Motivasyon ( Güdüleme )
Amaç edilen davranışa yönelirken öğrencilere güç veren ve onları yoğunlaştıran etkileşime güdüleme denir.
Güdülemedeki amaç öğrenciyi etkin kılmaktır ve dersin işlenişinde ayrı bir öneme sahiptir.Bunu günlük plandaki yerinden anlayabiliriz.
Motivasyon,istek,arzular,ihtiyaçlar,dürtüler ve ihtiyaçları kapsayan genel bir kavramdır.Hedeflere yönelten de ihtiyaç,istek ve dürtülerdir.
Güdünün 3 boyutu vardır: Yön,şiddet,süre. Eğlenceye giderek bir öğrencinin ders çalışmak istemesi yön, diğer arkadaşlarından daha çok çalışması şiddet, başarısız olsa dahi çalışmaya devam etmesi süre ile ilgilidir.
Güdülenme, öğrencinin davranışları, şiddeti ve kararlılığı ile yakından ilgilidir.Güdülenmemiş öğrenci derse hazır değildir ve bu durumda ilk şart onu derse hazır hale getirmek yani güdülemektir.
Güdülenme, öğretmen, öğrenci eksenli bir kavramdır.Öğretmenin tutumu, özeni, coşkusu iletişimi olumlu etkileyecek ve güdülenmeyi sağlayacaktır.Güdülenmeyi sağlamak için ilk önce öğrencinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir.Özgün var oluş biçimleri olduğu için öğretmen bunlara duyarlılık göstermeli ve paylaşım için gerekli psikolojik dinamikleri sağlamalıdır.

SINIFTA MOTİVASYON

Öğrencilerin motive olmamaları diye bir şey söz konusu değildir.Her öğrencide ihtiyaçları karşılama motivasyonu vardır.Eğer öğretmenin öğrettiği konuda öğrenci yeteri kadar motivasyona sahip değilse bunun nedeni çalışmanın öğrenci ihtiyacını karşılayamamasıdır.
Öğrencinin motivasyonu
Başarabilme beklentisine
Başarının sağlayacağa yarara
Öğrenme ortamının fiziksel, toplumsal, duygusal ihtiyaçlarını karşılama düzeyine bağlıdır.

Motivasyon 2 grupta karşımıza çıkar,

İçsel Motivasyon
Dışsal Motivasyon

1. İçsel Motivasyon : öğrencinin kendinden kaynaklanan ihtiyaçlarıdır.Bu motivasyonda gerçek yaşamıyla ilintili anlatım faydalı olacaktır.Merak ilgi,yetenek, yeterlilik, .... gibi faktörler önemlidir.
2. Dışsal Motivasyon : Ödüllerle sağlanan motivasyondur.Teşekkür etme, ceza, ödül, kabul görmek, ... gibi faktörler önemlidir.Bu motiveleri dengeli olarak sunmak gerekir.


GÜDÜ ve GÜDÜLENME TÜRLERİ

Güdülenme 3 grupta ele alınır.
Birincil Güdüler
İkincil Güdüler
Genel Güdüler


Birincil Güdüler : Organizmanın yaşar kalmasını sağlayan güdülerdir. Bu güdüler, fizyolojik temellidir.
Örnek : Yeme, içme, uyuma, nefes alma, ...

İkincil Güdüler : İnsanlara özgü güdülerdir ve öğrenilmiştir.
Örnek : Güç, başarı, elde etme, lider olma, ...

Genel Güdüler : öğrenilmemiş olan ve fizyolojik olmayan güdülerdir.
Örnek : Merak, yetkinlik, sevgi, çevre ile uyum ...Güdülenme zaman bakımından 2 grupta incelenir. Bunlar ; Durumluk Güdüler, Sürekli Güdülerdir.

Durumluk Güdüler : Belli durumların etkisiyle oluşan geçici güdülerdir.
Bir öğrencinin matematik sınavından iyi not alması için çalışması gibi.
Sürekli Güdüler : Durumluk güdüye göre daha kalıcıdır.
Bir öğrencinin matematikle ilgilenmesi ve daha iyi olabilmek için matematik çalışması gibi.


Öğrenciler iki yolla güdülenir.

Doğal Güdülenme
Yapay Güdülenme

Doğal Güdülenme : Öğretilen konular öğrencilerin sorunlarını çözüyor, gereksinimlerini gideriyor ise bu doğal güdülenmedir.
Yapay Güdülenme : Konular öğrencilerin gereksinimlerini gidermez.Öğretmen ödül, ceza yöntemiyle güdülenmeyi sağlar

Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın