civanmert
sıfat (civa'nmert) eskimiş Farsça cevānmerd

sıfat Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/reform-sozluk/69764-civanmert-nedir.html#post134286
"
Allah razı olsun, çok civanmert çocuksun." - R. N. Güntekin

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=C%C4%B0VANMERT