Dünyanın en eski bandosu olarak kabul edilen Mehter’in tarihi VII. Yy. da yazılmış ve Türk tarihinin en eski yazılı kaynağı olan Orhun yazıtlarına kadar uzanmaktadır. Mehter, Türk kahramanlığının ve evrensel boyutlara ulaşmış anlayışının günümüzdeki görkemli bir anıtıdır.

Dünya askeri tarihinin bu ilk bandosu geçmiş dönem Türk müziğinin coşkulu ritimlerini de bugüne taşımaktadır.

Mehterin giysileri renk ve biçim bakımından ayrı bir güzellik arz eder. Giysilerinde tüm renkleri görmek mümkündür. Kullandığı enstrümanlar kaba zurna, boru, kös, davul, nakkare, zil ve çevgendir. Askeri müzik tarihinin başlangıcı ve dünya askeri bandolarının temel taşı olarak kabul edilen Mehter, bugün Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı İstanbul askeri Müze ve Kültür sitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.Yurt içinde yurt dışında verdiği konserlerle tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken Mehter, varlığını ve etkili gücünü asırlar sonra bugün de sürdürmekte, Türk toplumunun gönlünde sıcak yerini korumaktadır.GÜLBANKAllah Allah,Celülül cebbarMuini seddarHalikul leyli ven NeharLalezar zülcelalBirdir Allah Anıl birliğineResulü enbiya Peygamberimiz Cenabı Ahmedi Mahmudu Muhammed MustafaAlî evladı resulü Müştevai imdadır ruhaniyetineBir cümle Alem-i İslam’ın sıhat-ı selamiyetineDevletimizin bekai temanisineOrdularımızın devamı muzaferiyetineÜçler, yediler, kırklarGöçenler demine devranınaHu diyelimHuuuuEli kanKılıcı kanSinesi üryan, ciğeri püryanMeydan-ı şehadetteAllah yoluna revanKahrımız, gazabımız düşmana ziyanAdüvden kokmadık, korkmayız hiçbir zamanKuran’da zafer vaat ediyor Hazredi Yezdan
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/ortaokul-diger-dersler/65789-mehterin-tarihcesi.html#post129918Uğurun açık olsun ey serdar-ı mücahitHuda kılıcını keskin etsinÖmrünü gün gibi medinFahri alemi hoşnut ettinHak gaza yüreğini etsin mubarek ve sait… Ya MuhamedYenkdir Allah (3)İllallahESKİ ORDU MARŞI

Ey şanlı ordu, ey şanlı asker

Haydi Gazanfer, umman-ı safter

Bir elde kalkan, bir elde hançer

Serhadde doğru ey şanlı asker.Deryada olsa her şey muzaffer

Dillerde tekbir, Allahü ekberAllahü ekber, Allahü ekber

Ordumuz olsun daim muzaffer.Rast

İsmail Hakkı Bey

CEDDİN DEDENCeddin deden, neslin baban

Hep kahraman Türk milleti

Orduların, pekçok zaman

Vermiştiler dünyaya şan.Türk milleti, Türk milleti

Aşk ile sev milliyeti

Kahret vatan düşmanını

Çeksin o mel’un zilleti.

İHTİYATLAR SİLAH ÇATMIŞ

İhtiyatlar silah silah çatmış

Ah yolun üstüne hey aman aman

Nazlı yarim geli geli vermiş

Sol dizin üstüne adaş aman amanGözün yaşı durmaz akar

Gülyüzün üstüne hey aman aman

Şimden sonra haram haram olsun

Bu yerler bana adaş aman amanESTERGON KAL’ASI

ESTERGON KAL’ASI

Estergon Kâl’ası bre dilber aman

Su başı durak aman

Kemirir gönlümü bre dilber aman

Bir sinsi firak.Gönül yar peşinde bre dilber aman

Yar ondan ırak aman

Akma Tuna akma bre şahin aman

Ben bir dertliyim.Yar peşinden amanda gezer

Koşar yandım karabahtlıyım.Hicaz

Kemal ALTINKAYAKIRIMDAN GELİRİM

KIRIMDAN GELİRİM

Kırım’dan gelir gelirim

Adım da Sinan’dır hey aman

Kılıncımın suyu yar suyu

Kandır da dumandır heyKırım’dan gelir gelirim

Atım da araptır hey aman

Gizlenme Nemce rü Nemçe rû

Sinan da buradadır hey

Meydan da burdadır hey.MEHTER VURUYOR

Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı

Andık yine, Fatih’le, Süleyman’ı, Murad’ı.

Kös sesleri sarsın bütün İstanbul’u yer yer

Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu

Fethin, Mahaç’ın, Niğbolu’nun haşmetidir bu.

Mehter bize bir ruh veriyor, tâ nerelerden

Meriçlerle,Çanakkale,Yemen’den, Kore’lerdenESKİ ORDU MARŞI

Ey şanlı ordu,ey şanlı asker

Haydi gazanfer, umman-ı safter

Bir elde kalkan, bir elde hançer

Serhadde doğru ey şanlı asker.Deryada olsa herşey muzaffer

Dillerde tekbir, Allahü ekberAllahü ekber, Allahü ekber

Ordumuz olsun daim muzaffer.Rast

İsmail Hakkı Bey

MEHTER MARŞI

Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı

Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı

Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca

Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan

Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.Mahur

ORDUNUN DUASI

Yılmam ölümden yaradan askerim

Orduma gazi dedi Peygamberim.Bir dileğim var ölürüm isterim

Yurduma tek düşman ayak basmasınAmin desin hep birden yiğitler

Allahü ekber gökten şehitler.Amin amin amin Allahü ekber

Amin amin amin Allahü ekberRast

Mehmet Akif ERSOYESKİ MALAZGİRT MARŞI

Bir Cuma sabahı, Allah’a karşı

Malazgirt’te ellidörtbin er

Ellidörtbin er, ellidörtbin er

Söylemişler en güzel marşı.Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber.RastYELKENLER BİÇİLECEK

Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek

Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek.Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasınDelikanlım, işaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.Rast

Arif Nihat ASYA

SANCAK MARŞI

Ertuğrul’un ocağında uyandın

Şehitlerin kanlarıyla boyandın

Nice düşman kâl’asına uzandın

Sana selam ey şanlı Türk sancağıÇırpınarak dalgalanır kanadın

Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı

Gölgende can vermek ister evlâdın

Sana selam ey şanlı Türk sancağıRast

İzzettin BeyARTAR CİHATLA ŞANIMIZ

Artar cihadla şanımız

Fahr-i Resûl sultanımız

Şer-i bize insanı Hak

Uğrunda aksın kanımız.Türk oğluyuz

Ünvanlı, namlı, şanlıyız

Allah deyu harb ederiz

Var nusrete imanımız.Acemaşiran

İsmail Hakkı BeyDEVLET MARŞI

Askerlerin hâzır silah

Kuvvetlenir sûlh u salâh

Devlet bulur feyz ü felah

Meşhur olur bu istilâh.Askerlerin kişver-küşâ

Türk devleti sen çok yaşa.Orduların etse sefer

Yol gösterir avn ü zafer

Mansûr olur her bir nefer

Düşman kalır bî-tâb-ferGENÇ OSMAN

Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak

Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.Aman Askerin içinde birinci uşak

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan

Bağdat’ın içime girilmez yastan of of.Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.Of of Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı

Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.Kayıkçı Kul Mustafa.

OSMAN PAŞA MARŞI

Tuna nehri akmam diyor

Etrafımı yıkmam diyor

Şanı büyük Osman Paşa

Pilevne’den çıkmam diyor.Düşman Tunayı atladı

Karakolları yokladı

Osman Paşa’nın kolunda

Beşbin top birden patladı_______________________

__________________

TÜRKÜMGülmeyi unuttum gülemiyorum,

Türküm ezilmem ezemiyorum,

Esire iskence edemiyorum,

Dogru yoldan çıkamıyorum,

Ülkeme ülküme bağlıyım ben,

Verdigim sözden dönemiyorum,Türküm,Türkden başkasını sevemiyorum,

Yeminim var allahıma,

Ülkemi Satamıyorum..!