KONUMU:

Ilgın ilçesi İç Anadolu bölgesinin güney batısı bölümünde yer alan Konya iline bağlı şirin bir ilçedir. İlçe merkezi Konya'dan 87 km kuzey batıda geniş bir ova üzerine kurulmuştur. İlçe hudutları 37 derece 17 dakika enlem( kuzey parelelleri) 31 derece 55 dakika boylam(Meridyenleri)arasanda 1029 rakımlı şirin bir ilçedir.

İlçemizin doğusunda Kadınhanı batısında Akşehir, Doğanhisar,Tuzlukçu, Kuzeyinde Yunak, güneyinde Derbent, Beyşehir, Hüyük ilçeleri yer almaktadır.

İlçenin jeolojik yapısını kalker tabakalar dağlık bölgelerde linyit damarları oluşturmaktadır. Ayrıca ilçemizde bulunan sıcak su kaynağı da jeolojik açıdan ayrı bir önem taşımaktadır. Arazi 1 bölge deprem kuşağı üzerinde oturmaktadır. İki fay hattı mevcuttur.1fay hattı Çiğil bölgesinden gelip kaplıca dağı eteklerinden güneye doğru Çavuşcugöl kasabasına doğru uzanmaktadır. İkinci fay hattının Sivri ve Tekne dağlarının eteklerini takip ederek yine Çavuşcugöl kasabası ve Haremi linyit işletmelerine uzanmaktadır. Deprem litaratüründe ilçemizde büyük çapta depremin 1943 yılında olduğu göze çarpmaktadır.

Depremin olduğu yıllarda Ilgın merkezden çok Argıthanı ve Çavuşcugöl kasabasında az miktarda hasar tespiti mevcuttur.

YÜZEY ŞEKİLLERİ

DAĞLARI:

İlçemizin kuzeybatısından güneydoğusuna doğru Sultandağları uzanır. Bu dağların en mühim tepeleri Ziyaret Tepe 1960 m.olup ,bu aynı zamanda ilçemizin en yüksek dağı olup Dığrak köyü yakınlarındadır. Gökçeyurt (Kembos) köyü yakınlarında Morbel tepesi 1875 m. Kayabaşı 1485 m. Gölcük 1510 m.Kartaltepe 1530 m. Rakımlıdırlar. İlçemizin kuzeyinde ise Tekne dağları tepeler halinde uzanır,kuzey doğusunda Sivridağı adı verilen koni biçiminde yüksek bir tepe mevcuttur.

OVALAR

İlçemiz ,Ilgın ovası adı verilen geniş bir düzlük üzerine kurulmuştur. Kuzey ve güney yönlerinden dağlarla çevrilidir. Batıda Argıthanı ovası Kuzeyde Büyükoba ovası ilçemizin en verimli topraklarını oluşturur.

AKARSULAR VE GÖLLER

İlçemizde büyüklü küçüklü dereler mevcuttur,bunların pek çoğu kar ve yağmur suları ile beslenir. Kışın ve ilkbaharda bol su taşımalarına rağmen yaz aylarında kuru birer dere yatağından ibarettirler.

AŞAĞIÇİĞİL DERESİ:Konya'nın Derbent ilçesindeki dağlardan doğar buna çiftliközü pınarları da katılır Aşağı Çiğil ve Kirazlı deresini geçince Gökbudak ve Dığraktan gelen Sıçan suyunu bünyesine alır. Aşağı Çiğil ,Balkı kasabası ,Geçit ,Göstere köyü ve İlçemizin içinden geçerek Çavuşçugöl'e dökülür.

MAHMUTHİSAR ÇAYI:Gökçeyurt ve Beykonak dağlarındaki pınarlardan doğar Mahmuthisar ‘da bulunan Yeşil göl ile beslenir. Beykonak,Mahmuthisar,Sadıkköyü, Eldeş, Ağalar ve Zaferiye köylerini sular. Çavuşçugöl ‘den gelen Atlantı sulama şebekesi ile birleşir.

DELİ ÇAY Doğanhisar çayı ve Battal deresi de denilen Deli çay Doğanhisar ilçesindeki dağlardan doğar. Argıthanı Koyuncu bölgesinden geçer Reşadiye ve Çavuşcugöl kasabasındaki arazileri sulayarak Çavuşçugöl'e dökülür.

BULCUK DERESİ:Gökçeyurt kasabası ile Bulcuk dağları arasındaki pınarların birleşmesinden meydana gelir.

ILGIN-ÇAVUŞÇU GÖLÜ:Ilgın'ın 3 km kuzeybatısında yer alır.5547 hektarlık bir alanı kapsayan Ilgın Ovası sulama projesinin gerçekleştirir. Doğanhisar çayı, Çiğil dere si ile beslenir denizden yüksekliği 1019 m. derinliği 2-10 metre arasında değişir. Alanı 51 km karedir. Fakat bu alan yılların yağış durumuna göre değişir. Sazan balığıyla ünlü dür. Atlatnı ovasını da sulama kanallarıyla sulama kapsamı içine almaktadır.

MECİDİYE KÖYÜ GÖLETİ:Ilgın İlçesinin 10 km güneybatısında, Mecidiye köyünün de 1-1,5 km güneybatısındadır.5470 dekarlık bir alanı sulumaktadır. Aynalı sazan balığı üretilir.

BULCUK GÖLETİ:Ilgın'ın 16 km güneyindedir. Kozlu dağı ve Bulcuk dağlarının pınarlarıyla beslenir. Sulu tarımda kullanılır. İlçemizin en güzel ormanlık mesire alanlarından biridir.

İKLİM

İlçemizin denizden yüksekliği 1030 m dir. İç Anadolu bölgesinde bulunması itibariyle Karasal(Step)iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve yağışlı geçer. Yağışlar kış aylarında kar sonbahar ve ilkbahar aylarında yağmur olarak yağar. Kışın kuzeyden esen poyrazın , güneybatısından esen Lodosun (Kabayel) etkisi fazlaca görülür. Bazen bu rüzgarlar fırtına şekline dönüşür. Yıllık yağış ortalaması 480 mm civarındadır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

İlçemizin bitki örtüsü tipik İç Anadolu bitkisi örtüsü olan bozkırlardır.Bozkırlar genelde ilkbahar aylarında yeşerir haziran ayı sonlarında sararırlar. İlçemizin güneyinde yer alan Sultan dağlarının uzantısı Kembos, Beykonak, Bulcuk, Çiğil, Dığrak, Gökbudak, Balkı dağlarında ormanlık alanlara rastlamak mümkündür. Ormanlarımızda genelde karaçam,ardıç,meşe türleri mevcuttur. Ayrıca akarsu boylarında bol miktarda söğüt ve kavak ağaçları bulunur. Ormanlarımızdan yıllık 700 ton civarında kereste ve odun elde edilir. 12.000 hektarlık orman arazimiz Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü denetemi ve gözetimindedir. 20.900 hektarlık alanı çayır ve meralar, 127.344 hektarlık bir alanıda kültür arazisi kaplamaktadır.

NÜFUSU

Ilgın Osmanlılar zamanında 150 akçelik bir kaza olup askerin fazla olması nedeniyle Sipahi Kethüda yeri bulunduğuna bir yeniçeri serdarı tarafından idare edildiği bilinmektedir. Tarihte ipek yolu üzerinde olan ilçemiz günümüzde de bölgeleri birbirine bağlayan yol üzerinde olması sanayininde gelişmesiyle çevre ilçelere göre nüfusu günden güne artış göstermektedir. 1975 Yılında yapılan nüfus sayımına göre genel nüfus 59.207 ilçe merkezi 11.905 kişi, 1985 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre genel nüfus 72.384 ilçe merkezi 24.847 kişi, 1997 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre genel nüfus 79.179 ilçe merkezi 32.239 kişi olarak tesbit edilmiş olup Ilgın'ın nüfusu termik santralın kurulmasıyla daha da artmaya devam edecektir.

Köylerde nüfus artış hızı düşmektedir.Bunun nedeni nüfusun artmaması değil nüfusun kırsal alanlardan kentlere kaymasıdır.İlçe genelinde km kareye 47,6 kişi düşmektedir.
TURİZM

Ilgın'ın turistik değeri zengin doğal yapısından,işlek bir ticaret yolu üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ilgın kaplıcaları,ormanları,göl ve göletleri ile hertürlü turizme açıktır ayrıca eski tarihi değeri olan eserleri ile de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan eserlere halkımız tarafından gerektiği kadar ilgi görmemekte, ilgili kuruluşların tarihi eserlerimizin tanıtımının yapılmasında ve korunmasında gelecek nesillere ışık tutması için gereken ilgiyi göstermeleri gerekmektedir. Ilgın Arkeoloji müzesinin olmaması en büyük eksikliğimizdir. Bu nedenle tarihi yönden zengin olan ilçemizde bulunan eserler Konya ve Arkeoloji müzelerinde sergilenmekte olup diğer eserlerimizde belediyemiz ve personeli tarafından kendi imkanlarıyla korunmaya ve şehir içinde açık alanlarda sergilenmeye çalışılmaktadır.

Doğal Güzellikleri ve Mesire Yerleri: İlçemiz doğal güzellikleri ve mesire yerleri yönünden oldukça zengindir. Ilgın gölü çevresinde jandarma dinlenme parkı ,Kaplıca çay bahçeleri, ilçe merkezinde bir park, orman içlerinde pek çok dinlenme yerleri vardır.Orman göl ve meralarda yaban domuzu, keklik, tavşan, kurt, tilki, porsuk, bıldırcın, yaban ördeği, yaban kazı, üveyik gibi av hayvanları bulunmaktadır. Kara avcılığı kanunu esaslarına göre av yapılmaktadır. Ayrıca Mahmuthisar, Beykonak, Ormanözü köylerinde alabalık üretimi mevcuttur.

Halkımız ve çevre ilçelerden gelen misafirlerin Bulcuk göleti ve ormanı,Balkı boğazı,Çatak Asmalı pınar, Aşağı Çiğil Taşdelen suyu ve ormanı, Ilgın gölü çevresi, Hamamdağı, Mahmuthisar ve Beykonak yaylaları tatil günlerinde dinlendikleri mesire yerleridir. Halkımız ve çevre ilçelerden gelen insanların en fazla rağbet ettiği yerlerden biride Ilgın kaplıcalarıdır. Dinlenme tesisleri, şifalı suları ve tarihi özelliği ile büyük ilgi görür.

ULAŞIM

İlçe merkezimiz önemli kara ve demiryolu üzerine kurulmuştur. Tarihte de bu ulaşım Yolları eskidir ve ipek yolu uzantısıdır. 1896 yılında yapılan demiryolunun ilçemizin gelişmesinde önemi büyüktür. İlçemiz merkezinden geçen Konya-İstanbul,Konya-İzmir yolu ilçemizin ulaşımını daha canlı kılmaktadır. İlçemiz Konya'ya 87 km uzaklıktadır. Komşu ilçelere olan uzaklıklarımızda şöyledir. Akşehir 46 km Beyşehir 88km.Kadınhanı 28 km. Sarayönü 50 km. Doğanhisar 36 km. Yunak 106 km Ilgın-Ankara arasıda 318 km.dir.

alıntıdır