Endüstri Mühendisliği : 210 22 66
Havacılık ve Uzay Mühendisliği : 210 24 71
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği : 210 28 95
Çevre Mühendisliği : 210 26 41
Jeoloji Mühendisliği : 210 26 82
İnşaat Mühendisliği : 210 24 01
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği : 210 25 11
Maden Mühendisliği : 210 26 54
Makine Mühendisliği : 210 25 39
Faks : 210 11 10
İdari Birimlerin Telefon ve Faks Numaraları
Dahili : Direkt : Faks :
Genel Sekreter Yardımcılığı : 2148
4117 210 1206 210 1105
Kitaplık : 2822
2823 210 2822 210 2822
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı : 3301 --- 210 1120
Kültür İşleri Müdürlüğü : 2150
2151 210 1223 210 1223
Kültür Kongre Merkezi : 4151 210 4151 210 4154
Kütüphane : 2780
2782 210 1119 210 1119
Personel İşleri : 2119
2120 --- 210 1118
Halkla İlişkiler : 2139
2140 210 1124 210 1124
Öğrenci İşleri : 2131
2132 210 1117 210 1117
Genel Sekreterlik : 2102
2109 210 1103 210 1105
Sağlık Merkezi - Acil Servis [Gündüz] : 4960 210 4960 ---
Sağlık Merkezi - Acil Servis [Gece] : 4960
4972 210 4960
210 4972 ---Akademik ve İdari Birimlerin E-posta Adresleri
Akademik Birimler
Eğitim Fakültesi Dekanlığı efdmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı fefdmetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı iibfdmetu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı mimfdmetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı muhfdmetu.edu.tr
Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü eemmetu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü fbemmetu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü sbemmetu.edu.tr
Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü dbemmetu.edu.tr
Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürlüğü iammetu.edu.tr
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü ydyommetu.edu.tr
Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü myommetu.edu.tr
Kuzey Kıbrıs Kampusu kkkmetu.edu.tr, nccmetu.edu.tr

İdari Birimler
Rektörlük rektormetu.edu.tr
Rektör Yardımcılığı ve Danışmanlığı rektorymetu.edu.tr
Genel Sekreterlik gensekmetu.edu.tr
Genel Sekreter Yardımcılığı gensekymetu.edu.tr

Daire Başkanlıkları
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bidbmetu.edu.tr
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı imidbmetu.edu.tr
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kddbmetu.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı oidbmetu.edu.tr
Personel Daire Başkanlığı pdbmetu.edu.tr
Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı sksdbmetu.edu.tr
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yitdbmetu.edu.tr

Diğer İdari Birimler
Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü acdmmetu.edu.tr
Araş. Geliş. Uyg. Döner Sermaye İşletmeleri Mdr. (AGÜDOS) agudosmetu.edu.tr
Evrak ve Arşiv Müdürlüğü eammetu.edu.tr
Halkla İlşkiler Müdürlüğü halkilismetu.edu.tr
Isı Su İşletme Müdürlüğü isimmetu.edu.tr
İç Hizmetler Müdürlüğü ihmmetu.edu.tr
Kültür İşleri Müdürlüğü kimmetu.edu.tr
Kültür Kongre Merkezi kkmmetu.edu.tr
Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı oshbmetu.edu.tr
Sağlık Ve Rehberlik Merkezi srmbmetu.edu.tr
Elektrik İşleri Müdürlüğü eimmetu.edu.tr
Telefon İşleri Müdürlüğü telmudmetu.edu.tr
Trafik Birimi tbmetu.edu.tr
Yapı Bakım Müdürlüğü ybmmetu.edu.tr
Yurtlar Müdürlüğü ymmetu.edu.tr