ILGINIMIZIN YETİŞTİRDİKLERİ

Dr.Vefa Tanır: 1927 Ilgın doğumlu olup İlkokulu Ilgın Merkez ilkokulundan mezun
Olmuştur.Konya lisesi orta kısım liseyi İstanbul Haydarpaşa da bitirmiştir.1954 Yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş 1961 Yılında Konya Milletvekili olarak
Seçilmiştir.1965,1969 Konya Milletvekili olarak görev yapmış,1972 Naim Talu
HükümetindeSağlık Bakanı,1973 Konya Milletvekili 1974 Sadi Irmak hükümetinde
Bayındırlık Bakanı,1977 Süleyman Demirel Hükümetinde Sağlık Bakanı,1981-1988
Serbest Tabiblik,1987 Konya Milletvekili,1991 yılında Orman Bakanı,1993 yılnda
Meclis Başkanvekilliği,1995 yılında Milli Savunma Bakanlığı,1996-2000 Cumhur-
Başkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapmıştır. Evli , iki kızı dört torunu vardır.

Doç. Dr. Hakan SARI : Ilgın Mahmuthisar Köyü doğumlu olup, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kendisinin yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmış bir çok makale ve yazısı mevcuttur. Ilgınla ilgili bilimsel faaliyetlerin tümüne aktif olarak katılmaktadır. Ilgınımızın sanal ortamda tanıtılması projesi olan e-ilgin.net'i ilk destekleyen kişilerin başında yer almaktadır.

Faruk BAL: Ilgın Argıthanı doğumlu olup Adalet Bakanlığı Müşavirliği yaparken 1999
seçimlerinde Konya Milletvekili seçilmiştir. Önceki hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır.

Orhan TÜRELİ: Ilgın doğumlu olup emekli Başkonsolostur.

İbrahim ERKUL: Ilgın Doğumlu olup Profesör Dr.Çocuk uzmanı olarak Selçuk Üniversitesi Konya Tıp Fakültesinde görev yapmaktadır.

Hasan Hüseyin TELLİ: Ilgın doğumlu olup Doçent Dr.Kardiyoloji uzmanı olarak
Selçuk Üniversitesi Konya Tıp Fakültesinde görev yapmaktadır.

Mehmet GÖK: Ilgın-Büyükoba doğumlu olup Doçent Dr.Göğüs hastalıkları uzmanı olarak Selçuk Üniversitesi Konya Tıp fakültesinde Görev Yapmaktadır.

Zeki KAYA : Ilgın-Çatak köyü doğumlu olup Profesör Dr.Öğretim üyesi olarak O.D.T.Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Tezer KUTLUK: Ilgın doğumlu olup Profesör Dr.Olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk onkoloji bölümünde görev yapmaktadır.

Servet MUTLU : Ilgın-Mahmuthisar köyü doğumlu olup Profesör Dr.Y.Mimar olarak Başkent Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Osman DIRAÇOĞLU: Ilgın -Kapaklı köyü doğumlu olup halen Bayburt Valisi
Olarak görev yapmaktadır.

Hasan KİRMAN: Ilgın -Büyükoba köyü doğumlu olup Başbakanlık D.P.T.planlama uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Ilgın'ımızın yetiştirdiği insan sayısı yukarıdaki örneklerin dışında çok daha fazladır.
Doktorlar, Hukukuçular, Mühendisler, Öğretmenler, Sağlık görevlileri, Ordu mensupları ve her meslek dalında yetişen insan sayıları çok fazladır. Yukarıdaki isimler sadece bunlardan ülke çapında güçlü kariyer edinmiş kişilere birer örnektir.

alıntı