Giriş
6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Like Tree2Likes
 1. #1
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,660
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Siyer-i nebi soruları

  SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI SORULARI
  1) Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki yahudi Kabilelerinden değildir?
  A) Kaynuka
  B) Hazrec
  C) Nadir
  D) Kurayza

  2) Aşağıdaki sahabelerden hangisi Bedir Savaşında alınan esirlerden okuma) yazma öğrenmiştir ve daha sonra vahiy katibi olmuştur?
  A) Ali b. Ebu Talib
  B) Ebu Zer
  C) Abdullah b. Mes’ud
  D) Zeyd b. Sabit

  3) Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki baş münafıktır?
  A) Abdullah b. Übey b. Selül
  B) Ebu Cehil
  C) Ubeyde b. Haris
  D) Ebu Sufyan

  4) ”Mescidi Dırar” kim tarafından yapılmıştır?
  A) Ensar
  B) Muhacir
  C) Münafık
  D) Bedevi

  5) Bedir Savaşından sonra Medine Yahudilerinden antlaşmayı bozan ilk kabile hangisidir?
  A) Kurayza
  B) Nadir
  C) Hazrec
  D) Kaynuka

  6) Hicri 4.senede içki haram kılınmıştır. İçkinin haram oluşu kaç aşamada olmuştur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  7) ”İfk olayı” Hz. Peygamber (S.A.V) ’in hangi eşine karşı olmustur?
  A) Hz. Hafsa
  B) Hz. Zeyneb
  C) Hz. Ayşe
  D) Hz. Hatice


  8) Hendek Savaşında, hendek kazma fikri hangi sahabeye aittir?
  A) Sa’d b. Ebi Vakkas
  B) Mus’ab b. Umeyr
  C) Ömer b. Hattab
  D) Selmani Farisi

  9) Uhud Savaşı kaç yılında yapılmıştır?
  A) 623
  B) 624
  C) 625
  D) 626

  10) Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçlarından biridir?
  I) Yemen ticaret yolunun kontrol altına alınması
  II) Şam ticaret yolunun kontrol altına alınması
  III) Habeşistan ticaret yolunun kontrol altına alınması
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/siyer/61896-siyer-i-nebi-sorulari.html#post125723

  A) yalnız I
  B) yalnız II
  C) I ve II
  D) yalnız III

  11) Hz. Peygamber vefat ettiğinde onu kim yıkadı?
  A) Hz.Ali B) Hz.Ömer C) Hz.Osman D) Hz.Ebubekir

  12) Uhud Savaşında müşriklerin komutanı olup, daha sonra müslüman olan komutan kimdir?
  A) Ubeyde b. Haris
  B) Halid b. Velid
  C) Cafer b. Ebu Talib
  D) Abdullah b. Revaha

  13) Hangi savaş sonrasında ve hangi sahabenin fikriyle,alınan esirler fidye-i necat vermeleri şartıyla serbest bırakılmıştır?
  A) Bedir,Hz. Ebubekir
  B) Bedir, Hz. Ömer
  C) Hendek, Hz. Ebubekir
  D) Hendek, Hz. Ömer

  14) Uhud Savaşı sırasıyla hangi aşamalardan olusur?
  A) Başarı Yenilgi Savunma
  B) Başarı Savunma Yenilgi
  C) Yenilgi savunma Başarı
  D) Savnma Başarı yenilgi

  15) Muhakkak bu bir mescittir ki onun tenmeli ….. … onun temeli takva üzere atılmıştır? Aytte sözü edilen bu mescit hangisidir?
  A) Mescid-i Kuba
  B) Mescid-i Takva
  C) Mescid-i Haram
  D) Mescid-i Aksa

  16) Ali İmran Suresi 123) 124. Ayetlerde anlatılan meleklerin mücahidlere yardım etmesi hangi savaşta gerçekleşmektedir?
  A) Huneyn
  B) Uhud
  C) Bedir
  D) Hendek

  17) ”Zülfikar” Aşağıdakilerden hangisine verilen addır?
  A) Deve
  B) Mağara
  C) Bölge
  D) Kılıc

  18) Hendek savaşında müslümanları arkadan vurmaya çalışan, ama daha sonra etkisiz hale getirilip,cezalandırılan Yahudi kabilesinin adı nedir?
  A) Kurayza
  B) Nadir
  C) Hazrec
  D) Kaynuka

  19) Uhud savaşında, şehid edilen ve Hz.Peygamber (S.A.V.) ’e çok benzediğinden müşrikler arasında “Muhammed öldürüldü” yaygarasının kopmasına sebep olan sahabe kimdir?
  A) Hamza
  B) Musab b Umeyr
  C) Abdullah b. Revaha
  D) Abdullah b.Cubeyr

  20) I) Kuyuların olması
  II) Hendeklerin olması
  III) Şam ticaret yolu üzerinde olması
  IV) Mekkeye yakın olması
  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bedir Savaşının o bölgede yapılma nedeni/nedenlerindendir?
  A) yalnız I
  B) II ve IV
  C) III ve IV
  D) I ve III

  21) Hz. Peygamberin şehid edilen ilk ve son elçisi kimdir? A) Hz.Zeyd B) Hz.Cafer C) Hz. Haris D) Hz.Abdullah

  22) Hicretin 8. Yılında 100 bin Bizans askerine karşı 3 bin kişi ile yapılan savaş hangisidir? A) Tebük Seferi B) Mute Savaşı C) Hayber Savaşı D) Huneyn Savaşı

  23) Mekke kapılarının Müslümanlara açılmasına ve fethedilmesine sebeb olan zahiri sebeb nedir? A) Peygamberimizi hicveden şiirlerin söylenmesi B) Kureyşlilerin Beni Bekirlere yardım etmesi C) Huzaalılardan birkaç kişinin öldürülmesi D) Antlaşmanın bozulması

  24) Hz. Peygamberin Mekkeyi fethe giderken yolda karşılaştığı ve” sen muhacirlerin sonuncususun” dediği kişi kimdir? A) Hz.Abdullah B) Hz.Abbas C) Hz.Abdurrahman D) Hz.Addas

  25) Hz. Peygamber Mekkeye girerken Müslümanlardan kimin komuta ettiği askeri kola saldırı gerçekleşirildi? A) Zübeyr bin Avvam B) Cafer bin Ebi Talib C) Halid bin Velid D) Sad bin Ebi Vakkas

  26) Hacılara su dağıtma işine ne ad verilir? A) Hicabe B) Sikaye C) Riyade D) Diraye
  27) Peygamberimiz Huneyn savaşında dua ederek, hangi mucizesi neticesinde düşmanı yendi? A) Yağmur yağması B) Rüzgar esmesi C) Bir avuç kum atması D) Gürültü


  28) Peygamberimizin oğlu İbrahim hangi hanımından dünyaya gelmiştir?
  A) Hz.Ayşe
  B) HZ.Meymune
  C) Hz.Hafza
  D) Hz.Mariye

  29) Kaside- i Bürde kim tarafından peygamberimize yazılmıştır?
  A) Kab bin Züheyr
  B) Hassan bin Sabit
  C) Amr bin As
  D) Kab bin Malik

  30) Hicretin 9.yılı başlarında civar kabileler Müslüman olmak için Medine’ye geldiler. Bu seneye ne ad verilir?
  A) Hüzün Yılı
  B) Fetret Yılı
  C) Heyetler Yılı
  D) Boykot Senesi

  31) Peygamberimizin ‘Yalnız başına yaşar ,yalnız başına ölür ve yalnız başına haşrolur’dediği sahabe kimdir?
  A) Abdullah ibni Mesut
  B) Ebu Zer
  C) Selman) ı Farisi
  D) Zeyd bin Sabit

  32) Hz. Peygamberin vefat senesi hazırlanan ordunun başındaki kumandan kimdir?
  A) Hz,Ömer
  B) Hz.Ali
  C) Hz. Üsame
  D) Hz.Zeyd

  33) Kab bin Malik Tebük seferine niçin katılamadı?
  A) Yaşlı olduğu için
  B) Bineği olmadığı için
  C) Silahı olmadığı için
  D) İhmal ettiği için

  34) ‘Münafıklardan ölen.hiçbir kimse üzerine hiçbir zaman namaz kılma,kabri başında(gömülürken veya ziyaret için ) durma.Çünkü onlar Allahı ve Resulünü tanımadılar ve fasık olarak can verdiler’(Tevbe) 84) Kim hakkında nazil olmuştur?
  A) Abdullah bin Sebe
  B) Ebu Süfyan
  C) Abdullah bin Übey
  D) Hilal b. Ekberi Münafık

  35) Tebük Seferi nasıl sonuçlanmıştır?
  A) Müslümanlar yenmiştir
  B) Bizanslılar yenmiştir
  C) Peygamberimize ait bir mucize sonucu kilometrelerce uzaktaki düşmanların kalbine korku salınmış ve kaçmışlardır
  D) Antlaşma yapılmıştır

  36) Hac ne zaman farz kılındı?
  A) Hicretin 2. senesinde
  B) Hicretin 5. Senesinde
  C) Hicretin 7. sensinde
  D) Hicretin 9. Senesi

  37) Peygamberimiz niyetlendiği haccı niçin tehir etti?
  A) Kabenin İçinde putlar olduğu için
  B) Mekkeliler yasakladığı için
  C) Müşrikler Kabeyi çıplak tavaf ettiği için D) Hac emirliğine Hz. Ebubekiri tayin ettiği için

  38) Hz. Peygamber hayatında kaç defa haccetti?
  A) 3
  B) 5
  C) 2
  D) 1

  39) Peygamberimizin dedesi Abdul’Müttalib’in asıl ismidir. Doğuştan ak saçlı olduğu için bu isim verilmiştir. Bu ismin verildiği şık hangisidir.
  A) Haşim
  B) Kusay
  C) Vehb
  D) Şeybe  40) Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi tam doğrudur.
  A) 11 Rebiulevvel Pazartesi gecesi
  B) 12 Rebiulevvel Pazartesi gecesi
  C) 20 Nisan Salı günü Sabaha karşı seher vaktinde
  D) 20 Nisan Pazartesi gecesi 1571 tarihinde


  41)Peygamberimize Muhammed simini kim vermiştir?
  A) Babası vefat etiği için annesi
  B) Dedesi Abdu’l Müttalip
  C) Amcası Ebu Talip
  D) Melekler adını Muhammet koydu.


  42) Peygamberimizin şairi olarak tanınan sahabe kimdir?
  A) Hasan b. Şuara
  B) Sultan-ı Şuara Şairu’n-Nebi
  C) Hasan b. Sabit
  D) İbni Sa’d


  43) Peygamberimize süt emziren isimler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sırlama ile verilmiştir?
  A) Amine- Süveybe-Halime
  B) Amine -Halime- Süveybe
  C) Amine- Fatıma- Halime
  D) Annesi Amine- Süt annesi Halime


  44) Peygambwerimizin süt annesinin kabilesi hangi şıkta doğru verilmiştir?
  A) Haris oğulları
  B) Halim oğulları
  C) Halim’e oğulları
  D) Sa’d oğulları


  45)Mekke’de vuku bulan haksızlıklarla mücadele etmek için kurulmuş olan ve peygamberimizin de üye olduğu erdemliler topluluğu olarak tanınan bu sivil toplum örgütünün ismi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) Daru’l-Erkam
  B) Cemiyetu’l-Erdemin
  C) Hılfu’l-Fudul
  D) Daru’n-Nedve


  46) Hz. Peygamber “Üzülme Allah bizimle beraberdir” ayetini nerede söylemiştir.
  A) Hira’da
  B) Taif’de
  C) Sevr’de
  D) Kuba’da

  47) İnkıta-i Vahy’in ardından gelen surede nazil olan ilk üç ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) İnsanları uyarma görevi hatırlatılmıştır.
  B) Allah’ı yüceltme görevi hatırlatılmıştır.
  C) Elbiseyi temiz tutmanın gereği hatırlatılmıştır.
  D) İnanmayanların ahiret azabıyla karşılaşacağı hatırlatılmıştır.


  48) İlk yıllar gizli tebliğ vardı. Açıktan davetin akrabalarla başlamasını emreden ayet hangi surede geçmektedir?
  A) Bakara
  B) Ali İmran
  C) Şuara
  D) Müddessir


  49) Kabe’de çok sayıda put vardı. Her kabilenin bir putu vardı. Kureyş en büyük put olarak hangisini tercih ederdi.
  A) Lat
  B) Menat
  C) Hubel
  D) Uzza


  50) Kübra (En Büyük) sıfatını peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine vermiştir.
  A) Hz. Fatıma
  B) Hz. Aişe
  C) Hz. hatice
  D) Büyük annesine (Baba tarafından ninesine)


 2. #2
  musabbinumeyr Misafir

  Standart

  çok güzel birsite

  bu sorular çok güzel seçilmiş
  Konu Mustafa Uyar tarafından (09.Temmuz.2012 Saat 20:28 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  berra_su Misafir

  Standart Cevap: Siyer-i nebi soruları

  47 a

 4. #4
  hüsom Misafir

  Standart Cevap: Siyer-i nebi soruları

  bunların cevapları nerede kiiiiiiiiii

 5. #5
  elif Misafir

  Standart Cevap: Siyer-i nebi soruları

  Çok Güzel Teşekkürler...

 6. #6
  myarbasi Misafir

  Standart Cevap: Siyer-i nebi soruları

  cevaplarını nasıl bulacağız

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.Aralık.2012, 09:52
 2. Siyer dersi 2. Dönem 2.ortak yazılı soruları
  By Mustafa Uyar in forum Siyer
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.Aralık.2012, 09:51
 3. Siyer-i nebi yarışması soruları
  By Mustafa Uyar in forum Siyer
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.Mart.2012, 22:06
 4. Siyer dersi 1.dönem 2.yazılı soruları
  By Mustafa Uyar in forum Siyer
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.Mart.2012, 22:02
 5. Selam Sana Ey Nebi...
  By eysa78 in forum Dini Hikayeler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.Eylül.2006, 12:06

Bu Konudaki Etiketler


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.