Eğitim ve öğretim’de kullanılan derslerin İngilizceleri ve Türkçeleri aşağıda düzenli bir şekilde verilmiştir.
•READING =OKUMA
•WRITING= YAZMA
•LITERATURE= EDEBİYAT
•MATHEMATICS =MATEMATİK
•ARITHMETIC =ARİTMETİK
•GEOMETRY =GEOMETRİ
•CALCULUS =HESAP
•SCIENCE =BİLİM
•BIOLOGY =BİYOLOJİ
•HEALTH =SAĞLIK
•NUTRITION =BESLENME
•CHEMISTRY =KİMYA
•PHYSICS =FİZİK
•GEOLOGY =JEOLOJİ
•ELECTRONICS =ELEKTRONİK
•COMPUTER SCIENCE =BİLGİSAYAR BİLİMİ
•SOCIAL STUDIES= SOSYAL BİLİMLER
•GEOGRAPHY =ÇOĞRAFYA
•HISTORY= TARİH
•SOCIOLOGY= SOSYOLOJİ
•PSYCHOLOGY =PİSKOLOJİ
•ECONOMICS =İKTSAT
•PHILOSOPHY =FELSEFE
•HUMANITIES =UYGARLIK TARİHİ
•RELIGION =DİN
•ART =SANAT
•MUSIC =MÜZİK
•BAND =BANDO
•ORCHESTRA =ORKESTRA
•CHOIR =KORO
•DRAMA =DRAMA
•PHYSICAL EDUCATION (P.E.) =BEDEN EĞİTİMİ
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/ingilizce-dersi/70096-school-subject-okul-dersleri.html#post134632
•HOME ECONOMICS =EV EKONOMİSİ
•INDUSTRIAL ARTS =ENDÜSTRİYEL SANATLAR
•BUSINESS =İŞLETME
•ACCOUNTING =MUHASEBE