Aşağıda yer alan söz ve özdeyişler Atatürk tarafından farklı zaman ve mekânlarda söylenmiştir. Bu söz ve özdeyişleri okuyarak verdikleri mesajları boşluklara yazınız.

“Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.”“Bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim.”“Ülkemizin en bayındır, en latif, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz? Orduların yönetiminde, bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.”“Cumhuriyet, fikren ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.”

Aşağıda yer alan soruları inceleyiniz. Bu soruları olgusal soru ve olgusal olmayan soru olarak işaretleyiniz.

Not: Olgusal olan; gerçeklere dayalı, kişisel yorum gerektirmeyen ve değişme olasılıkları zayıf (zamana ve koşullara bağlı olarak mümkün)cinsiyet, yaş, boy vb. nitelikler ile ilgilidir. Olgusal olan fiziki dünyada vardır, anlamlıdır ve doğrulanabilirdir. Olgusal soru, yanıtı olgusal olan soru türüdür. Olgusal soruların sadece bir tane doğru cevabı vardır.

OLGUSAL OLGUSAL OLMAYAN
Filmi nasıl buldun?
Tam olarak bencil olmamak mümkün mü?
Eğer bir araba 80 km.’yi, 50 dk.’da alıyorsa, 75 dk.’da ne kadar yol alır?
Kibar olmak her zaman iyi midir?
Hakkâri ile Sivas arası mesafe ne kadardır?
Bir kedi kendisine yapılacak kötülüğü sezebilir mi?
Kâinat (Evren) ne kadar geniştir?

Aşağıdaki öyküyü okuyarak devamında yer alan soruları yanıtlayınız.

YALANCI ÇOBANIN HİKÂYESİ: Bir gün çobanın biri koyunları otlatmak için dağları tepeleri aşar. En sonunda bir yere varır. Bir ağacın altına oturup koyunları otlatmaya başlar. Koyunlar otlarken bu çoban da başlar kavalını çalmaya… Bir süre sonra sıkılır ve kendi kendine der ki “Şu köylülere nasıl bir oyun oynasam?” sonra aklına bir fikir gelir. Başlar bağırmaya “Yetişin köylüler yetişin kurt koyunlara saldırıyor!” der demez köylüler koşa koşa gelirler ve etraflarına bakarlar ve derler ki “Biz kurt murt göremiyoruz.” ve ayrılırlar oradan. Çoban birkaç kere daha böyle yalan söyler en sonunda da der ki: “Siz ne aptal köylülersiniz. Ben sizin gibi köylü görmedim yuh size nasıl da inandınız.” der ve herkes çok sinirlenir. Başka bir gün koyun sürüsüne gerçekten kurt saldırır. Çoban başlar bağırmaya: “Yetişin köylüler yetişin sürüye kurt saldırdı yetişin!” der ama kimse aldırış etmez çünkü önceden de yalan söylediği için bir daha inanmazlar ve kurt sürünün yarısını yer, yarısını götürür çoban ise oturup ağlamaklıdır. Köylüler ise hem üzgün hem sinirli.
1.Çoban nerede yanlış yapmıştır?

……………………………………………………………
2.Köylüler nerede yanlış yapmıştır?

…………………………………………………………………………
3.Siz köylülerin yerinde olsaydınız süreçte nasıl davranırdınız?

………………………………………………………………………
4.Siz çobanın yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

……………………………………………………………………
MarifetBir adam, elinde çok karışık elyazmasıyla yazılmış bir mektup:

“Hocam, şu mektubu bana bir okusana” der. Hoca bakmış el yazısı çok karışık evirmiş çevirmiş okuyamamış adama geri vermiş. Adam şaşırıp Hoca’nın okuması yok zannederek:

“Ayıp Hoca, ayıp! Benden utanmıyorsan başındaki koca kavuğundan utan!” demiş. Bunun üzerine Hoca kavuğu çıkarıp adamın kafasına geçirerek:

“Mademki iş kavuktadır haydi giy de şunu, kendin oku bakalım mektubunu.”

Ölçüt, bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, kriterdir.

Örneğin; yandaki fıkrada okuma yazma becerisine

sahip olmanın ölçütü kavuktur. Oysa ki okuma yazma

bilmenin ölçütü kavuk olmadığı için bu ölçüt uygun

olmamıştır. J

Aşağıdaki ifadeleri ya da durumları inceleyerek ölçütleri tespit ettikten sonra, ölçütlerin uygunluğunu değerlendiriniz.

ÖLÇÜT DEĞERLENDİRME
Rahat olan iş iyi iştir. rahatlık Cümlede iyi işin ölçütü rahatlık ama her rahat olan iş iyidir diyemeyiz bence. Bana göre iyi işin ölçütü faydalı olabildiğin ve sevdiğin iştir.
Bence bu adam çok önemli bir adam, baksana giyimine kuşamına.
Sen ne diyorsun ya! Sultan Hanım ODTÜ mezunu, yani çok zeki.
Bir okula ilişkin karar vermek için öğretmenlerine bakmak yeterlidir.
Elbette takıma seni alacak, sen onun en yakın arkadaşısın.Aşağıda verilen ifadeler “bütün” ve “bazı” sıfatlarından hangisi ile tamamlandığında, doğruluk değeri bakımından doğru ve anlamlı cümleler olur?

……………..insanlar gözlüklüdür ve sarışındır.

……………..kuşlar kanatlı ve iki ayaklıdır.

……………..hayvanlar omurgalıdır.

……………..hayvanlar canlıdır.

……………..öğrenciler gözlüklü ve çalışkandır.

……………..öğrenciler düzenli kitap okurlar.

……………..dinler inanma duygusuna dayanır.

……………..kediler beyaz renklidir.

……………..kanunlara göre hırsızlık suçtur.

……………..kitaplar roman türündendir.Aşağıda verilen ifadelerin nicelikleri ( bütün, bazı ) ve doğruluk değerleri (Doğru-D, Yanlış-Y ) bakımından doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını sorgulayınız.

( ) Bütün insanlar öğrencidir.

( ) Bütün kuşlar kanatlıdır.

( ) Bütün hayvanlar otla beslenirler ve doğurarak ürerler.

( ) Bazı insanlar şiir yazmaktadır.

( ) Bütün devletler demokrasi ile yönetilir.

( ) Bazı öğrenciler ev işlerine daha fazla yardımcı olurlar.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/ortaokul-diger-dersler/69983-8-sinif-secmeli-dusunme-egitimi-1-donem-1-yazili-sorulari.html#post134513

( ) Bazı hayvanlar vahşi ve saldırgan değildirler.

( ) Bazı ülkelerin millî geliri ülkemizin millî gelirinden düşüktür.

( ) Bütün insanlar mesleklerini çok severler.

( ) Bazı insanların meslekleri daha çok zihin gücü kullanmayı gerektirir.