Reformtürk 14 Yıldır Sizlerle
6 sonuçtan 1 ile 6 arası
 1. #1
  SPONSOR REKLAM
  Üyelik tarihi
  12 Eylül 2006
  Yer
  konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  3,709
  Tecrübe Puanı
  61

  8. sınıf vatandaşlık ve i.h.e. dersi yazlı soruları

  2. dönem 1. yazılı
  1. Yurttaşlarım! Yurdumuzu Dünyanın en gelişmiş ve çağdaş ülkeleri düzeyine çıkaracağız.
  M. Kemal bu sözleri Türk Milleti’nin hangi özelliğine güvenerek söylemiştir?
  a)Konukseverliği b) Çalışkanlığı c) Cesurluğu d) Yardımseverliği
  2. Türkiye’nin Milli Hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Türk Milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak b) Ekonomiyi kalkındırmak
  c) Dünyadaki tüm Türk devletlerini birleştirmek d) Nüfusu arttırmak
  3. Bir devletin ve milletin savaş gücüne ne ad verilir?
  a) Askeri güç b) Milli güç c) Politik güç d)Milli güvenlik
  4. Siyasi bir amacı gerçekleştirmek için girişilen şiddet eylemlerine ne ad verilir?
  a) Anarşist b) Terörist c) Anarşi d) Terör
  5. Ülkemizde yürütme görevi hangi kuruma aittir?
  a)TBMM-Bakanlar Kurulu b)Başbakan-Cumhurbaşkanı
  c)Mahkemeler-TBMM d)Bankalar Kurulu-Cumhurbaşkanı
  6. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaçları arasında yer almaz?
  a) Ülkenin bütünlüğünü korumak b) Para basılmasına karar vermek
  c) Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak d) Kişilerin ve toplumun huzurunu sağlamak
  7. Aşağıdakilerden Hangisi Türkiye’nin Milli güvenlik siyasetini belirleyen organlardan değildir?
  a) Yargıtay b) TBMM c) Bakanlar Kurulu d) Milli Güvenlik Kurulu
  8. Milli Güvenlik Kurulunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ülkemizin kalkınmasını sağlamak b) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek
  c) Savaşa karar vermek d) Milli güvenlik siyasetinin saptanması konusunda önerilerde bulunmak
  9. “Terörün önlenmesi için halkın teröre karşı duyarlı olması gerekir.”
  Teröre duyarlı olan bir vatandaş, aşağıdaki davranışların hangisini yapmamalıdır?
  a) Güvenlik güçleriyle işbirliği yapmalıdır
  b) Kendi zarar görmüyorsa terör olaylarına karşı tepkisiz kalmalıdır
  c) Şüphe duyduğu olayları güvenlik güçlerine bildirmelidir
  d) Gerekiyorsa saldırganlar aleyhine tanıklık yapmalıdır
  10. Milli Güvenlik nedir? Tanımlayınız.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  11. Aşağıdaki yargılardan doğru olanını ( D ) ; yanlış olanını ( Y ) olarak işaretleyiniz.
  ( ) ÜlkemizdeYasama gücü TBMM’ye aittir.
  ( ) Bir ülkenin en önemli Milli güç unsuru Askeri güçtür.
  ( ) Şuan İçişleri bakanımız Abdullah Gül’dür
  ( ) Türkiye’de 28 Mart 2004 tarihinde Milletvekili genel seçimleri yapıldı.
  ( ) Milli güvenlik kuruluna Cumhurbaşkanı olmazsa Genel Kurmay Başkanı başkanlık eder.
  12. Terörün yayılma sebeplerinden beşini yazınız
  13. Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?
  14. Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel görevlerini yazınız.
  15. Her Türk çocuğu Türk olmakla neden gurur duymalıdır? Açıklayınız.
  Not: ilk 10 soru beşer; son 5 soru onar puandır. Süre 40 dk.
  Başarılar...


 2. #2

  Üyelik tarihi
  12 Eylül 2006
  Yer
  konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  3,709
  Tecrübe Puanı
  61

  Standart --->: 8. sınıf vatandaşlık ve i.h.e. dersi yazlı soruları

  1. dönem 1. yazılı

  1. Halkın kendi kendisini yönetmesine” ne ad verilir?
  a) Demokrasi b) Oligarşi c) Monarşi d) Teokrasi
  2. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli şartlardan biri değildir?
  a) Üniversite mezunu olmak c) Milletvekili olmak
  b) 40 yaşını doldurmuş olmak d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  3. Milli Güvenlik Kuruluna kim başkanlık eder?
  a) Genel Kurmay Başkanı b) Başbakan c) Cumhurbaşkanı d) TBMM başkanı
  4. Yasalar, ...................... tarafından kabul edilip .......................... tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Boşluğu dolduran uygun seçenek hangisidir?
  a) TBMM-Cumhurbaşkanı c) Başbakan-Genel Kurmay Başkanı
  b) Bakanlar Kurulu-TBMM d) TBMM Başbakanı-Cumhurbaşkanı
  5. Devletin temel yapısını, işleyiş kurallarını, ulusal egemenliğin nasıl sağlanacağını belirten temel kanuna ………………….. denir.
  Türk kadını ilk kez ………. yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur.
  6. Türkiye’de faaliyet gösteren beş sivil toplum kuruluşu yazınız.
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………
  7. Sosyal haklardan beşini yazınız.
  ……………………………………………………………………………………………………………
  8. Türkiye’de kimler seçme hakkını kullanabilir?
  9. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim yapısı kaça ayrılır?

  NOT: İlk 16 soru beşer; son iki soru onar puandır. Süre 40 dakika.
  Başarılar…

 3. #3

  Üyelik tarihi
  12 Eylül 2006
  Yer
  konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  3,709
  Tecrübe Puanı
  61

  Standart --->: 8. sınıf vatandaşlık ve i.h.e. dersi yazlı soruları

  1. dönem 2. yazılısı

  1. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli şartlardan biri değildir?
  a) Üniversite mezunu olmak c) 40 yaşını doldurmuş olmak
  b) Milletvekili olmak d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. İran, Vatikan, İsrail gibi dini kurallara göre yönetilen devletler hakimiyetin kaynağına göre belirlenen devlet şekillerinden hangisine örnektir?
  a) Oligarşik b) Monarşik c) Demokratik d) Teokratik
  3. Bir devlette otoritenin zayıflaması veya yok olması durumunda aşağıdakilerden hangisi görülür?
  a) Temel hak ve özgürlüklerin korunması c) iç ve dış tehditlerin önlenmesi
  b) Güçlü olanın hakimiyetinin başlaması d) Herkesin eşit olması
  4. Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve özgürlüklerden değildir?
  a) Sendika hakkı b) Seçilme hakkı c) Parti kurma hakkı d) Seçme hakkı
  5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?
  a)Başkenti Ankara’dır c)Dini İslam’dır b)Dili Türkçe’dir d) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir
  6. Milli Güvenlik Kuruluna kim başkanlık eder?
  a) Genel Kurmay Başkanı b) Başbakan c) Cumhurbaşkanı d) TBMM başkanı
  7. Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan temel unsurlardan değildir?
  a) Demokrasi b) Egemenlik c)Vatan d) Millet
  8. Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?
  a) Doğrudan demokrasi b) Yarı doğrudan demokrasi c) Temsili demokrasi d) Tek partili demokrasi
  9. Yasalar, ...................... tarafından kabul edilip .......................... tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Boşluğu dolduran uygun seçenek hangisidir?
  a) TBMM-Cumhurbaşkanı c) Başbakan-Genel Kurmay Başkanı
  b) Bakanlar Kurulu-TBMM d) TBMM Başbakanı-Cumhurbaşkanı
  10. Türkiye Cumhuriyetinde şimdiye kadar dört kez anayasa değişmiştir. Bu anayasaların değişme tarihlerini sırasıyla yazınız.
  ..………….. ……….……… ……...……… ..……..……
  11. Sosyal haklardan beşini yazınız.
  ……………………………………………………………………………………………………………
  12. Türkiye’de faaliyet gösteren beş sivil toplum kuruluşu yazınız.
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………
  13. Askerlik dönemlerini yazınız.
  ……………………………………………………………………………………………………………
  14. Devletin temel yapısını, işleyiş kurallarını, ulusal egemenliğin nasıl sağlanacağını belirten temel kanuna ………………….. denir.
  Türk kadını ilk kez ………. yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur.
  15. Kimler seçme ve seçilme hakkını kullanamaz?
  16. Demokrasi nedir? Tanımlayınız ve demokrasinin temel ilkelerini yazınız.
  17. Vatandaş nedir? Vatandaşlık hak ve görevleri (Vatandaş olma sorumluluğunu taşıma yolları) nelerdir?
  18. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim yapısı kaça ayrılır? Alt birimleriyle yazınız.

  NOT: İlk 16 soru beşer; son iki soru onar puandır. Süre 40 dakika.
  Başarılar…

 4. #4

  Üyelik tarihi
  12 Eylül 2006
  Yer
  konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  3,709
  Tecrübe Puanı
  61

  Standart --->: 8. sınıf vatandaşlık ve i.h.e. dersi yazlı soruları

  2. dönem 2. yazılısı  1. İnsan haklarının korunmasındaki engeller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
  a) Kötü kişilik özellikleri b) Eğitimli olmak c) İnsan olma bilinci eksikliği d) Hoşgörüsüzlük
  2. Aşağıdakilerden hangisi terörün yayılma sebeplerinden değildir?
  a) Kamuoyunun terör konusunda eğitimli olması c) Bilgi ve anlayış azlığı
  b) Bazı kitle haberleşme araçlarının terörü desteklemesi d) Terörü destekleyen devletlerin varlığı
  3. Bir terör olayına tanık olan bir kişi ne yapmalıdır?
  a) Kendisine zararı olmadığı için hiçbir şey yapmamalı b) Teröristlere yiyecek vermeli
  c) Hemen kaçmalı, kimseye söylememeli d) Yetkililere haber vermeli
  4. Aşağıdakilerden hangisi iç tehdit unsurlarının hedeflerinden değildir?
  a) Ülkede anarşizme destek vermek b) Devlet otoritesini sarsmak
  c) Ülkede terör ortamı yaratmak d) Ülkede anarşizmi yok etmek
  5. İnsan olma bilinci kazanmış bir kişi, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır
  a) Çevreyi kirletmez b) Kendisinden farklı düşünenlere hoşgörülü davranmaz
  c) İnsan haklarını korur d) Eğitimde fırsat eşitliğini savunur
  6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik kuruluna katılmaz?
  a) Başbakan b) Genel Kurmay Başkanı c) İçişleri Bakanı d) TBMM Başkanı
  7.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde milli güvenlik siyasetini belirleyen organlardan değildir?
  a) Milli Güvenlik Kurulu b) Cumhurbaşkanı c) Bakanlar kurulu d) TBMM 8. Ülkemizde Yasama görevi hangi kuruma aittir?
  a) TBMM b) Başbakan c) Mahkemeler d) Cumhurbaşkanı
  9. Türkiye’nin savaşa girmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
  a) Başbakan b) Cumhurbaşkanı c) TBMM d) Genel Kurmay Başkanı
  10. Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesine göre Türkiye’de “Türk Milleti” denilince ne kast edilir?
  a) Türkiye’de doğanlar b) Türkçe Konuşanlar c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları d) Hepsi
  11.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlardan değildir?
  a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü c) Mahkemeler d)Jandarma
  12. Bir devletin, içten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması ne ile ifade edilir?
  a) Milli güvenlik b) Milli güç c) Milli hedef d) Politik güç
  13.Anayasamıza göre Yargı görevi hangi organa aittir?
  a) TBMM b) Bağımsız Mahkemeler c) Yargıtay d) Anayasa Mahkemesi
  14. Bir devletin ve milletin savaş gücüne ne ad verilir?
  a) Askeri güç b) Milli güç c) Milli hedef d) Milli güvenlik
  15. Savaş sırasında Türk Milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kim başkomutanlık eder?
  a) Milli Savunma Bakanı b) Genel Kurmay Başkanı c) Jandarma Genel Komutanı d)Kara Kuvvetleri Komutanı
  16. Milli Güvenlik Kurulu’nun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Başbakan b) Cumhurbaşkanı c) Milli Savunma Bakanı d) Genel Kurmay Başkanı
  17. Ülkemizdeki dış tehdit unsurlarının ülkemizi bölmek için yaptıkları faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? a) Okul yaptırma b) Terörü destekleme c) Casusluk yapma d) Kaçakçılık yapma
  18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik özelliklerinden değildir?
  a) Zengin petrol yataklarına yakındır b) Asya ile Amerika arasında köprüdür
  c) Üç tarafı denizlerle çevrilidir d) Önemli boğazlara sahiptir
  19. Ülkemizi içten zayıflatmak ve bölmek için yapılan faaliyetlerden birisi aşağıdakilerden hangisi değildir?
  a) Anadolulu-Rumelili ayrımı b) Sağ-sol ayrımı c) Türk-Kürt ayrımı d) Alevi-Sünni ayrımı
  20. “İslamiyet Arap yarımadasında ortaya çıkmıştır. Ancak İslamiyet’in bir dünya dini haline gelmesini ve günümüze kadar gelişmesini sağlayan Türklerdir”. Bu parçada Türklerin aşağıdakilerden hangisine katkısı üzerinde durulmaktadır? a) İslamiyet’in doğuşu b) İslamiyet’in gelişmesi c) Arapların gelişmesi d) Arapların Müslümanlaşması

 5. #5

  Üyelik tarihi
  12 Eylül 2006
  Yer
  konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  3,709
  Tecrübe Puanı
  61

  Standart --->: 8. sınıf vatandaşlık ve i.h.e. dersi yazlı soruları

  2006/2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  ..................... İLKÖĞRETİM OKULU
  8. SINIFLAR VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ
  I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR  1- Devlet yönetimini elinde bulundurma, devlet gücünü kullanma yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Demokrasi b) Yönetim c) İktidar d) Egemenlik
  2- Aşağıdakilerden hangisi “Devlet” kavramını oluşturan unsurlardan değildir?
  a) Ulus b) Vatan c) Demokrasi d) İktidar
  3- Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi İlkelerden değildir?
  a) Özgürlük b) Milli Egemenlik c) Tek Seslilik d) Eşitlik
  4- Demokrasinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Devlet b) Halk c) İktidar d) Yöneticiler
  5- Toplumsal yaşamda farklı düşüncelerin bir arada bulunması, herkesin düşüncelerini açıklayabilmesi ve kendini ifade edebilmesi hangi demokrasi ilkesiyle ilgilidir?
  a) Çoğulculuk b) Eşitlik c) Milli Egemenlik d) Anayasacılık
  6- Devlet ile vatandaşlar arasında yapılmış olan en temel sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Anayasa b) Yasalar c) Demokrasi d) İktidar
  7- En temel vatandaşlık kazanma hakkı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Evlilik b) İltica c) Doğum d) Bir ülkede en az 5 yıl kalma zorunluluğu
  8- Anayasamızda değişmesi mümkün olmayan ve değişmesi teklif dahi edilemeyen maddelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler
  b) Devletin şekli ve cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili maddeler
  c) Sosyal haklarla ilgili maddeler
  d) Devletin yönetim yapısıyla ilgili maddeler
  9- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiş anayasalardan değildir?
  a) 1876 b) 1921 c) 1924 d) 1961
  10- Anayasamıza göre Türk vatandaşlığına geçmek isteyen bir kişi aşağıdaki koşullardan hangisini yerine getirmek zorundadır?
  a) Bir Türk vatandaşı ile evlenirse
  b) Kesintisiz Türkiye’de 3 yıl kalırsa
  c) Türkiye’de taşınmaz mal alırsa
  d) Türkiye’ de yaşamaya karar verirse
  11- Kamu İktisadi Teşebbusleri (KİT)’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Halkın bir konu üzerindeki genel görüşüdür
  b) Devlete ait fabrika ve işletmelerdir
  c) Halka ait fabrika ve işletmelerdir
  d) Devlete ait hizmet kurumlarına verilen genel isimdir
  12- Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?
  a) Okullar b) Fabrikalar c) Vakıflar d) Devlet kurumları
  13- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının yararlarından değildir?
  a) Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunma
  b) Bir konu üzerinde kamuoyu oluşturma
  c) Demokrasinin yaşatılmasına katkıda bulunma
  d) Devlet yönetimine katılma
  14- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kavramı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
  a) Her vatandaş sivil toplum örgütlerine katılmak zorundadır
  b) Sivil toplum örgütleri devlet yöneticilerinin ülke hakkındaki kararlarını etkilemek amacındadır
  c) Sivil toplum örgütleri gerektiğinde gösteri ve yürüyüş düzenleyebilir
  d) Sivil toplum örgütleri kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunları ortaya koyabilir
  15- Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin elemanı değildir?
  a) Cumhurbaşkanı b) Başbakan c) Belediye Başkanı d) Vali  16- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
  a) Cumhurbaşkanı 7 yıl görev yapar
  b) Cumhurbaşkanını TBMM seçer
  c) Cumhurbaşkanı yürütmede siyasi sorumluluğun başıdır
  d) Cumhurbaşkanı tarafsızdır
  17- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanın görevi değildir?
  a) Yasa çıkarmak
  b) Uluslar arası antlaşmaları onaylamak
  c) Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek
  d) Yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
  18- Önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Milli Güvenlik Kurulu
  b) Bakanlar Kurulu
  c) Danıştay
  d) Cumhurbaşkanlığı
  19- Günümüzün iç işleri bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Recep Tayyip Erdoğan
  b) Abdülkadir Aksu
  c) Abdüllatif Şener
  d) Kemal Unakıtan
  20- Türkiye’de kaç tane vali vardır?
  a) 57 b) 80 c) 81 d) 82
  21- İl valileri hangi bakanlığa bağlı olarak çalışır?
  a) Dış İşleri Bakanlığı B) İç İşleri Bakanlığı c) Maliye Bakanlığı d) Milli Eğitim Bakanlığı
  22- Maliye Bakanlığının illerdeki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Vali b) Mal Müdürü c) Defterdar d) Emniyet Amiri
  23- Bir ilçenin en önemli idare amiri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Emniyet Amiri b) Belediye Başkanı c) Kaymakam d) Muhtar
  24- Köyde tüm seçmenlerin oluşturduğu köy kurulu hangisidir?
  a) İhtiyar Meclisi b) Köy Derneği c) Köy Yönetimi d) Köy Koruma Derneği
  25- Bir köy muhtarı kaç yıl için seçilir?
  a) 4 b) 5 c) 6 d) 7
  Her soru 4 puandır.
  Başarılar…

 6. #6

  Üyelik tarihi
  05 Eylül 2007
  Yer
  ılgın
  Mesajlar
  6
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart --->: 8. sınıf vatandaşlık ve i.h.e. dersi yazlı soruları

  hocam sadece bu sorularınıza çalıştım 91 aldım.tşk
  Konu yaban gülü tarafından (26.Aralık.2007 Saat 19:39 ) değiştirilmiştir.

Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
eşarp bağlama - Uyar Optik - Mustafa Uyar - ılgın - eşarp yapma -
Eğitim ve Ögretim Genel