... İlköğretim Okulu Müdürlüğüne

Gölbaşı18.01.2007 Perşembe günü 15.00’daki aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, veli toplantısı yapmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.


17.01.2007
Ahmet KORKMAZ
1A Sınıf Öğretmeni
GÜNDEM
1.Açılış Konuşması
2.Öğrencilerin okuma –yazma durumlarının görüşülmesi
3.Evde yapılacak çalışmalar,okumaya geçmeyen geri kalan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi
4.1.Yarıyılın değerlendirilmesi ve yarı yıl tatilinde yapılacak çalışmaların görüşülmesi
5.Proplemli öğrencilerin durumlarının görüşülmesi
6.Devamsızlık ve geç kalma sorunları
8.Dilek ve temenniler
9.kapanış

Uygundur

Müdürü