I.DÖNEM II. DÜŞÜNMEEĞİTİMİ DERSİ SINAV SORULARI

A-Aşağıdaki boşluklara nesne ekleyerek anlamlı olacakşekilde doldurunuz. (20 Puan)

İki otomobil …………………………………………..bakımından birbirinden farklı olabilir.
İki insan …………………………………………………bakımından birbirinden farklı olabilir.
İki ülke …………………………………………………..bakımından birbirinden farklı olabilir.
İki pasta………………………………………………….bakımından birbirinden farklı olabilir.
İki şehir…………………………………………………..bakımından birbirinden farklı olabilir.

B- Aşağıda verilen ifadeler “bütün” ve “bazı”sıfatlarından hangisi ile tamamlandığında, doğruluk değeri bakımından doğru veanlamlı cümleler olur? (10 Puan)
1.……………………..insanlar daha konuşkandı

2.……………………..hayvanlar uçar.
3.……………………..bitkiler canlıdır.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/ortaokul-diger-dersler/69984-8-sinif-dusunme-egitimi-1-donem-2-yazili-sorulari.html#post134514
4.……………………..kuşlar hayvandır
5.……………………..öğrenciler çalışkandır
C-Aşağıda verilen ifadelerin nicelikleri ( bütün, bazı) ve doğruluk değerleri
(Doğru-D, Yanlış-Y ) bakımından doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadığınısorgulayınız.(20 Puan)


  1. ( ) Bütün canlılar doğar, yaşar ve hayata veda eder.
  2. ( ) Bazı topraklar kahve renklidir.
  3. ( ) Bütün hayvanlar etle beslenirler.
  4. ( ) Bazı araçlar benzinle çalışır.
  5. ( ) Bütün devletler güney yarım küredeyer alır.

D-Aşağıdaki test sorularının doğru seçeneklerinicevaplayınız?(50 puan)
1-) Aşağıdakilerden hangisi iyi biröğrenme ortamının özelliklerinden biri değildir? 6p
A) Farklı düşüncelere saygı duyulan
B) Yeni düşünme yollarının acık olduğu
C) Samimi ilişkilerin kurulduğu
D) Birinin diğerini saygıyla dinlemediği

2-) Baştan ve sondan sayıldığında aynısayıya denk gelen alfabemizdeki harf hangisidir? 6p
A) K
B) L
C) M
D) N

3-) Aşağıdakilerden hangisi düşünmeeğitimi programının genel amaçlarından biri olamaz?6p
A) Düşüncelerini aktarırken doğru birdil kullanma
B) Karşısındakine karşı empati kurma
C) Evrensel değerleri gözetme
D) İnsanlara önyargılı yaklaşma

4-) Sekizinci sınıf öğrencisi Elif,sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine karşı kırgın davrandığını farkeder.
Elif’in aşağıdaki davranışlardanhangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur? 6p
A) Durumu görmezden gelmesi
B) İşi şakaya vurması
C) Nedenini anlamaya çalışması
D) Arkadaşına öfkelenmesi

5-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdekağıt para olarak kullanılmamaktadır?6p
A) Beş lira
B) Elli lira
C) İki yüz lira
D) Beş yüz lira

6-) Aşağıdaki ARAÇ – AMAÇeşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 6p
A) Para kazanmak – Hayatını sürdürmek
B) Cep telefonu – İletişim kurmak
C) Hava tahmini – Yağmura yakalanmamak
D) Dengeli beslenmek – Hasta olmak

7-) Aşağıda verilen kelime ikililerindenhangisi yanlış eşleştirilmiştir?6p
YAVAŞ – YAVAŞ DEĞİL
A) Kaplumbağa – Tavşan
B) Bisiklet – Otomobil
C) Uçak – Kamyon
D) İhtiyar – Genç

8-) Aşağıda yer alan Mustafa KemalATATÜRK’e ait sözlerden hangisi düşünme ile ilgili değildir? 8p
A) Özgün fikirler uygulandığı an; Türkmilleti yükselecektir.
B) Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.
C) Cumhuriyet, fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucuister.
D) Okumak, araştırmak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak,uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.