A)BÖLGELERİMİZİN EKONOMİSİ VE MESLEKLER

İnsanlar farklı ekonomik faaliyetlerdeki mesleklerde çalışarak geçimlerini sağlar ve aynı zamanda ekonomiye katkı sağlarlar. Ülkemizin değişik bölgelerinde farklı ekonomik faaliyetler yürütülür.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
-İç Anadolu’nun ortasında, geniş ova ve platolar vardır. Bu coğrafi yapısı nedeniyle tarım alanları geniştir. Dolayısıyla Tarım önemli bir ekonomik faaliyettir. Bölgedeki Konya Ovası yurdumuzun tahıl ambarıdır.
-İç Anadolu Bölgesi’nde tarıma dayalı olarak un, makarna, bisküvi gibi sanayi dalları gelişmiştir.
-Tarım ve sanayi dışında ticaret, turizm de bölgenin önemli ekonomik faaliyetlerdendir.
-Ekonomik faaliyetlere bağlı olarak bölgede Ziraat Mühendisi, Çiftçi, Tüccar, Turist rehberliği gibi meslekler vardır.
Tarım
•Ziraat Mühendisi
•Çiftçi
Sanayi
•İş adamı
•İşçi
Ticaret
•Tüccar
Turizm
•Turist Rehberliği
KARADENİZ BÖLGESİ:
-Karadeniz bölgesindeki dağların doğu-batı doğrultusuna uzanması, ormanları, denizi, engebeli yapısı ve iklimi gibi coğrafi özellikleri bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkilemiştir. Kıyıdan hemen sonra başlayan dağlar, geçim kaynaklarını sınırlamıştır.
-Bölgenin Türkiye’deki en geniş ve zengin orman yapısına bağlı olarak ormancılık önemli bir ekonomik faaliyettir. Ormanlardan yakacak odundan, kâğıt hamuruna, inşaatlardan mobilya atölyelerine kadar birçol alanda kullanılır. Bölgede çok sayıda kâğıt ve kereste fabrikası yer alır.
-Bölgedeki önemli ekonomik faaliyetlerden birisi de balıkçılıktır. Ülkemizde balıkçılığın %75’i Karadeniz Bölgesi’nde yapılır.
– Karadeniz Bölgesi’nin diğer ekonomik faaliyetlerinden birisi de madenciliktir. Zonguldak’ta zengin taşkömürü yatakları vardır.
– Karadeniz bölgesinin tarım da önemli bir ekonomik faaliyettir. Çay ve fındık başta olmak üzere mısır ve şeker pancarı gibi pek çok ürün yetiştirilir. Bölgenin nemli ve ılık iklimi sayesinde çay ve fındık pek çok kişinin geçim kaynağıdır. Çayın tamamı, fındığın ise büyük bir bölümü bu bölgede yetiştirilir. Ülkemiz dünyanın fındık üretiminin %75’ini karşılar. Bu yüzden önemli bir ihraç ürünüdür.
– Bölgedeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak balıkçı, ziraat mühendisi, maden mühendisi, madenci, çiftçi, sanayici vb. meslekler yoğundur.
ORMANCILIK
•Orman Mühendisi
•Orman işçisi
BALIKÇILIK
•Balıkçı
•Tüccar
TARIM
•Ziraat Mühendisi
•Çiftçi
MADENCİLİK
•Maden Mühendisi
•Madenci
TURİZM
•Turist Rehberliği
AKDENİZ BÖLGESİ:
– Akdeniz’in yazları sıcak ve kurak; kışları ılık ve yağışlı ikliminin oluşturduğu ılıman iklim kıyılardaki verimli ovalarda tarım için uygun bir ortam oluşturmuştur.
-Tarım bölgenin önemli ekonomik faaliyetlerindendir. Çukurova engebeli ve çok verimli bir ovadır. Soya fasulyesi, mıdır, pamuk zeytin; her türlü sebze, meyve ve tahıl ürünü yetiştirilebilmektedir. Kış aylarında sıcaklığının yüksek olması, güneşlenme süresinin fazla olması, don olaylarının pek görülmediği bölgede seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılır. Seralarda ve tarım alanlarında üretilen meyve ve sebzeler tarım ürünlerini işleyen fabrikalara satılmaktadır. Bu fabrikalar bölge insanın iş kaynağıdır. Ayrıca bölgede bulunan demir-çelik,
gübre, kağıt, tarım alet makineleri üreten fabrikalara bölge insanına iş imkanı sağlamaktadır.
-Akdeniz Bölgesi Bölgede tarihi eser ve doğal güzellik bakımından çok zengindir. Bu nedenle en önemli ekonomik faaliyetlerden birisi de turizmdir. Bu konuda ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Deniz turizmi açısından pek çok yerli ve yabancı turist çeken bir bölgedir. Ayrıca dağ, yayla, mağara ve kültür turizmleri de yoğun olarak yapılmaktadır. Buna bağlı olarak otel işletmecisi, resepsiyonist, tur tehberi, aşçı, garson, taksici, esnaf meslekleri yapanlar çoktur.
SANAYİ
•Sanayici
•İşçi
•Mühendis
TARIM
•Ziraat Mühendisi
•Çiftçi
TİCARET
•Tüccar
TURİZM
•Turist Rehberliği
•Otel işletmecisi
•Resepsiyonist
•Aşçı
•Garson
•Taksici
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
– Ovaların ve platoların geniş yer kapladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde halkın temel geçim kaynağı tarımdır. Bölgede hayata geçirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Fırat ve Dicle nehirleri verimli ovaları sulayarak bölge ekonomisine canlılık getirmiştir. Proje sayesinde bölgede yıldan birden fazla ürün alınabilmektedir. Bölgede zeytin, buğday, zeytin, pamuk, Antep fıstığı, arpa, kırmızı mercimek, nohut, üzüm çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. Bu ürünlerin hem üretiminde hem de fabrikada işletilmesinde birçok insanımız çalışmaktadır. Ayrıca GAP ile kurulan barajlar hem su hem de enerji üretiminde ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.
-GAP’ın etkisiyle pamuk üretiminde birinci sıraya çıkmıştır. Pamuk; üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasında çalışan insanlar için gelir kaynağıdır. Pamuk, tekstil sanayisinin hammaddesidir. Tekstil ürünleri ihraç edilerek bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Pamuk toplama ücretli çalışan işçiler tarafından yapılır ve bölgedeki fabrikalarda işlenir. Ayrıca tohumun yağı çıkarılır ve posası hayvan yemi olarak kullanılır.
-GAP ile bölgede kurula Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) meslek kazandırmaya yönelik el sanatları, tekstil, hediyelik eşya, kuaförlük ve benzeri alanlarda kurslar düzenlenmektedir.
-Güneydoğu Anadolu Bölgesi petrol üretimi ile de ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü Türkiye’nin önemli petrol yatakları bu bölgededir. Bölgedeki petrolün işletilebilmesi için 1955 yılında Batman Rafinerisi kurulmuştur. Petrolün çıkarılmasın ve rafineride işlenmesi bölge halkına iş imkanı sağlamıştır.
SANAYİ
•Sanayici
•İşçi
•Mühendis
TARIM
•Ziraat Mühendisi
•Çiftçi
TİCARET
•Tüccar
MADENCİLİK
•Petrol Mühendisliği
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
-En yüksek ve en büyük bölgemiz olan Doğu Anadolu’nun coğrafi özellikleri bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkilemiştir.
-Bölgenin yükseltisinin fazla, su ve linyit gibi doğal kaynakları sayesinde en fazla elektrik üreten (%35) bölgedir. Keban (Elazığ) ve Karakaya (Malatya) hidroelektrik santralleri ile
Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş) termik santralleri bölgenin elektirik üretim merkezleridir. Bu santrallerde iş sahası oluşmuştur. Elektrik teknisyenliği meslek dallarından birisidir.
-Yükseltinin fazla olması ve arazinin engebeli olması tarım alanlarını sınırlandırmıştır. Görülen karasal iklim nedeniyle ürün çeşitliliği azdır. Ara, buğday ve kayısı yetiştirilir. Kaysı önemli bir ihraç ürünümüzdür.
-Tarım alanlarının sınırlı olması bölge halkının daha çok büyükbaş hayvancılığa yönelmesine neden olmuştur. Özellikle yaz yağışları görülen Erzurum-Kars Platosu’nda büyükbaş hayvancılık ve arıcılık gelişmiştir. Ülkemiz ekonomisinde hayvan ürünleri ve canlı hayvan satışı ile katkıda bulunmaktadır.
-Doğu Anadolu Bölgesi’nde yeryüzünü şekilleri nedeniyle ulaşım imkânlarının sınırlı olması ve iklimin etkisiyle sanayi yeterince gelişmemiştir. Bölgede daha çok tarım ve hayvansal ürünleri değerlendiren fabrikalar vardır.
-Doğu Anadolu maden çeşitliği ve rezervi en fazla olmasına rağmen bölgenin ülke ekonomisine katkısı çok azdır. Çünkü bu madenler ulaşım zorluğu, para yetersizliği nedeniyke yeterince işletilememektedir.
HAYVANCILIK
•Et kombinaları
TARIM
•Ziraat Mühendisi
•Çiftçi
TİCARET
•Tüccar
MADENCİLİK
•Maden Mühendisliği
EGE BÖLGESİ:
-Ege Bölgesi deniz kıyısından iç kesimlere doğru değişen iklimi ve coğrafi özellikleri ile pek çok ekonomik faaliyetin yürütüldüğü bir bölgemizdir. Bölgede dağların deniz dik uzanması iç ve kıyı kesimler arasında dağların arasında uzanan ovalar ile bağlantı kurulmasını sağlamış, uzanan karar ve demir yolları ile bağlantı kurulmuştur. İç Anadolu Bölgesi’nde bu sayede taşınan pek çok hammadde bölgedeki sanayi tesislerinde işlenir. Pazarlanır.
-Ege Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlerin temelini tarım oluşturur. Bölgede çalışan nüfusun yarısı bu sektördedir. Üretilen tarım ürünleri birçok sanayi kuruluşunun hammaddesi aynı zamanda ihraç ürünüdür. Bölgede üretilen tütün, üzüm,
pamuk, ve zeytin ülkemizin tüketiminin yarısını karşılar. İncir ve haşhaşın büyük bir kısmı bölgeden elde edilir. Bu ürünler ayrıca ihraç edilen ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.
-Bölgedeki önemli ekonomik faaliyetlerden birisi ticarettir. İzmir’in gelişmiş limanı sayesinden başta incir, pamuk, tütün, üzüm gibi tarım ürünleri krom ve bor gibi bazı madenler ihraç edilir. Aynı zamanda pek çok sanayi kuruluşunun hammaddesi de ithal edilir.
TARIM
•Ziraat Mühendisi
•Çiftçi
SANAYİ
•Tekstil Mühendisliği
TİCARET
•Tüccar
MADENCİLİK
•Maden Mühendisliği
MARMARA BÖLGESİ:
-Marmara Bölgesi yüzölçümü en küçük bölgelerimizden birisidir. Yüzölçümü küçük olmasına
rağmen düz ve verimli toprakları, gelişmiş sanayisi, bölgeler ve ülkeler arası ticaretiyle ülkemizin en gelişmiş bölgesidir.
-Bölgedeki önemli ekonomik faaliyetlerden birisi tarımdır. Ova ve platoların geniş yer kaplaması ve makineli tarımın yaygın olarak yapılması tarımın gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca bölgede üç iklim tipinin de görülmesi ürün çeşitliliğini artırmıştır. Bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin başında ayçiçeği gelir. Ayçiçeğinin önemli bir kısmı bölgedeki fabrikalarda bitkisel yağ, sabun, boya ve hayvan yemi üretiminde kullanılır. İnsanlar için istihdam sağlar. Dolayısıyla bölgede gıda mühendisliği, kimya mühendisliği gibi meslek alanlarına ihtiyaç duyulur.
-Marmara Bölgesi’nde tarım ürünleri yanında hayvansal ürünler bakımından da önemli büyüktür. Hayvancılık faaliyetleri daha çok süt, yumurta gibi hayvansal ürünler üretmeye yöneliktir. Bölge kümes hayvancılığında ve mandıracılıkta ilk sıradadır. Aynı zamanda Bursa, Bilecik gibi şehirler ipekböcekçiliğinin de merkezidir.
-Marmara Bölgesinin Türkiye ekonomisine en büyük katkısı sanayi ve hizmet sektörlerindedir. Bölgede sanayinin gelişmesi için gerekli olan işgücü, sermaye(para), ulaşım, Pazar gibi olumlu şartların önemli bir bölümü vardır. Ortalama yükselti az olduğu için ulaşım gelişmiştir. Buna bağlı olarak da sanayi yatırımları artmıştır. Bu sebeple ülkemizde sanayinin en fazla geliştiği bölge Marmara Bölgesi’dir.
-Marmara Bölgesi’ndeki nüfusun önemli bir kısmı ticaret, turizm, bankacılık gibi hizmet sektörlerinde çalışmaktadır. Marmara, Türkiye’de iç ve dış ticaretin en çok geliştiği bölgemizdir. Bölgede ticaretin gelişmesinde tarım ve sanayini çok gelişmiş olması ve ulaşım ağının çok sık ve ulaşımın kolay olmasının rolğ vardır. Ülkemize gelen itham malların büyük bir kısmıdeniz yoluyla İstanbul’a getirilerek buradan tüm ülkemizde dağıtılmaktadır. Bölgede üretilen tarım ve sanayi ürünleri, İstanbul Limanı’nda ihraç edilmektedir.
TARIM
•Ziraat Mühendisi
•Çiftçi
TİCARET
•Tüccar
MADENCİLİK
•Maden Mühendisliği
B)İNSAN VE EKONOMİ
Yaşamımızı sürdürmek için karşılamak zorunda olduğumuz ihtiyaçlarımız vardır. Yemek, içmek, giyinmek ve barınmak temel ihtiyaçlarımızdandır. Bu ihtiyaçların karşılanması için pek çok ürün üretilir. Üretilen ürünlerin dağıtımını, pazarlamasını ve tüketimini yapan da insandır. Bu üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından oluşan ekonomik faaliyetler insanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılır.
Bir ülkenin kalkınması için o ülkede üretim artırılmalıdır. Üretimin artırılması, kaynaklardan verimli bir şekilde faydalanılması için doğru yatırımların yapılması ve kişilerin bu alanlarda iş sahibi olması gerekir. Girişimci insanların yapacağı yatırımlar ekonomik kalkınmaya katlı sağlayacaktır.
C)ÜRETİME DAYALI YENİ FİKİRLER VE PROJELER
İnsanlar üretime çeşitli şekillerde katılabilirler. Üretime katılma yollarımız şunlardır:
a) Yeni fikir ve projelerle: Bölgemizde çevremizde bulunan kaynaklarla ilgili yeni fikir ve projeler bularak, bu konuda ülkemizde sık sık yapılan bilim şenlikleri, proje yarışmalarına katılarak, zamandan ve paradan tasarruf sağlayan yeni ürünler,
buluşlar ortaya koyarak, üretim etkinliklerine katılarak üretime katkıda bulunabiliriz.
b) Yapılan uygulamalarla: Üretime katılmak için mutlaka herhangi bir ekonomik faaliyet alanından çalışmak şart değildir. Örneğin, evde ve okulda atık kâğıtlarımızı kâğıt kumbaralarına atarak ekonomiye katkıda bulunabiliriz.
c) Kamuoyu oluşturarak: Üretime katılmanın diğer yolu kamuoyu oluşturmaktır. Sosyal Medya, gazete, TV’de kampanyalar düzenleyerek, dikkat çekerek, insanlarda farkındalık oluşturarak üretime katkıda bulunabiliriz.

alıntıdır