TAKVA´NIN , BIZE, DÜNYADA KAZANDIRDIKLARI FAIDELER: Hz. Ali´ye(ra) göre TAKVA´nin tarifi: 1-Allah’dan korkmak, 2-Kur’anla amel etmek, 3-Aza razı olmak, 4-Ahiret gününe hazırlanmaktır. ----------------------------------------------------------------- 1- TAKVA: Insanin islerinin kolaylasmasina sebeptir.(Talak:4)
2- TAKVA: Insani seytanin zararlarindan himaye etmesine sebeptir.(Araf:201)
3- TAKVA: Yerden ve gökten gelecek bereketin kapilarinin acilmasina sebeptir.(Araf:96)
4- TAKVA: Kulun hakki ve batili birbirinden ayirma ve tanima muvaffakiyyetine sebeptir.(Enfal:29)
5- TAKVA: Muttaki kisi icin genislik ve hic ummadigi yerden ve yönden rizkin meydane gelmesine sebeptir.(Talak:2-3)
6- TAKVA: Allahin evliyasindan olmaya ve velayet-i ilahiyyeye nailiyyete sebeptir.(Enfal:34, Casiye:19)
7- TAKVA: Kafirlerin tuzaklarindan ve zararlarindan korkmamaya sebeptir. ((Ali imran:120)
8- TAKVA: Düsmanla karsi karsiya gelindiginde cok siddetli anlarda semadan imdadin inmesine sebeptir.(Ali imran:124-126)
9- TAKVA: Düsmanlik yapmamaya ve Allahin kullarina eziyyet etmemeye sebeptir.(Maide:2,Meryem:18)
10-TAKVA: Allahin seairini (seairi Islamiyyeyi) yücetme ve tazim etme- Ye sebeptir. (Hac:32)
11-TAKVA: Günahlarin bagislanmasina, amellerin salah- iyi ve kabulüne Sebeptir.(Ahzab:70-71)
12-TAKVA: Hayatta iken Resulüllahin yaninda, vefatindan sonra da kabri Serifinin yaninda sesi alcaltmaya sebeptir. (Hucurat:3)
13-TAKVA: Dünya ve ahirette Allahin muhabbetine nailiyyete sebep- tir. (Ali imran:76, Buhari)
14-TAKVA: Hidayete erdikten sonar, dalate düsmeye, haktan sapmaya engeldir ve en büyük sebeptir. (153)
15-TAKVA: Ilim tahsil etmeye ve ilme nailiyyete sebeptir.(Bakara:282) 16-TAKVA: Dünya ve ahirette Allahin rahmetine nail olmaya sebep- tir. (Araf:156)
17-TAKVA: Hususi olarak , yardimci ve destekci olarak Allahin bizimle beraber olmasina sebeptir.(Tevbe:40,Taha:46,Nahl:128)
18-TAKVA: Akibet, sonuc ve netice muttakiler olmasina vesiledir.(Taha: 132, Sad:49, Hud:49)
19-TAKVA: Salih ruya ile, insanlarin muhabbet ile dünya hayatinda müj- delerin meydane gelmesine sebeptir.(Yunus:63-64)
20-TAKVA: Müslüman kadinlar, sebeplerine tutundugu zaman, seslerini egip- büküp cilveli konusmamalarina, kalbi hasta erkeklerin tama et- memelerine sebeptir. (Ahzab:32)
21-TAKVA: Vasiyyet´de zulme düsmemeye sebeptir(Bakara:180) 22-TAKVA: Bosanmis kadina kocasi tarafindan gecimini ve nafakasini temin etmeyi emreder ve tesvik eder.
23-TAKVA: Dünya ve ahirette yapilan ibadet ve amellerin karsiligi ücret- lerinin zayi olmayacagina sebeptir.
24-TAKVA: Hidayetin meydane gelmesine vesilledir.(Bakara:1-2)

TAKVA`NIN BIZE, AHIRETTE KAZANDIRACAGI FAIDELER:
1- TAKVA: Allah katinda ikrama sebeptir.(Hucurat:13)
2- TAKVA: Fevzu-necata, felaha ve kurtulusa sebeptir.(Nur:52)
3- TAKVA: Kiyamet günü Allahin azabindan kurtulus sebebidir.
4- TAKVA: Muttakilerin cennete girmelerine sebeptir.Cünkü cennet,mut- takiler icin hazirlanmistir .(Ali imran:133,Maide:65)
5- TAKVA: Amellerin kabulu icin sebeptir.(Maide:27)
6- TAKVA: Muttakilere üst üste bina edilmis odalarin verilmesine sebeptir.(Zümer:20)
7- TAKVA: Cennete varis olmak icin en güclü sebeptir.(Meryem:63)
8- TAKVA: Kiyamet günü muttakilerin, kafirlerein üstünde yüce dereceler de olmalarina sebeptir.(Bakara:212)
9- TAKVA: Hatalarin affina, günahlarin keffaretine sebeptir.(Talak:5) 10-TAKVA: Ahirette gözlerin lezzet aldigi ve nefislerin istedigi seylere nail olmaya sebeptir.(Nahl:31)
11-TAKVA: Kiyamet günü hüzün ve korkunun olmamasi ve kötülügün isabet etmemesi icin sebeptir.(Zümer:61,Yunus:62-63) 12-TAKVA: Muttakilerin ilahi huzura binitler üzerinde elciler olarak gelmesine sebeptir.(Meryem85) 13-TAKVA: Muttakiler icin cennetin yaklastirilmasina sebeptir.(Kaf:31) 14-TAKVA: Muttakilerle facir ve kafirlerin musavi olmadiklarini ortaya Koyan bir ölcüdür.(Sad:28)
15-TAKVA: Allahtan baskasi icin yapilan sohbet ve arkadasliklarin düs- manliga inkilap edecegini, ancak muttakilerin sohbeti ve ar- kadasliklari müstesna oldugunu beyan eden bir ilahi öl- cüdür.(Zuhruf:67)
16-TAKVA: Muttakiler icin emniyyetli makam, cennetler ve pinarlarin var oldugunu beyan eder.
17-TAKVA: Güclü Melikin, yani Allahin katinda dogruluk makaminda olmaya sebeptir.(Kamer:54-55) 1
8-TAKVA: Cennette bal, sarab, süt ve saf sudan olusan muhtelif ne- hirlere ulasmaya vesiledir.(Muhammed:15)
19-TAKVA: Cennette, cennet agaclarinin altinda yürümeye ve gölgeleri Altinda gölgelenmeye vesiledir.(Murselat:41-43)
20-TAKVA: Korkunc büyük günün dehsetinden dolayi üzülmiyecekle- rine ve Meleklerin onlara güzel bir sekilde karsiliyacak- larinin müjdesine vesiledir.(Yunus:63-64)
21-TAKVA: Ahirette en güzel yurdun muttakiler icin oldugunu beyan eder.(Nahl:30) 22-TAKVA: Muttakilerin ücret ve hasenatlarinin kat kat olacagini be- yan ediyor.(Hadid:28)