21. asır'a girerken özellikle haberleşme ve teknoloji alanında kaydedilen ilerlemeler neticesinde kurulan yeni dünya düzeninde, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Türk Aleminin olumlu yönde fayda sağlayabilmesi için; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Atatürk'ün belirttiği ilkeler doğrultusunda ve milli birlik ve beraberliğimize düşman unsurlarla mücadele ederken bilimle, teknolojik gelişme ve yetişmiş nitelikli insan gücü arasındaki önemli ilişkiyi unutmamalıyız. İşte bu aşamada özellikle üniversite eğitiminin ve üniversitelerin bilim üretme, yeni teknolojiler geliştirme ve nitelikli insan gücü yetiştirme açısından önemleri giderek artıp, fonksiyonları çeşitlenirken sadece bulundukları yerleşim birimlerini değil; diğer ülkeleri ve milletleri etkileyen kurumlar haline geldikleri bir gerçektir. Ancak bu etkinin devamlılığını ve geçerliliğini koruyabilmesi için eğitim ve öğretim sistemimizin milli karakterimiz ve dünya şartlarıyla uyum içerisinde olması gerekmektedir.Eğitim ve öğretim sistemimizi bu idrakle gerçekleştirdiğimiz ölçüde yetişecek insan gücümüz milletimizin olduğu kadar diğer milletlerin de güven kaynağı olacaktır.
Akademik > Fakülteler
Eğitim Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Muş Eğitim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Teknik Eğitim Fakültesi

Tıp Fakültesi

--Enstitüler --


Fen Bilimleri

Sağlık Bilimleri

Sosyal BilimlerBeden Eğitimi ve Spor Y.O.

Sağlık Y.O.
>Meslek Yüksek Okulları
Bingöl MYO

Kemaliye MYO

Maden MYO

Malazgirt Alparslan MYO

Muş MYO

Sağlık Hizmetleri MYO

Sivrice MYO

Sosyal Bilimler MYO

Süleyman Demirel Keban MYO

Teknik Bilimler MYO

Tunceli MYO

Üniversitemizin, kurulu bulunduğu sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında üstlendiği öncü rolünü başarıyla sürdürmektedir. Özellikle Fırat Havzası çevresinde düzenlediği sempozyum, panel ve konferans gibi ilmi toplantılarla yörenin birçok meselesine ışık tutan üniversitemiz, bünyesinde bulunduğu fakülte, yüksek okul, enstitü ve çok sayıdaki araştırma merkezleriyle çok yönlü bir çalışmanın içinde bulunmaktadır.

Üniversitenin yöre halkı ile bütünleşmesinde de son yıllarda güzel örnekler sergileyen üniversitemiz,geleceğin Türkiye'sinin, sosyal, kültürel ve ekonomik başarılarını gerçekleştirecek insan gücü yetiştirmenin yanı sıra; ülke kalkınmasına büyük yararlar sağlayacak bir çok kültür faaliyetlerini de tertip etmektedir. Bu münasebetle; bütün birimleriyle, yörenin kaynaklarını ilmi incelemeye tabi tutarak bunun değerlendirmesinin yapılmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Bu çerçevede, üniversitemizce, çok sayıda sempozyum, panel ve konferans düzenlendi. Ayrıca, organize ettiği kitap fuarı, sergi konser, tiyatro gibi sanat faaliyetleriyle oldukça dolu program yaşandı.
Üniversitemiz sağlık kültür ve spor daire başkanlığı, kurumumuz bünyesinde hizmet verdiği bütün kesimin sosyal ihtiyaçlarını da karşılayan ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapındığı bir uygulama dairesidir. Daire başkanımız, bu çerçevede çok yönlü sosyal hizmetleri başarıyla gerçekleştirmenin büyük bir gayreti içerisindedir.
Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın bünyesinde;

" Öğrencilerimiz barınma, beslenme ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet verilmesi için çaba göstermek.

" Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodikleri bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,

" Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için dinlenme tesisleri ve kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini sağlamak,

" Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak gibi hizmetler gerçekleştirilmektedir.


Sosyal Merkez

1987-1988 öğretim yılında hizmete konulan sosyal merkez; yemek salonu, çay evi, büfe ve oyun salonları ile akademik ve idari personelimize ve yakınlarına hizmet vermektedir.

Amaç üniversitemiz mensuplarına beslenme ve boş zamanlarını değerlendirme, alanlarında en uygun şekilde hizmet vermektedir. Yönetim ve işletme; Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Denetleyiciler tarafından sağlanmaktadır.

Üniversite Evi

Üniversitelerimizin personel ve öğrencilerine yönelik sağlık, sosyal, kültürel ve sportif yönden çok amaçlı hizmet veren Mediko-Sosyal Birimimizin, faaliyetlerine canlılık ve sürat kazandırmak için; Rektörlük kampusunda yapılan "Üniversite Evi" Ekim 1993 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.

Fırat üniversitesi olarak, öğrencilerimize verdiğimiz hizmetler arasında, beslenme ve barınmada çok önemli bir yer tutmaktadır. Üniversite Evi olarak hizmete açtığımız bölümün yemekhane kısmı, aynı anda iki binden fazla kişinin oturup yemek yiyebileceği bir kapasiteye sahiptir.

Üniversitemizde öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize yemek ve kafeterya hizmeti veren, yaklaşık on bin kişilik kapasitesi o**** Üniversite Evi'nin yemekhane kısmında teknolojinin en son ürünü ile donatılmış, iki ayrı mutfak ile 8 adet yemek salonu mevcuttur.


Bunun dışında Rektörlük ve Mühendislik kampüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde açık tutulan toplam 5 kafeterya ile öğrenci ve personelimize hizmet verilmektedir.

Atatürk Kültür Merkezi

Bütün kültürel ve sosyal faaliyetlerin genellikle sunulduğu yer olan ve Mühendislik kampüsünde bulunan Atatürk Kültür Merkezi, 801 kişilik kapasitede olup, fuaye kısmında da bir dinlenme yeri mevcuttur. Salon, ofisleri, hizmet bölümleri ve fuayesi ile; törenler, sempozyumlar, konferanslar, panel, konser, sergi ve açılışlar gibi faaliyetler için ideal bir mekandır.


Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL Konferans Salonu

Fen-Edebiyat Fakültesi binasında hizmete konulan Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL Konferans Salonu, son derece modern olarak tefriş edilmiş, büyük bir hizmete cevap verecek bir şekilde düzenlenmiş olup, 250 kişilik kapasiteye sahiptir.


Prof. Dr. Mustafa TEMİZER Konferans Salonu

Üniversitemizin Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından modern bir şekilde yeniden düzenlenen ve kurucu rektörümüz merhum Prof. Dr. Mustafa TEMİZER' in adının verildiği rektörlük kampüsünde bulunan bu salon, 401 kişilik kapasiteye sahiptir. Anma günleri, sempozyum, konferans ve panel gibi kültürel faaliyetlerin yapılmasına uygundur.


Sanat Galerisi

Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Sanat Galerisi, sergiler için ideal bir görünüme sahiptir. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Grafik Programı öğretim elemanları ile üniversitemiz öğrencilerinin ortaklaşa düzenledikleri karma ve kişisel sergiler, büyük ilgi görmektedir. Sanat Galerisi, ayrıca yöre sanatçılarımızın da istifadesine sunulmaktadır. Salon, resim panoları ve diğer mefruşatı ile her zaman kullanılmaya hazır durumdadır.


Dinlenme Tesisleri

İlimiz Hazar Gölü kıyısında bulunan ve üniversitemiz Su Ürünleri ve Hidro Biyoloji Araştırma İstasyonu olarak isimlendirilen tesisler, tüm personelimizin, yaz aylarında dinlenebileceği bir dinlenme tesisi olarak mensuplarımıza hizmet vermektedir.


Misafirhane

Üniversitemiz misafirhanesi, 20 odadan ibaret olup, 34 yataklıdır. 2 oturma odası 1 kahvaltı salonu. 1 idari büro, 1 mutfak ve 1 depodan müteşekkildir. Üniversitemiz davetlileri, misafir öğretim üyeleri, tespit edilen esaslar dahilinde kabul edilmektedir. Haftanın her günü 24 saat hizmet verilmektedir.


Kantin ve Kafeteryalar

Üniversitemizde hizmet veren tüm kantin ve kafeteryalar Üniversite Senatosu'nun 23.05.1986 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen ve Fırat Üniversitesi Kantin ve Kafeterya İşletmeleri Yönergesi hükümleri uyarınca işletilmektedir. Amaç, öğrencilerin ve personelin zaruri ihtiyaç maddelerini ucuz ve temiz olarak temin etmektik.


Mühendislik Öğrenci Kantin ve Kafeteryası

200 kişilik kapasiteye sahiptir. Tüm öğrencilerimizin her gün 06:30'da tatil günleri dahil, saat 22:00'ye kadar istifade ettikleri bir hizmet yürütülmektedir.


Veteriner Fakültesi Kantin ve Kafeteryası

600 kişilik kapasiteye sahiptir. Tüm öğrencilerimize her gün 06:30-17:30 saatleri arasında hizmet verilmektedir.


Rektörlük Kantini

07:00-18:00 saatleri arasında tüm personele öğrencilerimize ve lojman sakinlerine hizmet verilmektedir.


Mühendislik Kantini

07:00-18:00 saatleri arasında tüm personele öğrencilerimize ve lojman sakinlerine hizmet verilmektedir.


Tıp Fakültesi Kantin ve Kafeteryası

100 kişilik kapasiteye sahiptir. Öğrencilerimize her gün 06:30-17:30 saatleri arasında hizmet verilmektedir.


Çay Ocakları

Üniversitemizin Rektörlük binası başta olmak üzere bütün yönetin ve eğitim birimleri de akademik, idari personel ve öğrencilerimize 07:30-17:30 saatleri arasında hizmet veren çay ocaklarımız mevcuttur.

FÜGEM (Fırat Üniversitesi Gençlik Eğitim Merkezi)in bulunduğu binada, hizmet veren kafeterya,çay salonu,okuma salonu, çamaşırhane ve kuaför bulunmaktadır


Bilim, kültür ve sanat dünyasında olduğu gibi toplum katmanlarını olumlu yönde etkileyen her alanda gösterdiği üstün performansla bugün yöresinde bölge üniversitesi konumuna ulaşan Fırat Üniversitesi'nin sportif faaliyetlerde de geldiği çizgi, bu konumunu haklı olarak bir kez daha perçinlemiştir.

Bünyesinde 1989 yılında kurulan Gençlik ve Spor Kulübünün de katkılarıyla, çeşitli branşlarda sportif etkinlikler gösteren Fırat Üniversitesi ve Elazığ'ı başarıyla temsil etmiş ve Türk spor kamuoyunda adında sıkça söz etmiştir.

Fırat Üniversitesinin bu bağlamda, 1992-2000 dönemi çerisinde gerçekleştirdiği sportif etkinliklerinin kısa bir panoramasını yapacak olursak; atletizm, tekvando, güreş, badminton, voleybol, hentbol ve futbol takımlarımızın, bu sıralamada hemen ön planda yer aldığını görürüz. Futbol takımımızın amatör bir takım konumunda 1998 yılında Türkiye 2. ligine yükselmiştir, hentbol ve badminton takımlarımızın da, halen, Türkiye Şampiyonluğunu elinde bulundurduğunu söylememiz, bu konudaki haklı övüncümüzün canlı canlı bir tespitidir.


Türk sporunun kalkınmasının ancak ve ancak üniversitelerden başlayabileceği idrakiyle yola çıkan Fırat Üniversitesi, değişik spor branşlarında, Türkiye liglerinde aldıkları başarı neticeleriyle, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel başta olmak üzere çok sayıda devlet büyüklerimizin tebrik ve takdirlerini kazanmıştır