Giriş
4 sonuçtan 1 ile 4 arası
 1. #1
  Beyza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Beyza isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) **NUR**
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Konya, Turkey
  Mesajlar
  4,214
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Teknoloji Tasarım 2. dönem zümre tutanağı

  Dosya adı: [hide]

  ............................... İLKÖĞRETİM OKULU

  ............................. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

  TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 2. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
  TOPLANTI TUTANAĞIDIR

  Öğretim Yılı
  :
  ........................
  Karar No
  :
  2
  Toplantı Yeri
  :
  Öğretmenler odası
  Toplantı Tarihi
  :
  .......................
  Toplantı Saati
  :
  12:30
  Toplantı Başkanı
  :
  .....................

  G Ü N D E M MADDELERİ :

  1- Açılış ve yoklama
  2- Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve Temel İlkelerinin gözden geçirilerek dersin özel amaçlarının tespiti (1739 S.K.)
  3- Atatürk ilke ve inkılâplarının plan ve programlarda yer alması,
  4- Teknoloji ve Tasarım Dersinin II.Dönem İşleniş Biçiminin ve Teknoloji ve Tasarım Dersinde Okulumuzda Uygulanacak Etkinliklerin Belirlenmesi
  5-I.Dönem Öğrenci Başarılarının Değerlendirilmesi, II.Dönem de Öğrenci Başarısını Artırıcı Tedbirlerin Tartışılması (kaynak araç-gereçlerin tespiti ve kullanılması)
  6- Dersin işlenişinde kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
  7- Teknoloji ve Tasarım dersinde yapılacak Ölçme ve Değerlendirmenin Belirlenmesi
  8- Dilek ve Temenniler
  GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR


  Gündem Maddesi 1:

  Belirtilen gün ve saatte toplanan Teknoloji ve Tasarım Dersi Zümre öğretmenler kurulu Zümre Başkanı Ayfer Ergül başkanlığında, yukarıda belirtilen gündem maddeleriyle toplantıya başladı.

  Gündem Maddesi 2:

  Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve Temel İlkelerinin gözden geçirildi. 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunun genel ve özel amaçları okundu; Buna göre;

  · · Öğrencilerimizi Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen vatanını ve milletini seven, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

  · · Öğrencilerimizi beden, zihin, ruh ve duygu bakımından sağlıklı bir kişilik sahibi yapmak, karakterli, hür düşünceli, yapıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek.

  · · Kabiliyetleri doğrultusunda bilgi ve beceri kazandırmak, toplum mutluluğuna katkıda bulunabilecek meslek sahibi yapmak.
  ·
  Ayrıca Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri; Eğitim-Öğretim süresince, öğretmenlerimizce her zaman göz önünde tutulması zümre başkanı tarafından hatırlatıldı Dersin özel amaçlarının gerçekleştirilerek bireyin kalifiye eleman olmasındaki öğretmenin sorumluluğunun önemi bir defa daha tekrarlanarak bu dersler sonucunda öğrencilere ortak bir teknoloji kültürü kazandırmanın önemi vurgulandı.

  Gündem Maddesi 3:

  2104, 2212 sayılı tebliğler dergisi incelenerek, Atatürkçülük konularının yeri ve zamanı geldikçe; Atatürk’ün hayatı, İnkılâpları, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem üzerinde durulacağı belirtilmiştir.

  Gündem Maddesi 4:

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2006 yılında yayınladığı Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı ve çalışma takvimi incelenerek;

  Teknoloji ve Tasarım dersinin okulumuzda İşleniş biçiminin okutulacak alanların, kuşak ve etkinliklerin gerçekleşmesine karar verildi. Öğrencilerimizin içinde bulundukları çevre problemlerine duyarlı bir bakış açısı kazanmaları gereğiyle II. Dönem Yapım kuşağındaki “Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım” etkinliği yerine “Küresel İklim Değişimi” etkinliğini uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 7. ve 8. sınıflarda kendi programlarını uygulamaya başlamadan önce o uygulamaya zemin oluşturacak bir alt sınıfın aynı kuşağına ait temel etkinliklerin uygulanacaktır. Bu uygulama 2007–2008 Eğitim Öğretim yılına mahsus olmak üzere okutulacak temel etkinliklerdir.


  Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
  • Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür.
  • Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.
  • Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.
  • Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım işliği” olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak düzenler. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.
  • Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yaşadıkları süreci, araştırmalarını vb. çalışmalarını tasarım günlüklerine kaydeder. Yıl içinde her kuşak için değerlendirilmek üzere bir dosya hazırlar. Kuşak içinde birden fazla ürün gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim eder.
  • Öğretmen, programın “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak öğrencileri değerlendirir.
  • Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; yörenin ekonomik, sosyal, tarihî ve kültürel değerlerinden öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanır.
  • Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi için zümre öğretmenleri tarafından planlanır.
  • Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılır.
  • Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak yer alır.
  • Kuşak içinde yer alan etkinliklere ayrılacak süre zümre öğretmenlerince belirlenir. Bu belirlemede “Düzen” ve “Kurgu” kuşaklarına ait etkinliklerin birinci yarıyıl, “Yapım” kuşağını ait etkinliklerin ise ikinci
  yarıyılda uygulanacak şekilde planlanmasına dikkat edilir.
  • “Düzen” kuşağında yer verilen sınıf etkinlikleri kavram yanılgılarına yol açılmaması için aynen uygulanır. Bu kuşaktaki etkinlikler sınıf ortamında gerçekleştirilir.
  • “Kurgu” ve “Yapım” kuşakları için verilen grup etkinlikleri, bireysel yapılacak etkinliklere yol göstermek amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen bu etkinlikleri aynen uygulayabileceği gibi çevrenin ve öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak değiştirip geliştirebilir.
  • Öğretmenler yıl içinde tasarım etkinliği sürecinde öğrencilerin yapacağı çalışmalara açılım sağlamada diğer zümrelerle iş birliği yapar.
  • Diğer branş öğretmenleri kendi alanlarıyla ilgili yapılan tasarım etkinliklerine gerekli katkıyı sağlar ve öğrencilere yol gösterir.

  Gündem Maddesi 5:

  Zümre Başkanı Ayfer Ergül ........................Öğretim Yılının I.Dönemin genel bir değerlendirilmesi yaptı ve sınıflara göre başarı durumunu şöyle belirtti:

  Netice itibariyle sınıflarımızın başarı seviyesinin %100 dolayında olduğu, dersimizin dönemi

  ve gereği dikkate alınarak bu başarının devam ettirilmesi belirtildi.  Öğrenci başarısının korunmasında öğrencilerin ilgileri göz önünde bulundurularak konuların işlenmesi ve öğrencilere dersin genel amaçları doğrultusunda uygulama çalışmaları yaptırılması kararlaştırıldı.


  Yapılan Çevre İncelemesi dikkate alınarak; çevrenin ve velilerin imkânları ölçüsünde öğrencilerin uygulama

  Çalışmalarına yönlendirilmesi kararlaştırıldı.


  Öğrencilerin çalışma alışkanlıklar dikkate alınarak ve eğitim durumları hakkında bilgi edinilmesi derslere hazırlıklı gelmeleri temizlik, sağlık ve beslenme durumlarına dikkat etmeleri konusunda dersler de sürekli açıklamalar yapılarak öğrencilerin istenen davranışları kazanmaları sağlanacak

  Teknoloji ve Tasarım dersinin genel ve özel amaçlarına ulaşması. Derste bir bütünlük sağlanması ve müfredat programının uygulanarak; şartlara göre hazırlanmasının gerekliliğini açıkladı. Bu konuda Okul İdaresi, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri ve Öğrenci Velilerine sorumluluk düştüğü vurgulandı.

  Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel beklentisi, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir kılmak için görüş ve anlayış geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda öğrenci velilerinden Teknoloji ve Tasarım dersine karşı olumlu tavır göstermeleri beklenmektedir. Bunun, öğrencilerin başarısına ve bireysel gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Veliler öğretmenden gelen bilgilendirme doğrultusunda hareket etmelidirler.

  Bu amaçla veliler;
  1.Programdaki etkinliklerin öğrencilerin bireysel yaratıcılığını geliştirmeyi amaçladığının farkında olmalıdır.
  2. Öğrencilerin tasarım çalışmaları sırasında ortaya koyduğu düşüncelerini olumlu yönde desteklemeli ve onların düşüncelerini kısıtlayan tutum ve ifadelerden kaçınmalıdır.
  3. Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem, inceleme, araştırma ve görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmalıdır.
  .
  Gündem Maddesi 6:
  Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler konusunda; Zümre başkanı dersimizin genel amaçları ışığında öğrencilerimize dersimizi sevdirmenin birinci temel hedef olması gerektiğini bu hedef doğrultusunda konuların öğrenciye anlaşılır hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Dersi anlatırken derse hazırlıklı gelmenin önemini belirtip ders için her türlü araçtan faydalanılmasını belirtti. Konuların öğrenci seviyesine indirgenerek günlük hayatından da örnek verilerek hikâyelerle süslemek suretiyle anlatılmasının önemini belirtti.

  Öğrencilerin öğretmeniyle karşılıklı rahat konuşmasına imkân vererek, kendilerine güvenmelerini sağlamak maksadıyla sık sık soru-cevap metodunun kullanılması ve özellikle öğrencilerimizin ergenlik ve gençlik çağı psikolojik durumlarını iyi tetkik edip onlara daha özen ve şefkatle yaklaşılması gerektiğini belirtti. Zümre başkanı derslerin işlenmesinde, sözlü anlatım, soru cevap, örnekleme, öyküleme, gözlemleme, tümevarım, tümdengelim metotlarının kullanılması gerektiğini belirtti.
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi/50642-teknoloji-tasarim-2-donem-zumre-tutanagi.html#post103385
  Teknoloji ve Tasarım derslerinde, konuların işlenmesinde daha çok öğrenci merkezli bir anlatım yolunun seçilmesine, konun iyi anlaşılması için; anlatılan konuya göre; soru-cevap, tartışma, gösteri, problem çözme, uygulama ve anlatım yöntemlerinin kullanılması kararlaştırıldı.

  Gündem Maddesi 7:
  Teknoloji ve Tasarım dersin de Ölçme ve değerlendirmenin, incelenen öğretim programında olduğu gibi; Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

  Değerlendirme yapılırken öğrencilerin;
  • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
  • Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,
  • Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,
  • Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,
  • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur.

  Öğrenci başarısını belirlemek üzere “öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları” kullanılır.
  Eylül 2003, 2552 Sayılı Tebliğler Dergisi Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre,
  Not Verme ve Değerlendirme
  Madde 33 – ilköğretim okullarının her sınıfı için öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir. Buna verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir;
  DERECE RAKAM PUANLAMA
  Pekiyi 5 85 – 100
  İyi 4 70 – 84
  Orta 3 55 – 69
  Geçer 2 45 – 54
  Başarısız 1 0 – 44

  Değerlendirmeye temel oluşturacak öğrenme kanıtları öğrencinin her kuşak için ayrı ayrı oluşturduğu öğrenci ürün dosyasında toplanır. Öğrenci kuşak içinde birden fazla yaptığı çalışmalardan kendisinin belirleyeceği en iyi çalışmasını ürün dosyasına koyar
  Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri
  Görüşme (Mülakat), Gözlem, Sözlü Sunum, Performans Değerlendirme, Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio), Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme,)

  Gündem Maddesi 8:
  Okulda Mayıs ayının 2. yarısında sergi düzenlenmesine karar verilimiştir. Bu konu ile ilgili mart ayınada ilgili öğretmenler ile ara zümre yapılmasına karar verilmiştir.
  Zümre başkanı ilçemizdeki diğer branş öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının dersin başarısını artıracağını hatırlattı ve Yeni öğretim yılında başarılar dileyerek toplantımızı bitirmiştir.


  ......................
  UYGUNDUR

  ........................


  ....................


  Tek. veTas. Öğrt.  [/hide]

 2. #2
  KORAY386 Misafir

  Standart Yanıt: Teknoloji Tasarım 2. dönem zümre tutanağı

  teşekkürler ama mesajı göremiyorumki cevap yazayım

 3. #3
  sedaaltug Misafir

  Standart Yanıt: Teknoloji Tasarım 2. dönem zümre tutanağı

  Ben Açamadim????

 4. #4
  ozansoy Misafir

  Standart Yanıt: Teknoloji Tasarım 2. dönem zümre tutanağı

  teşekürler

Benzer Konular

 1. 2. dönem 2. sınıf zümre tutanağı
  By Mustafa Uyar in forum 2. Sınıf Etkinlikler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.Şubat.2011, 16:48
 2. Teknoloji ve tasarım dersi yıl sonu zümre
  By Mustafa Uyar in forum Teknoloji ve Tasarım Dersi
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.Eylül.2009, 17:30
 3. fen ve teknoloji zümre öğrt toplantı tutanağı
  By Beyza in forum Fen ve Teknoloji Dersi
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 11.Eylül.2008, 18:45
 4. Fen ve Teknoloji 2. dönem zümre tutanağı
  By Beyza in forum Fen ve Teknoloji Dersi
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 13.Haziran.2008, 16:30
 5. Fizik 1.Dönem zümre tutanağı
  By Beyza in forum Lise Fizik Dersi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.Eylül.2007, 09:50

Bu Konudaki Etiketler


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.