SADIKKÖY :
Sadıkköyü, Ilgın'ın 8 km. kuzeydoğusunda, verimli ve düz Ilgın ovasında kurulmuş bir köyümüzdür. 80 hanede 400 nüfus yaşamaktadır. Köyün kuruluş tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. Köylülerin anlattığına göre uzun süre Mahmuthisar Tekkesi'nin bir yaylası olarak kullanılmış, adını da ilk defa buraya yerleşmiş olan “Sadık Dede”den almıştır. Daha sonra Tekke, Bulcuk, Çiğil ve diğer çevre köylerden gelenler Sadık Köyü'nü oluşturmuşlardır. Yöremizde halk arasında “Satıköy” olarak da bilinir. 1584 Osmanlı vergi kayıtlarında 3270 akçe vergi ödediği tespit edilmiştir.
Köy meydanındaki mezarlığın içinde yıkılmak üzere olan caminin Selçuklu mimarî özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Bu özellikler Sadık Köyün köklü bir geçmişi olduğuna işaret etmektedir. 2 derslikli okulu, 1 öğretmeni, 1 camisi, 1 imamı ve 1 imam evi bulunan köyde köy konağı, 50 dekar köy tarlası, 1 selektör binası, PTT acentesi ve 50 telefon abonesi vardır. Tek katlı, toprak damlı, avlusu olmayan evlerin yanında iki katlı ve modern evlerde oturan halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Hayvancılığın gelişmesi için bir köy boğası beslemektedirler. 5000 dekar sulanır arazisi, Ilgın Sulama Birliği kanalından sulanır. 1755 dekar köy merası olan köyde 70 traktör, 2 kamyonet, 3 saman makinesi, 2 pancar sökme makinesi ve 35 özel otomobil vardır. Dışarı göç yoktur.
Sadıkköyü, ekonomik yönden kendi kendine yetebilen sayılı köylerimizden biridir. Köy odası geleneği devam etmektedir. Haldenlerin oda, Halil Ağaların oda, Hacı Bostanların oda, Kazımların oda ve Ümmetlerin oda köye gelen misafirleri ağırlamaktadır. Aşağı mahalle, Yukarı mahalle ve Orta mahalle olmak üzere 3 mahallede Kebanlar, Gaziler, Hacı Bostanlar, Üselekler, Kelırzalar, Tekkeliler ve Halil Ağalar adlı sülaleler yaşamaktadır. Okuma oranı çevreye göre azdır. Ecz. Mustafa ÖZ, Nevzat ÖZ, Ramazan ŞEN, Av. Rıdvan ÇİÇEK, İl Milli Eğitim Şb. Md Dr. A. Kadir Işık, Akşehir İlçe Tarım Md. Aşır Çiçek Sadık Köyün yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. İçme suyu Beykonak Kasabası'ndan gelerek kapalı şebeke evlere dağıtılmakta ise de yetersizdir.


Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmalar