ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ YÖNTEMİ (ÖRNEK OLAY ANALİZİ)
Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencilere bir konuyu kavratmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılmış olan bir problemin çözümü içinde kullanılır. Örnek olaylar genelde yazılıdır, görsel olan olaylara da yer verilebilir.
Bu yöntemle öğrenciler , olayı öğrenir, verileri analiz eder ve sorunu değerlendirirler. Tartışarak olayın nedenlerine ilişkin ya da çözümüne ilişkin örnekler getirirler. Daha çok buluş yoluyla öğrenme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.
FAYDALARI
Öğrenci merkezli bir yöntemdir.
Öğrenciler belli bir sorunla ilgilendiği için güdüleri genelde yüksektir.
Öğrenciler bildiklerini ya da kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar.
Bir problemi çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler.
Eleştirel düşünme ve karar verme becerileri gelişir.
Örnek olay yöntemi izlendiğinde katılımcıların çevrelerinde süre gelen olaylara duyarlılığı gelişebilir.
Tüm öğrencilerin tartışmalara katılması sağlanır.
Gruplarla da uygulanabileceği için birlikte çalışma imkanı sağlar.
SINIRLILIKLARI
Uzun zaman alır.
Öğretmenin önceden iyi hazırlanmış olması gerekir.
Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Öğretmenin grup liderliği yapamayacağı durumlarda olayın ayrıntısını bilen bir lidere ihtiyaç duyulur.
İncelenmesi düşünülen bir olaya, örnek olay yazmak bazen güç olabilir.
Tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede sorunlarla kaşılaşılabilinir.
SENARYO YAZIMI
Senaryonun Gerçeğe Uygunluğu
Senaryonun Amacı
Senaryonun Biçimi
Senaryonun İçeriği
Senaryonun Biçemi
Öğrenci Düzeyine Uygunluk
SENARYONUN GELİŞTİRİLMESİ
Planlama
Yazma
Uygulama
Düzeltme
ÖRNEK OLAY TEKNİĞİYLE ELE ALINABİLECEK KONULAR
İnsanların kötü alışkanlıklarıyla ilgili olarak değişik örnek olay sorunları oluşturulabilir.
Trafik canavarı örnek olay etkinliğini için çok uygulanılabilir bir konudur.
Görgü kurallarıyla ilgili iyi bir örnek çocuklara çok etkili mesajlar verebilir.
Zenginlik-fakirlik sorunları
Anne ve Babaların çocuklar üzerine yanlış eğitimi
Sınıf : 3
Ünite : Sağlıklı Büyüyelim
Konu : Beslenme Alışkanlıkları
Amaç : Dengeli beslenmenin önemini kavrayabilme.
Tuna, küçüklüğünden beri yemek seçiyordu. Sebze yemeklerini yemiyor, sürekli olarak yağ, bal, reçel, hamburger, gibi gıdalarla besleniyordu. Bu kadarla da kalmayıp meyve yemeyi de kesinlikle red ederek “Onları yiyeceğime çikolata, şeker yerim.” diyerek itiraz ediyordu. Annesi ve babası büyüdükçe bu huyundan vaz geçeceğini düşünerek Tuna’nın üstüne gitmiyordu. Daha sonraları Tuna’nın bu şekilde beslenmesine karşı çıkmalarına rağmen Tuna aç kalmayı, sebze yemeklerini yemeğe tercih ediyordu.
Şimdi Tuna 12 yaşında ve yaşına göre aşırı kilolu bir çocuk oldu. Her ne kadar umursamıyormuş gibi görünse de arkadaşlarının şakaları onu üzemeye başladı. Ayrıca dengesiz beslendiği için sürekli hasta oluyor ve okula gidemediği için derslerinden de geri kalıyor…