İn kelimesinin eş anlamlısı: mağara kelimesidir.

Ayılar inlerde yaşarlar.