İŞ EĞİTİMİ (TARIM II)
SORULARI ( 7 / A )
Adı :
Soyadı :
Numarası :1- Su ve rüzgar gibi doğal kuvvetler ile toprakların aşınıp taşınmasına …………. denir.

2- Zararlı erozyon; su erozyonu ve ………. ……….. olmak üzere ikiye ayrılır.

3- Erozyonu önlemek ve yağmur sularını tutmak için arazinin eğiklik yönüne dik olarak yapılan toprak setlerine ……………….denir.

4- ………………….atmosferin üst katlarında meydana gelen olayları inceler.

5- Atmosfer içinde meydana gelen olayları, değişmeleri ve bunların hangi şartlarda oluştuğunu inceleyen bilim dalına ……………….denir.

6- Hava basıncını ölçmeye yarayan aletlere ……………..denir.

7- Yeryüzüne en yakın atmosfer tabakası ………………dir.

8- Atmosferde bulunanan su buharının yoğunlaşarak havada ince su zerrecikleri halinde yüzmelerine ……. denir.

9- Yağış miktarının ölçülmesinde ………………kullanılır.

10- Yeryüzünde bulunan suyun buhar haline gelip atmosfere karışmasına ………………..
denir.


11- Aşağıdakilerden hangisi zararlı erozyon değildir?
a) Parmak erozyonu
b) Rüzgar erozyonu
c) Tabii erozyon
d) Yüzey erozyonu

12- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu tarım tekniklerinden değildir?
a) Eğiklik yönüne dik sürüm
b) Bitki nöbeti yapmak
c) Teraslama yapmak
d) Koruma sulaması
13- Eğimli arazilerde tercih edilen sulama metodu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yağmurlama sulama
b) Sızdırma metodu
c) Yüzeyden sulama
d) Çizgi usulü sulama
14- Atmosferin üst katlarında meydana gelen olayları inceleyen meteoroloji kolu aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Dinamik meteoroloji
b) Aeroloji
c) Klimatoloji
d) Meteoroloji
15- Bütün dünyada aynı anda yapılan rasatlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klimatoljik rasatlar
b) Sinoptik rasatlar
c) Mikro klimatolojik rasatlar
d) Aerolojik rasatlar
16- Aşağıdakilerden hangisi günlük güneşlenme süresini ölçer?
a) Sismograf
b) Jirvet
c) Anemometre
d) Helyograf
17- Saaatte 2.5 mm ve altında su bırakan yağmur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğal haldeki yağmur
b) Hafif yağmur
c) Kuvvetli yağmur
d) Dolu
18- Aşağdakilerden hangisi düzenli ve sürekli rüzgarlardan değildir?
a) Sirokko
b) Alize
c) Kontralize
d) Muson
19- Aşağdakilerden hangisi alçak bulutlardan değildir?
a) Nimbus
b) Stratus
c) Sirrokümülüs
d) Stratokümülüs

20- Aşağıdakilerden hangisi atmosferde devamlı bulunan gazlardandır?
a) Ozon
b) İyot
c) Kükürt dioksit
d) Argon