2008–2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 6/A SINIFI 2.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TUTANAĞI


6/A sınıfı şube öğretmenleri ……./02/2009 tarihinde 6/A sınıfı rehber öğretmeni ………………………………. başkanlığında toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşerek karar altına almıştır.


GÜNDEM MADDELERİ

1- Yoklama ve açılış.
2- Toplantının amacı.
3- Öğrencilerin derslere göre başarı durumlarının değerlendirilmesi.
4- Başarısızlıklar üzerine ilgili yönetmeliğin 48 ve 49. maddelerine göre alınacak tedbirlerin tespit edilmesi.
5- Öğrencilerin psikolojik ve sosyal ilişkilerinin değerlendirilmesi.
6- Dilek ve temenniler.


ALINAN KARARLAR

1- 6/A sınıf öğretmeni …………………………..’in isim okuyarak yaptığı yoklama sonucu 6/A sınıfı ders öğretmenlerinin toplantıda hazır bulundukları görülmüştür.

2- Toplantının amacı ile ilgili yönetmelikler okundu. Toplantının amacının 6/A sınıfı öğrencilerinin başarı durumlarının görüşülmesi olduğu belirtildi.

3- Öğrencilerin derslere göre başarı durumlarının değerlendirilmesi konulu madde de 6/A sınıf öğretmeni …………………………… söz alarak; 6/A sınıfı öğrencilerinin I. dönem başarı durumlarını belirtti.


6/A sınıfının derslerde genelde başarılı olduğu, bu başarıyı arttırmak için özellikle dersleri zayıf olan öğrencilere biraz daha dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunulmasına kara verilmiştir. Öğrencilerin daha çok sayısal derslerde başarısız oldukları görülmüştür.
Bu konuda matematik öğretmeni …………………………… söz alarak 2.dönem zayıf olan öğrencilerle birebir ilgileneceğini belitti.
Sınıf rehber öğretmeni ……………………………., öğrencileri verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bir kez daha bilgilendireceğini belirtti.
Fen ve Teknoloji Dersi öğretmeni ………………………………, başarısızlık nedeni olarak öğrencilerin derse hazırlıksız gelmelerini ve verilen ödevleri yapmamaları olduğunu belirtti.

4- Gündem maddesi gereği başarısızlıkla ilgili ilkeler benimsenerek aşağıda maddeler halinde çıkartılmıştır:

  • Şube öğretmenleri sık sık bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmalı,
  • Bütün derslerde başarısız olan öğrencilerin belirlenmesi,
  • Başarılı öğrencilerin değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi,
  • Başarısız öğrencilere daha çok ilgi gösterilmesi.

5- Bu gündem maddesi üzerinde bütün öğretmen arkadaşlar ortak bir görüş belirterek, 6/A sınıfında özürlü ve aşırı davranış bozukluğu olan öğrenciye rastlanılmamıştır.

6- 2006–2007 eğitim ve öğretim yılı 2.döneminin herkese hayırlı olması ve başarılar getirmesi temennisiyle toplantıya son verildi.
Türkçe Öğretmeni Matematik Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni

İngilizce Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Görsel Sanatlar Öğretmeni Müzik Öğretmeni
Beden Eğitimi Öğretmeni
Sınıf Rehber Öğretmeni Okul Müdür Vekili