S-1) Yayaların hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir?
a)Akış b)Trafik c)Erişme d)Hareket

S-2) İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne
denir?
a)Sığınma cebi b)Kavşak c)Banket d)Park yeri


S-3) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprü ve alanlara ne denir?
a)Karayolu b)Yaya yolu c)Şerit d)Taşıt yolu


S-4) Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği, bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne denir?
a)Üst geçit b)Demiryolu geçidi c)Alt geçit d)Kavşak

S-5) Taşıt yolunda, yayaların karşıya güvenli geçişlerini sağlamak üzere trafik işaretleri ile belirlenmiş
alana ne denir?
a)Yaya geçidi b)Hemzemin geçit c)Okul geçidi d)Yaya yolu


S-6) )İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu
taşıta ne denir?
a)Taşıt b)Kamyon c) Otobüs d)Yük aracı

S-7) Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal
edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?
a)Otomobil b)Minibüs c)Arazi taşıtı d)Bisiklet

S-8) İnsanların, eşyaların ve haberlerin çeşitli araçlarla bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde
taşınmasına ne denir?
a) Haberleşme b) Nakliyat c) Ulaşım d) Taşıma

S-9) “Zemin rengi siyah, harf ve rakamların beyaz” olduğu plakalar hangi araçlarda kullanılır?
34 REC 07
a) Resmi araçlar b) Emniyet araçları c) Büyük elçilik araçları d) Özel araçlar

S-10) Türkiye de en fazla kullanılan ulaşım türü hangisidir?
a)Havayolu b)Karayolu c)Denizyolu d)Demiryolu

S-11) Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne denir?
a)Kamyon yolu b)Taşıt yolu c)Yaya yolu d)Bisiklet yolu


S-12) Aşağıdaki taşıtlardan hangisi demir yolu ulaşımında kullanılmaz?
a)Metro b) Tren c)Traktör d)Tramvay

S-13) Ülkemizde demir yollarının bakım, onarım ve işletmesinden hangi kuruluş sorumludur?
a)THY b)TCDD c)İETT d)İGDAŞ

S-14) Kabotaj Bayramı hangi tarihte kutlanır?
a) 23 Nisan b) 19 Mayıs c) 1 Temmuz d) 29 Ekim


S-15) Aşağıdaki taşıtlardan hangisi hava yolu ulaşımında kullanılmaz?
a) Helikopter b) Zeplin c) Planör d) Triportör


S-16) Aşağıdakilerden hangisi, gemilerin yük ve yolcu alıp indirdikleri yerlere verilen addır?
a)Hava limanı b) Liman c) Hava alanı d) İstasyon


S-17) Petrol, çıkarıldığı yerden tüketildiği yere,en ekonomik olarak hangi ulaşım türüyle taşınır?
a) Deniz yoluyla b) Kara yoluyla
c) Boru hattı ulaşımıyla d) Demir yoluyla


S-18) Aşağıdakilerden hangisi, trafiğin unsurlarından biri değildir?
a) İklim b)Araç c)İnsan d)Yol


S-19) Trafik kazalarında, aşağıdaki unsurlardan hangisi daha çok etkili olmaktadır?
a) Arazi şartları b) İnsan c) Yol d) Araç


S-20) Aşağıdakilerden hangisi, trafiği denetleyen ve düzenleyen görevlilerden biri değildir?
a) Fahri trafik müfettişi b) Okul geçidi görevlisi
c) İtfaiye d) Trafik Polisi


__________________________________________________ _______________________________________

Not Baremi : Her soru 5 Puan değerindedir.
Süre : 40 dakika