3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  Üyelik tarihi
  05 Aralık 2006
  Yer
  bartın
  Yaş
  48
  Mesajlar
  1,756
  Tecrübe Puanı
  65

  Standart Ahlaki görevler

  Dinimiz aileye büyük önem vermiştir, aileyi meydana getiren kimselerin karşılıklı
  görevleriüzerinde titizlikle durmuştur. Aileler mutlu ve huzurlu olursa millet de
  güçlü ve kuvvetli olur.İslam dini
  Kurum ve kurallar nizamıdır.Kişilerin hakları olduğu gibi, görevle- ride
  vardır.Bunlara ilmi açıdan ‘GÖRGÜ KURALLARI’ veyahut
  ‚AHLAKİ GÖREVLER‘ denir.
  İslam Dininde Ahlâki Görevler Başlıca Beş Kısımdır:
  1. Allah'a, Peygambere ve Kur-an'a karşı görevlerimiz.
  2. Kendi şahsımıza karşı görevlerimiz.
  3. Ailemize;ana-baba,karı-koca ve çocuklara karşı görevlerimiz.
  4. Vatan ve milletimize karşı görevlerimiz.
  5. Bütün insanlara karşı görevlerimiz.
  ALLAH'A KARŞI GÖREVLERİMİZ:
  Allah'a Karşı Görevlerimiz: Bizi yoktan var eden ve mükemmel organlarla donatan,
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/iman/54337-ahlaki-gorevler.html#post111127
  yeryüzünde ne varsa hepsini bizim faydalanmamız için yaratan Allah'tır. İnsana
  tanınan bu üstün özellikler hiçbir canlıya verilmemiştir. Bu iyiliklere karşı
  yapmamız gereken görevler vardır.
  Bu görevler:
  1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak,
  2- Hiç bir şeyi Ona ortak koşmamak,
  3- İbadet vazifelerini yerine getirmek,
  4- Emirlerine uygun hareket edip yasak ettiği şeylerden sakınmak,
  4- Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak,
  5- O'nun adını saygı ile anmak,
  6-Verdiği nimetlere şükretmek.
  PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ:
  Allah, İslam dinini insanlara tebliğ etme görevini Peygamberimiz Hz. Muhammed
  (a.s.)'e verdi. Sevgili Peygamberimiz insanlığın kurtuluşu için çok çalıştı. Bu
  uğurda birçok güçlüklerle karşılaştı. İslamın ışığı ile dünyayı aydınlattı.İnsanlara
  mutlu olmanın yollarını gösterdi. Bu sebeple;
  1- Onun son ve en büyük Peygamber olduğuna inanmak,
  2- Onu çok sevmek,adı anıldığı zaman salvat-i şerife okumak,
  3- Onun gösterdiği yoldan yürümek,
  4- Onun güzel ahlâkını kendimize örnek alarak yaşamak.
  KUR-AN'A KARŞI GÖREVLERİMİZ:
  1-Kur-an'ı Kerim'in Allah tarafından Peygamberimiz vasıtası ile gönderilen son kitap
  olduğuna inanmak.
  2-Onu usulüne göre güzelce okumak,
  3-Manasını anlamaya çalışmak,
  4-Kur-an'ı okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak,
  5-Kur-an'ın yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden sakınmak.
  ŞAHSA AİT GÖREVLER:
  1)Beden terbiyesi: Öyle ki, her insan için temiz ve pâk olmak, güçlü bir bedene
  sahib olmak gereklidir.
  2)Sağlığı koruma: Sağlık büyük bir nimettir. Onun için sağlığa zararlı şeylerden
  kaçınmak ve gereğinde tedâviye önem vermek gerekir.
  3)Zararlı riyazetlerden kaçınmak: İslâmda Ruhbaniyet (toplumdan ayrılıp yalnız
  başına ibadetle uğraşmak) yoktur.
  4)Vücudu yıpratacak şeylerden sakınmak: İslâmda içki haramdır. Herhangi bir organı
  kesin bir gerek bulunmaksızın kesmek haramdır. İntihar denilen cinayet haramdır.
  5)İradeyi kuvvetlendirmek: İnsan, sağlam bir irade sahibi olmalıdır. Yararlı şeyleri
  öğrenip yapmalı, yararsız şeyleri de, sırf şunu bunu taklid hevesi ile yapmamalıdır
  6)Aklı ve zihni ilim, irfan nurları ile aydınlatmak, kalbde yararlı ve yüksek
  duyguları uyandırmak, İslâmda ilim ve marifet kazanmak pek önemli bir görevdir.
  "İnsanın dayanacağı şey aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur."

 2. #2
  Üyelik tarihi
  05 Aralık 2006
  Yer
  bartın
  Yaş
  48
  Mesajlar
  1,756
  Tecrübe Puanı
  65

  Standart Yanıt: Ahlaki görevler

  AİLEVİ GÖREVLER:
  Karı, koca, ana, baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük insan topluluğuna aile
  denir. Allah'a ve yaratıklarına karşı temel bilgiler, ana kucağında ve baba ocağında
  öğrenilir. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi, hep bu yuvada elde edilir.Memleket ve
  insanlık görevleri, ilk önce bu ocakta aşılanır. Onun içindir ki, sağlam ailelerden
  meydana gelen bir millet, her yönden ilerler ve diğer milletler içinde şerefli yere
  sahip olur. İslam Dininde, aile mukaddes bir yuvadır. Bu yuvanın varlığını sağlam
  bir şekilde devam ettirebilmesi, karı-kocanın birbirlerine karşı olan vazifelerini
  yerine getirmelerine bağlıdır.
  KOCANIN KARISINA OLAN GÖREVLERİ:
  1.Kadın, bir erkeğinin yanında Allah'ın bir emanetidir. Bu emanete gerekli şefkat ve
  nezaket gösterilmelidir. Peygamberimiz: "Hayırlı olanlarınız, kadınlara karşı
  Hayırlı olanlardır" buyurmuşlardır. (Riyazüssalihin Tercümesi)
  2.Koca, karısının hata ve kusurlarını büyüterek, bunları kavga ve geçimsizlik
  meselesi haline getirmemelidir.
  3.Erkek evine bağlı olmalı, parasını dışarıda lüzumsuz yere harcayarak, karısını
  evde zor durumda bırakmamalı.
  4.Erkek, hanımını her türlü kötülüklere karşı korumalıdır.
  5.Erkek, hanımının itikat, ibadet ve ahlak konularında bilgi sahibi olmasına
  yardımcı olmalıdır.
  KADININ KOCASINA OLAN GÖREVLERİ:
  1.Kadın, kocasının Allah'ın emirlerine uygun olan sözlerini dinlemeli, ona karşı
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/iman/54337-ahlaki-gorevler.html#post111128
  daima saygılı olmalıdır.
  2.Kadın, namusunu, şeref ve haysiyetini korumak suretiyle kocasına bağlı
  kalmalıdır.Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kadın beş vakit namazını kılar, orucunu
  tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse ona: "Hangi kapısından dilersen
  oradan Cennet'e gir denir."
  3.Bulunduğu hale kanaatkâr ve tutumlu olmalı israf etmemeli
  4.Kadın, kocasının istemediği yerlere gitmemeli, gideceği yerler için önceden izin
  almalıdır.
  ANA- BABANIN ÇOCUKLARINA KARŞI GÖREVLERİ:
  Çocukların yetişmesinde, ana-babanın büyük sorumluluğu vardır.
  Çocuğun hayırlı veya hayırsız olması, ana-babaya bağlıdır.
  Bu bakımdan ana-baba şu noktalara dikkat etmeli.
  1.Çocuğa, doğumundan yedinci gününe kadar ki süre içerisinde dinimize uygun güzel
  bir isim konulmalıdır.
  2.Çocuklar, Allah'ın emanetidir. Onları iyi yetiştirmek, Peygamberimiz: "Hiçbir
  baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir şey veremez" buyurmuşlardır.
  (Tirmizi)
  3.Çocuklarına dini görevlerini öğretmelidir, kimlerle ne şekilde arkadaşlık ettiğine
  ve edeceğine yardımcı olmak.
  4. Çocuklarına eşit şekilde sevgi göstermek.
  5. Dokuz yaşına giren çocukların yataklarını ayırmak.
  6. Ergenlik çağına giren çocukları namaz kılmaya teşvik etmek.
  7. Evlenme çağına gelen çocuklarını evlendirmek.
  ÇOCUKLARIN ANA-BABALARINA KARŞI GÖREVLERİ:
  Ana-Baba kadar kıymetli bir varlık düşünülemez. BizlereHayatı, neşeyi, dini, dili,
  her şeyi onlar öğretirler. Onun için, onlara karşı olan görevlerimizi saymakla
  bitiremeyiz.
  1.Onlara saygı gösterip itaat etmeliyiz. Konuşurken tatlı dilli,güler yüzlü
  olmalı,onların kalplerini kıracak davranışlardan uzak kalmalıyız.Sözlerini
  dinlemeliyiz.
  2.Ana ve babanı azarlamamak onlara "öf" bile dememek.
  3.Onların ihtiyaçlarını gidermek, yardımına koşmak.
  4.Öldükten sonra mezarlarını ziyaret etmeli ve dua da bulunmalıyız: "Allah'ım! Hesap
  görülecek günde, beni (ana-babamı) beni çocukken nasıl terbiye ettilerse, Sen de
  kendilerini (öylece) esirge." (İsra- Süresi: 249)
  KARDEŞLERİN BİRBİRİNE KARŞI BAZI GÖREVLERİ:
  1.Büyük kardeşler, ana-baba yerindedir. Küçük kardeşler, onlara karşı saygılı
  olmalıdır.
  2.Ağabeyler, küçük kardeşlerine karşı şefkatli davranmalı, onları her bakımdan
  korumalıdır.
  3.Maddi durumu iyi olan, muhtaç olan kardeşine yardımcı olmalı, onu da her bakımdan
  kalkındırmaya çalışmalıdır.
  4. Menfaat yüzünden doğan kırgınlıklar, kardeşliğe yakışmaz.
  5.Eğer kardeşler ayrı evlerde oturuyorlarsa, birbirlerini sık sık ziyaret
  etmelidirler.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  05 Aralık 2006
  Yer
  bartın
  Yaş
  48
  Mesajlar
  1,756
  Tecrübe Puanı
  65

  Standart Yanıt: Ahlaki görevler

  6.Bir işe karar verilirken, birbirlerine danışmaları gerekir.
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/iman/54337-ahlaki-gorevler.html#post111129
  İNSANLARA KARŞI BAŞLICA GÖREVLERİMİZ:
  01) Hiç kimseye zarar vermemek.
  02) Başkalarına yardım etmek.
  03) Büyüklere saygı, küçüklere merhamet göstermek.
  04) Dargın durmamak.
  05) Dargınları barıştırmak.
  06) Dostları ziyaret etmek.
  07) Misafirleri ağırlamak.
  08) Dâvete gitmek.
  09) Din Kardeşinin İyiliğini İstemek.
  10) Büyüklerin Ellerini öpmek.
  11) Başkalarının kusurlarını araştırmamak.
  12) Kötülük Yapanları Bağışlamak.
  13) Hastaları Ziyaret etmek.
  14) Cenazelere Katılmak.
  Ölen din kardeşinin cenaze namazını kılmak, onu kabrine kadar götürmek, din kardeşi
  için Allah'tan rahmet dilemek ve dua etmek, Müslümanların dünya hayatından ayrılıp
  ahirete göçen din kardeşlerine yapmaları gereken önemli bir görevdir.
  ON TEMEL EMİR TAKVADIR:
  Kur’ân’da; takva sıfatlarına sahip olunabilmesi için, yaklaşık on temel
  ibadet emri verilmiştir :
  01) İnfak ve Sevgi,
  02) Namaz,
  03) Zekât,
  04) Af Edici ve Dileyici Olma,
  05) Sabır,
  06) Oruç,
  07) Muhsin Olma,
  08 ) Ahde Vefa,
  09) Adalet ve Dürüstlük,
  10) İlim.
  İşte bu ilâhî sıfatlara sahip olanlar takva sahibidir ve onlar bu özellikleriyle
  takva elbisesi giymişler, Yüce Allah’ın rahmet ve sevgisine de ulaşmışlardır.

Benzer Konular

 1. Peygamberimizin Ahlakî özellikleri
  By yoLcu in forum Hz. Muhammed (sav)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.Mayıs.2007, 16:20
 2. Peygamberimizin Ahlakî özellikleri
  By şehzade in forum İslami Bilgiler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.Şubat.2007, 18:16
 3. Knight Online Tüm Görevler
  By Gezgin in forum Online Oyunlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.Aralık.2006, 11:20

Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.