ERGÜN İLKÖĞRETİM OKULU
2006-2007 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER, T.C. İNKİLAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK, VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ
1. Birinci dönemin değerlendirilmesi
2. Eğitim ve öğretim programlarının incelenip ortak bir anlayış oluşturulması
3. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yollarının aranması
4. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenerek alınacak önlemlerin karşılaştırılması
5. Yıllık, günlük planların uygulanması
6. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi
7. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanması


ALINAN KARARLAR

Toplantı, okul müdürü Harun AKTAŞ başkanlığında, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Abdullah ÖZCAN ve Fatma ONAT’ın katılımıyla 13.02.2007 tarihinde, saat 15:20 de Müdür Odasında yapılmıştır. Yukarıdaki gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki kararlar almıştır.
1. Birinci Dönem Zümre Toplantısında belirlenen Sosyal Bilgiler 7, İnkılap Tarihi 8, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 7-8 derslerinde öğrencilere kazandırılması gereken kazanımlara ve davranışlara yeterli düzeyde ulaşıldığı yinede eksikler olduğu belirtildi. Ancak Sosyal Bilgiler 6 dersinde öğrencilere kazandırılması gereken kazanımlara ve davranışlara tam olarak ulaşılamadığı belirtildi. Bunun en büyük sebebi olarak yeni Sosyal Bilgiler 6 müfredatının uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşanması; ayrıca okullar açıldıktan ve bazı konular işlendikten sonra 2588 ile 2589 sayılı Tebliğler Dergisi ile müfredat programında değişiklikler yapılması olduğu belirtildi.
İkinci dönem arzu edilen başarıya ulaşılması Yeni Sosyal Bilgiler müfredatı ile ilgili yeniliklerin takip edilmesi ve özellikle öğrencilerin derslere ilgilerinin daha fazla çekilmeye çalışılması gerektiği tespit edildi. Bu amaçla bilgisayar, projeksiyon, tepegöz, video gibi araç-gereçlerden daha fazla yararlanılmasının zorunluluğu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Abdullah ÖZCAN tarafından belirtildi. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretmeni Abdullah ÖZCAN öğrencilerin ilgisini çekecek ve onları araştırmaya sevk edecek Performans ve Proje Ödevleri yoluyla öğrencilerin derslere ilgilerinin artırılacağını belirtti. Okul Müdürü Harun AKTAŞ belirli aralıklarla genel tekrarlar, bilgi yarışması gibi yollarla öğrencilerin bilgilerin taze tutulabilmesinin sağlanması gerektiğini bildirdi.
2. Sosyal Bilgiler 7, inkılap Tarihi 8 ve Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 7-8 derslerinde eski müfredat programının uygulanmaya devam ettiği vurgulandı. Ancak Sosyal Bilgiler 6 dersinde Yeni Sosyal Bilgiler Müfredatının uygulanmakta olduğu belirtildi. Yeni Sosyal Bilgiler Müfredatında Eylül 2006 tarihli 2588 ve Ekim 2006 tarihli 2589 sayılı Tebliğler Dergisi ile kazanımlarda ve ünite sıralamasında değişiklikler yapıldığı belirtilerek ders işlenişinde bu değişiklerin dikkate alınması kararlaştırıldı. Ancak ünitelerin işleniş sırasında Yıllık Plana bağlı kalınacağı açıklandı.
3. Öğretimde karşılaşılan başlıca sorunlar; öğrencilerin seviyelerinin düşük olması, günlük çalışmalarını olmaması, ödevlerin yapılmaması temizlik problemleri derslere karşı ilgisizlik olarak tespit edildi.
Gerek başarılarının ortalaması gerekse öğrencilerin derse olan ilgilerinin artırılması için mümkün olduğu kadar harita, tepegöz, video kaset, VCD, televizyon, bilgisayar ve projeksiyon cihazından yararlanacağı böylece dersin daha cazip hale getirileceği belirtildi.
Günlük çalışmaların saptanması için öğrencilerin derslerde sık sık soru-cevap tekniği ile kontrol edilmesi başarılı öğrencilere ödül verme yönteminin kullanılması ödevlerin günü gününe kontrol edilmesi kararlaştırıldı.
4. Öğrencilerin çalışma istekleri ve eğitim durumlarının hemen aynı seviyede olduğu belirtildi. Ancak buna karşın Sosyal Bilgiler Öğretmeni Abdullah ÖZCAN üst seviye öğrencilerin çalışma isteklerinin daha fazla olduğu ve eğitim durumlarının daha yüksek olduğunu bildirdi.
5. Planlar arasında birlik sağlanması vurgulandı. 7. ve 8. sınıflarda günlük planların eksiksiz olarak yapılması gerektiği vurgulandı. 6. sınıflarda ise günlük plan yerine öğretmen kılavuz kitaplarının kullanıldığı vurgulandı. I. Dönem tatiller ve bazı diğer nedenlerden dolayı yıllık planların uygulamasında bazı derslerde geri kalındığında ve bu durumun en kısa zamanda giderilmesi kararlaştırıldı. Konuların Yıllık Plandaki akışına göre işlenmesi ve yeri geldiğinde diğer zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılması müfredat konularımızdan önemli gün ve haftalar içerisinde görülen öğretmenlerle iş birliği yapılması kararlaştırıldı.
6. Konuların hazırlanmasında gerekli kaynaklardan ve eserlerden yararlanılması, akademik eserlerin takip edilmesi, Sosyal Bilgiler 6 Öğrenci Çalışma Kitabının etkin şekilde kullanılması ve diğer alanlarla ilgili ihtiyaç duyulduğunda bilimsel eserlerden yararlanılması kararlaştırıldı.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/sosyal-bilgiler-dersi/21906-sosyal-bilgiler-dersleri-zumre-toplantisi-ornegi.html#post41214
Tebliğler Dergilerinin www.meb.gov.tr ve Talim ve Terbiye Kurulundaki değişiklerin http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adresinden takip edilmesi yapılan değişikliklerin uygulanması kararlaştırıldı.
Okulumuzda bulunan bilgisayar, televizyon, VCD, tepegöz, asetat, video kasetlerin ve projeksiyon cihazının etkin şekilde kullanılması kararlaştırıldı.
7. Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Abdullah ÖZCAN I. Dönem bazı derslerde ortak değerlendirme ve ölçme araçları ayrıca ortak Performans Ödevi hazırladıklarını belirttiler. Okul Müdürü Harun AKTAŞ ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanmasının verimi ve işbirliğini arttıracağını belirtti. Ortak ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanmasında daha fazla işbirliği yapılmasına karar verildi.

2006-2007 Öğretim yılı II. Döneminin başarılı geçmesi dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.Abdullah ÖZCAN Harun AKTAŞ
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Okul Müdürü
(İSİMSİZ)