BODRUM

“Halikarnassos” olarak adlandırılan ilçenin tarihi M.Ö. 1200 yıllarına kadar uzanmaktadır. Antik kent, tarihçi Heredot'a göre M.Ö.2000'li yıllardan önce, kökeni Karlar’dan olan Lelegler tarafından kurulmuştur. Leleglerden sonra sırasıyla Mikenlerin, Dorların ve Fenikelilerin hakimiyetine giren Halikarnassos, Pers medeniyeti zamanında “Karya Satraplığı” nın başkenti olmuştur. Kent, M.Ö.334 yılında Büyük İskender tarafından alınmıştır. Romalılar, Halikarnassos’u Küçük Asya eyaletine katmışlar ve bu dönemde kent, Hıristiyanlığın Piskoposluk Merkezi olarak tarihe geçmiştir. Halikarnassos, M.Ö. 11. yüzyıl sonlarında Türk hakimiyetine geçmiş, I. Haçlı Seferleri sırasında Bizans’a, 13. yüzyıl ortalarında Menteşe Beyliği’ne bağlanmıştır. 1415 yılında, Rodos Şövalyeleri, Osmanlı Hükümdarı Çelebi Mehmet'in izniyle Halikarnassos' a yerleşmişler, Bodrum Kalesi’ni inşa etmişlerdir. Kanuni Sultan Süleyman, 1552'de Rodos Seferi ile kaleyi ve şehri tekrar ele geçirmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, şehrin adı “Bodrum” olmuştur.

Bodrum Yarımadası’nın üç tarafı denizle çevrilidir. Yarımada, yeryüzü şekilleri bakımından çok engebeli, iç kesimleri ovalık, kıyıları çok girintili ve çıkıntılı, toprak yapısı itibariyle çok fazla kalker içerikli alanlardan oluşan bir yapıya sahiptir. En yüksek yeri, Mazı köyü sınırları içerisinde bulunan Yaran Dağı’dır. (873 m.) İlçenin toplam yüzölçümü 557 km2'dir.

İklim itibariyle, tipik Akdeniz İklimi özelliğine sahiptir.Akdeniz iklimi hüküm sürmesine rağmen yaz aylarında hiç nem bulunmaz. Kış aylarında ise nem oranı oldukça düşüktür. Bu özelliği ile kalp ve göğüs hastalıkları olanlar üzerinde olumlu etki yaratır. Yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları oldukça ılık ve yağışlıdır. 1970 yılından bu yana kar yağışı görülmemiştir.

2000 yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçenin nüfusu 97.826 olup, bu nüfusun 32.227’si ilçe merkezinde, 65.599’u ise köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Ancak yaz aylarında ilçenin nüfusu yaklaşık olarak 500.000’e ulaşmaktadır. İlçe nüfusunun % 70’i doğrudan ya da dolaylı olarak turizm sektöründe çalışmaktadır. Nüfusun % 98’i okur- yazardır.

İlçede, biri Merkez olmak üzere toplam 11 Belediye, 19 köy bulunmaktadır.

İlk çağlardan beri çeşitli kavim ve uygarlıkların merkezi olan ilçede eğitim ve kültür tarihi oldukça eskidir. Ancak Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Günümüzde 25 ilköğretim okulu, 6 ortaöğretim kurumu ile eğitim-öğretim hizmetleri verilmektedir. İlçede 6 adet matbaa mevcut olup, 4 adet yerel gazete yayınlanmaktadır.

İlçede 1 adet Halk Kütüphanesi’nin yanı sıra 2 adet Belde Kütüphanesi ve 5 cep sineması mevcuttur. Yaz aylarında Antik Tiyatro’da gösteriler düzenlenmektedir.

Biri ilçe merkezinde olmak üzere 5 adet toprak futbol sahası, 1 adet çim saha ve 6 adet halı sahanın bulunduğu ilçede 14 futbol takımı, 5’i okul takımı olmak üzere 7 basketbol takımı, iki adet amatör voleybol takımı vardır.

İlçede ilk çağlardan beri bağcılık, zeytincilik, narenciye üretimi ve süngercilik ekonomik hayatta önemli bir yere sahipken, son dönemlerde kültür balıkçılığı bu sektörlerin önüne geçmiştir. İlçede imalat sanayi yoktur. İlçe halkının gelir kaynağının turizm olması, üretim potansiyelinin sanayi ve imalat sektörüne kaymasını önlemiştir. Ancak ahşap tekne üretimi, önemli gelir kaynaklarından birisidir.

İlçe topraklarının yaklaşık % 60’ı ormanlık alan, % 30’u ise tarım arazisidir. En önemli tarım arazileri, ilçenin doğusundaki Karaova Bölgesi ve batıdaki Turgutreis beldesindedir. Narenciye, sebze, zeytin, tütün ve hububat yetiştirilmektedir. Bölgede önemli ölçülerde arıcılık yapılmaktadır.

İlçede balıkçılığın gelişiminde Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nün önemli katkıları olmuştur. Yıllık balık üretimi, kültür balıkçılığı da dahil olmak üzere toplam 2.500 ton civarındadır.

İlçede 20 banka şubesi, 4 adet yetkili döviz alım-satım bürosu vardır. Haftanın iki günü pazar kurulmaktadır.


İlçe merkezi, Muğla’ya 120 km.lik asfalt yolla bağlıdır. İlçeden her gün feribotlarla Yunanistan’ın İstanköy (Kos) adasına, haftanın üç günü deniz otobüsü ile Rodos’a ve her gün Datça ve Didim’e düzenli olarak denizyolu seferleri yapılmaktadır. Bodrum Limanı ve Turgutreis Marinası ilçedeki deniz hudut kapılarıdır. 1997 yılında hizmete giren Milas-Bodrum Havalimanı ilçeye 30 km. uzaklıkta olup ilçe turizmine hizmet vermektedir. Ayrıca Mumcular beldesinde, Milli Savunma Bakanlığı’na ait bir askeri eğitim amaçlı havaalanı mevcuttur.

Haberleşme sorununun bulunmadığı ilçede, İlçe merkezi, Turgutreis, Bitez ve Türkbükü beldelerinde kanalizasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Sağlık hizmetleri 1 Devlet Hastanesi, 2 Özel Hastane, 10 Sağlık Ocağı ve köylerde bulunan 6 Sağlık Evi tarafından yerine getirilmektedir. Bu kurumlarda toplam 140 sağlık personeli görev yapmaktadır. Devlet Hastanesi 100 yatak kapasitesine sahiptir.

Bodrum Belediyesi’nde 82 memur, 315 kadrolu-geçici işçi hizmet vermektedir. Belediye araç parkında 85 adet araç bulunmaktadır. 2003 yılı bütçesi yaklaşık 15 trilyondur.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2’si karakol olmak üzere toplam 11 adet büro ve amirlik şeklinde teşkilatlanmıştır. Teşkilat bünyesinde toplam 178 personel görev yapmaktadır. İlçe Jandarma teşkilatında ise Komutanlık Karargahı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, 9 adet Karakol Komutanlığı, Koruma Jandarma Karakolu ve 2 adet geçici Asayiş Jandarma Karakol Komutanlığı mevcuttur.