Adı soyadı:
Numarası:

ILGIN ŞEHİT BEKİR ŞENYİĞİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI SİYER-İ NEBİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
-A- GRUBU
1) Hacılara su dağıtma işine ne ad verilir?
A) Hicabe XB) Sikaye C) Riyade D) Diraye

G2) Peygamberimiz Huneyn savaşında dua ederek, hangi mucizesi neticesinde düşmanı yendi? A) Yağmur yağması B) Rüzgar esmesi XC) Bir avuç kum atması D) Gürültü

G3) Peygamberimizin oğlu İbrahim hangi hanımından dünyaya gelmiştir?
A) Hz.Ayşe B) HZ.Meymune
C) Hz.Hafza XD) Hz.Mariye

G4) Uhud Savaşı kaç yılında yapılmıştır?
A) 623 B) 624
XC) 625 D) 626

G5) Hicretin 9.yılı başlarında civar kabileler Müslüman olmak için Medine’ye geldiler. Bu seneye ne ad verilir?
A) Hüzün Yılı
B) Fetret Yılı
XC) Heyetler Yılı
D) Boykot Senesi

6) Peygamberimizin ‘Yalnız başına yaşar, yalnız başına ölür ve yalnız başına haşrolur dediği sahabe kimdir?
A) Abdullah ibni Mesut
XB) Ebu Zer
C) Selman’ı Farisi
D) Zeyd bin Sabit

G7) Kab bin Malik Tebük seferine niçin katılamadı?
A) Yaşlı olduğu için
B) Bineği olmadığı için
C) Silahı olmadığı için
XD) İhmal ettiği için

G8) Tebük Seferi nasıl sonuçlanmıştır?
A) Müslümanlar yenmiştir
B) Bizanslılar yenmiştir
XC) Peygamberimize ait bir mucize sonucu kilometrelerce uzaktaki düşmanların kalbine korku salınmış ve kaçmışlardır
D) Antlaşma yapılmıştır

G9) Hac ne zaman farz kılındı?
A) Hicretin 2. senesinde
B) Hicretin 5. SenesindeC) Hicretin 7. sensinde
XD) Hicretin 9. Senesi

G10) Hz. Peygamber hayatında kaç defa haccetti?
A) 3 B) 5
C) 2 XD) 1

11) Peygamberimizin dedesi Abdul’Müttalib’in asıl ismidir. Doğuştan ak saçlı olduğu için bu isim verilmiştir. Bu ismin verildiği şık hangisidir.
A) Haşim B) Kusay
C) Vehb XD) Şeybe

G12) Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi tam doğrudur.
A) 11 Rebiulevvel Pazartesi gecesi
XB) 12 Rebiulevvel Pazartesi gecesi
C) 20 Nisan Salı günü Sabaha karşı seher vaktinde
D) 20 Nisan Pazartesi gecesi 1571 tarihinde

13)Peygamberimize Muhammed ismini kim vermiştir?
A) Babası vefat etiği için annesi
XB) Dedesi Abdu’l Müttalip
C) Amcası Ebu Talip
D) Melekler adını Muhammet koydu.

G14) Peygamberimizin şairi olarak tanınan sahabe kimdir?
A) Hasan b. Şuara
B) Sultan-ı Şuara Şairu’n-Nebi
XC) Hasan b. Sabit
D) İbni Sa’d

G15) Peygamberimize süt emziren isimler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sırlama ile verilmiştir?
XA) Amine- Süveybe-Halime
B) Amine -Halime- Süveybe
C) Amine- Fatıma- Halime
D) Annesi Amine- Süt annesi Halime

G16) Peygamberimizin süt annesinin kabilesi hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Haris oğulları
B) Halim oğulları
C) Halim’e oğulları
XD) Sa’d oğulları

G17)Mekke’de vuku bulan haksızlıklarla mücadele etmek için kurulmuş olan ve peygamberimizin de üye olduğu erdemliler topluluğu olarak tanınan bu sivil toplum örgütünün ismi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.
A) Daru’l-Erkam
B) Cemiyetu’l-Erdemin
XC) Hılfu’l-Fudul
D) Daru’n-Nedve

G18) Hz. Peygamber “Üzülme Allah bizimle beraberdir” ayetini nerede söylemiştir.
A) Hira’da B) Taif’de
XC) Sevr’de D) Kuba’da

G19) İlk yıllar gizli tebliğ vardı. Açıktan davetin akrabalarla başlamasını emreden ayet hangi surede geçmektedir?
A) Bakara
B) Ali İmran
C) Şuara
XD) Müddessir

G20) Kabe’de çok sayıda put vardı. Her kabilenin bir putu vardı. Kureyş en büyük put olarak hangisini tercih ederdi.
A) Lat
B) Menat
XC) Hubel
D) Uzza

G21) Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki yahudi Kabilelerinden değildir?
A) Kaynuka
XB) Hazrec
C) Nadir
D) Kurayza


G22) Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki baş münafıktır?
XA) Abdullah b. Übey b. Selül
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/siyer/62815-imam-hatip-lisesi-siyer-dersi-2-donem-1-yazili-sinav-sorulari.html#post126836
B) Ebu Cehil
C) Ubeyde b. Haris
D) Ebu Sufyan

G23) ”Mescidi Dırar” kim tarafından yapılmıştır?
A) Ensar
B) Muhacir
XC) Münafık
D) Bedevi

G24) Bedir Savaşından sonra Medine Yahudilerinden antlaşmayı bozan ilk kabile hangisidir?
A) Kurayza
B) Nadir
C) Hazrec
XD) Kaynuka

G25) ”İfk olayı” Hz. Peygamber (S.A.V) ’in hangi eşine karşı olmustur?
A) Hz. Hafsa B) Hz. Zeyneb
XC) Hz. Ayşe D) Hz. Hatice


FAİK ACAR
Felsefe grup. Drs. Öğrt.