Reformtürk 14 Yıldır Sizlerle
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Kastamonu

 1. #1
  SPONSOR REKLAM Gezgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  12 Eylül 2006
  Yer
  istanbul
  Yaş
  47
  Mesajlar
  1,372
  Tecrübe Puanı
  40

  Standart Kastamonu

  Kastamonu

  1.Konumu Ve Doğal Yapısı
  Kastamonu ili Batı Karadeniz bölgesinde 41 derece 21' kuzey enlemi i!e 33 derece 46' doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 775m.dir.Yüzölçümü 13.108,1 km2dir.
  Kastamonu İli çoğunlukla engebeli arazilerden oluşmaktadır, ilin kuzeyinde Batı Karadeniz Dağları bulunmaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak isfendiyar (Küre) Dağları uzanmaktadır. Münferit olarak Yaralıgöz Dağı (1985m.), Göynük Dağı (1770m.), Dikmen Dağı (1471m.), Kurtgirmez Dağı (1450 m.) ,Güruh Dağı (1493m.), Ballıdağ {1400 m.),lsırganlı Dağı, Harami Dağı ve Elek Dağı önemli yükseltileri teşkil etmektedir. İlin güneyinde ise İlgaz Dağları uzanmaktadır. Bu Dağlar yüksek ve devamlıdır. Kuzeyde Gökırmak ve Araç Çayı, güneyde ise Devrez Çayı vadileri ile sınırlanmıştır. En yüksek noktası Çatalılgaz tepesi (2565m.) dır.
  Kastamonu ili genel olarak dağlık olduğundan geniş ovaları yoktur. Buna karşılık vadiler etrafında ovacıklar göze çarpmaktadır. En önemlisi Gökırmak vadisidir. Devrez vadisinin il hudutları içinde kalan kısmı Tosya Ovasını meydana getirmektedir. Araç Çayı ve Daday Çayt gibi küçük çayların oluşturduğu ovalarda oldukça küçüktür.
  2.Doğal Bitki Örtüsü
  Kastamonu ilinde orman ve fundalıklar önemli bir oran teşkil etmektedir (%64), ormanlar daha fazladır (%56) ve Kastamonu İl merkezinin kuzeyinde sahil şeridi boyunca uzanan dağ silsileleri üzerinde iyice sıklaşır ve bu bölgeler sık orman bölgesidir.İlin Güneyinde İlgaz bölgesinde de yaprağını dökmeyen oldukça sık orman örtüsü hakimdir, ilde genelde orman ağaçları Kızılcam, Karaçam, Sarıçam, Göknar, ardıç gibi ibrelilerle Kayın, Meşe, Kavak, Kestane ve Çınar gibi yapraklılardan oluşmaktadır. Ayrıca Ormangülü, Çobanpüskülü, Kocayemiş, Böğürtlen, Yabani fındık gibi ağaççıklar da görülmektedir. Yağış ve nem oranı yüksek olduğundan zengin bir orman altı örtüsü vardır.
  Ağaç örtüsünün bulunmadığı ve tarım yapılmayıp mera olarak kullanılan kısımlarda çeşitli türden buğdaygil ve baklagil yer bitkileri yer almaktadır. Bunun dışında örtünün bozulduğu yerlerde bazı dikenli bitkiler görülmektedir.
  3.Kastamonu İli Fizyoğrafyası
  Kastamonu İli çoğunlukla engebeli ve karışık arazilerden oluşmaktadır. İlin kuzeyini batı Karadeniz dağları kaplamaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak uzanan bu sıradağlara İsfendiyar (Küre) dağları adı verilir. Münferit olarak Yaralıgöz dağı (1985m), Göynük dağı(1770m), Dikmen dağı (1471m), Kurtgirmez dağı(1450m), Güruh Dağı(1493m), Ballı dağı (1400m), lsırganlı dağı, Harami dağı ve Elekdağ önemli yükseltileri teşkil etmektedir.İlin Güneyinde ise Ilgaz dağları uzanmaktadır.Bu dağlar yüksek ve devamlıdır. Kuzeyde Gökırmak ve Araç çayı, Güneyde ise Devrez çayı vadileri ile sınırlanmıştır. En yüksek noktası Çatalılgaz tepesi (2565m)'dir.
  Kastamonu İli genel olarak dağlık olduğundan geniş ovaları yoktur. Buna karşılık vadiler etrafında ovacıklar göze çarpmaktadır. En önemlisi Gökırmak vadisidir.Devrez Vadisinin İl hudutları içinde lalan kısmı Tosya Ovasını meydana getirmektedir.Araç Çayı ve Daday Çayı gibi küçük çayların oluşturduğu ovalarda oldukça ufaktır.
  İlde plato olarak Devrekani Ovası ile İlgaz eteklerinde oluşmuş Kadı Dağı gösterilebilir.
  4.Kastamonu İli Drenaj Yapısı
  Kastamonu ilindeki suların drenajı Gökırmak, Devrez çayı, Valay çayı, Araç çayı ve bunların kolları tarafından sağlanmaktadır. Gökırmağın en Önemli kolları Karaçomak, Karasu, Kumluca, Karadere. Akkaya ve Dona dereleridir ve Taşköprü İlçe sınırlarına kadar Daday çayı ismi ile akar. Valay çayı Devrekani sınırları içinden çıkarak Cide yakınlarından denize dökülür. Devrez çayı Ilgaz dağlarının güney eteklerinden çıkarak Tosya civarından geçer ve doğuya doğru akarak Kargı civarında Kızılırmağa karışır.Araç çayı Ilgaz dağlarından çıkıp Araç ilçesinden geçerek Karabük'te Soğanlı çayı ile birleşip Filyos adını alarak yoluna devam eder.

  5.Su Kaynakları Ve Sulama Durumu
  İlin başlıca su kaynakları Gökırmak, Devrez çayı, Devrekani çayı, Valay çayı, Araç çayı, Daday çayı, Karaçomak çayı ,Karasu, Kumluca , Karadere, Başören ve Dona dereleridir. Tüm derelerin sulama suyu olarak kalitesi T2, A1'dir. Yani sulamada toprakta yaratacağı, tuzluluk zararı orta ,sodyunv zararı düşüktür.Buda çok bitkinin sulanmasında kullanılabilir niteliktedir.
  İlimizde sulamaya elverişli tarım arazisi 212587 hektar olup , toplam tarım alanı olan 367.445 hektar arazi içersindeki payı % 58'dir. Geriye kalan % 42'lik 154858 hektarlık tarım alanı ise kuru tarım yapmaya elverişlidir.
  Sulamaya elverişli olan 212587 hektar tarım arazisinin ancak % 24'ü olan 51587 hektarlık bir bölümü sulamaya açılmıştır. Sulanan alan ilin toplam tarım alanının % 14'ünü teşkil etmektedir. İlde sulamaya elverişli durumda olup da sulamaya açılmayan 161000 hektar alanın sulamaya açılmasıyla İlde tarım ürünleri verim ve üretim miktarlarında oldukça büyük artışlar olacaktır.

 2. #2
  Gezgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  12 Eylül 2006
  Yer
  istanbul
  Yaş
  47
  Mesajlar
  1,372
  Tecrübe Puanı
  40

  Standart --->: Kastamonu

  Kastamonu  6.iklim
  Kastamonu İl sınırları içinde iklim genellikle birbirinden ayrılan iki Özellik gösterir. Karadeniz sahil kesiminde mutedil, iç kesimlerde yükseklikleri fazla ve denize paralel olan İsfendiyar dağ silsilesinin iç bölge ile irtibatını kesmesinden dolayı sert ve karasaldır. İlde yağış ilçelere göre farklılıklar gösterir. İç kesimden merkez ilçe , Tosya ve Devrekani, sahil kesimden İnebolu'ya ait iklim verileri aşağıda çıkarılmıştır.

  7-Arazi Varlığı ve Arazinin Dağılım Durumu
  Kastamonu ülkemizin önemli ormanlık alanlarından biridir, il arazi varlığının büyük kısmını ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Tarım alanları ormanlık alanların yarısından daha azdır.

  8.Kastamonu İli Toprak Yapısı
  Kastamonu İlinde iklim, topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle çeşitli büyük toprak grupları oluşmuştur.Bunların yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir.
  Kastamonu İli toprak varlığının büyük bir kısmı organik maddece zengin orman toprağı içermektedir.İklim ve fizyoğrafik yapının müsaade ettiği kadar üzerinde her türlü kuru tarım ve sulanabilen alanlarda da sulu tarım kültürü yapılması uygundur.

  Sebze Ekılış, Üretimi Ve Verimi
  İlimiz sebze üretimi yönünden çok zengin olmamakla birlikte, iklim ve arazi şartları İmkan verdiği ölçüde değişik sebzelerin üretimi yapılmaktadır. Aşağıdaki Tabloda 2004 yılı sebze ekiliş, üretim ve verim durumuna ait değerler görülmektedir.
  İlimizde sebze üretiminin az olmasının en önemli sebebi kışların uzun ve sert geçmesi ve bazı sebzelerin yetişmesine imkan sağlayacak vejetasyon süresinin yeterli olmamasıdır. Ancak buna rağmen ilin sebze ihtiyacı yaz aylarında büyük ölçüde karşılanabilmektedir.
  En çok üretimi yapılan sebzeler arasında taze fasulye, lahana ve marul gibi sebzeler sayılabilir.

  2004 Yılı Faaliyetleri
  Önceki yıllarda olduğu gibi DİE ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen yazı ve istenen bilgilere zamanında cevap verilmiştir. Ayrıca İstatistik birimi II Bilgi İşlem birimi şeklinde faaliyet göstererek Kastamonu ili genel ve tarımsal yapısı hakkında olabildiğince bilgi toplamaya çalışmıştır. 2004 Yılında bütün veriler bilgisayar ortamına kaydedilerek bundan sonra verilere daha kolay ulaşılması sağlanmıştır.
  İl genelinde Köyler bazında Muhtarlıklar kanalıyla tarımsal konulardaki istatistiki bilgilerin sağlam bir temele oturtulması amacıyla çalışma başlatılmış olup halen bu çalışma devam etmektedir.
  Tarla Ürünleri Ekiliş Üretim Ve Verimi
  İlimizde tarla bitkileri ekiliş alanları içersinde en önemli yeri buğday almaktadır. Ancak hububat ürünlerinin İlimizde verimliliğinin yüksek olmadığı ve bu sebeple hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı İlimizde hububat ekim alanlarının yerine yem bitkilerinin ekilmesinin daha karlı olacağı düşünülmektedir.
  İlimizde endüstri bitkilerinden şeker pancarı ve kenevir üretimi, bu ürünlerle ilgili fabrikaların bulunması nedeniyle, önemli bir ekonomik hareketliliğe sebep olmaktadır. Bu fabrikaların hammadde ihtiyaçları büyük ölçüde il genelindeki üretimden karşılanmaktadır.
  Sarımsak üretimi ilimiz Taşköprü ilçesinde yapılmakta olup, nicelik ve özellikle nitelik yönünden ülkemiz sarımsak piyasasında önemli bir yeri vardır. Özellikle son yıllarda sarımsak fiyatlarındaki artışlar bu ürüne olan ilgiyi giderek artırmaktadır. İl Müdürlüğümüz sarımsak üretiminin daha teknik ve ekonomik yapılabilmesi için Sarımsak Üretiminde Makineleşme Projesi geliştirerek İl Özel İdare Müdürlüğünün katkıları ile uygulamaya koymuştur. Bu amaçla sarımsak kalibre ve dikim makinesi getirilerek, çiftçilerin hizmetine sunulmuştur. Böylece çiftçilerimizin zaman ve tohumluk israfı önlenerek, üretimde verimliliğin artması sağlanmıştır.
  Pirinç üretimi. Tosya ve Hanönü İlçelerimizde yapılmakta ve ülke genelinde isim yapmış olan Tosya pirincinin İlçenin sosyo-ekonomik yapısına katkısı önemlidir.

 3. #3
  KöLeKRaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26 Eylül 2006
  Yer
  Türkiye
  Mesajlar
  759
  Tecrübe Puanı
  24

  Standart --->: Kastamonu

  Kastamonu

  teşekkürler eline sağlık...

 4. #4
  alptug - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11 Şubat 2007
  Yer
  Mordor
  Yaş
  40
  Mesajlar
  9
  Tecrübe Puanı
  14

  Standart --->: Kastamonu

  Kastamonu

  Abi Ben Kastamonuluyum :s

Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

izmir escort bayan

eşarp bağlama - Uyar Optik - Mustafa Uyar - eşarp yapma -
Eğitim ve Ögretim Genel