1. İlimlerin en faziletlisi “İman ilmidir.” Allah’ı bilen ve tanıyanbirinin ameli bu ilimle ona fayda verir. İmandan ve Allah’tan gafil bir
âminin çok ameli kendisine fayda vermez.
2. Kur’an ve hadis ilmini öğrenmeye koşun. Dinden öğrenmiş olduğunuz bir
ilim dünya ve içindekilerden, altın ve gümüşten daha hayırlıdır.
3. Kim ilim öğrenme niyeti ile yola çıkarsa Allah onlara cennet yolunu
kolaylaştırır.
4. Allah kime mal vermişse malından tasadduk etsin, kime de ilim vermişse
ilmini başkalarına öğretsin.
5. İbadetlerin en faziletlisi ilim öğrenmektir.
6. Cahiller arasında ilme talip olan ölüler arasında diri gibidir.
7. Allah cahili asla izzetli kılmadığı gibi, âlimi de asla zelil kılmaz.
8. Allah ilim ile hilmi cemettiği gibi güzel iki şeyi cemetmemiştir.
9. Ya öğrenen ol veya öğreten ol veya onları seven ol; dördüncüsü olma
helak olursun.
10. Allah bir kulunu zelil ve rezil etmek isterse onu ilimden mahrum
bırakır.
11. Bir hikmet kelimesini (Hadis-i Şerifi) öğrenip bir başkasına öğretmek
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/hadis-i-serifler/67981-ilimle-alakali-kirk-hadis.html#post132365
bir sene ibadetten hayırlıdır. İlim müzakeresi yapılan bir mecliste bir
saat bulunmak bir köle azat etmekten daha hayırlıdır.
12. Âlimin bir günahı birdir; cahilin bir günahı iki günahtır. Birisi de
öğrenmemektir.
13. Din ilmini öğrenmek gibi faziletli ve değerli bir şekilde Allah’a
ibadet edilmemiştir. Bir din bilgini şeytana bin abiden daha şedittir. Her
şeyin bir direği vardır; bu dinin direği de ilimdir.
14. Âlimin abide üstünlüğü, benim size üstünlüğüm gibidir.
15. İlim talibi cennetin talibidir; günaha talip olan da cehenneme talip
olmuştur.
16. İlim öğrenmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır.
17. “Fıkıh” ilmini öğrenmek bütün Müslümanlara vaciptir.
18. Kim ilim talebesi olduğu halde vefat ederse onun ile nebiler arasında
bir derece farkı kalır ki o da şahadettir. (Yani ilim talebesi ölürse şehit
olarak vefat eder.)
19. Ulema ile oturun ve onların ilimlerinden istifade edin. Allah ölmüş
olan yeryüzünü rahmeti olan yağmur ile dirilttiği gibi, ölmüş kalpleri de
ulemanın ilimi sohbetleri ile diriltir.
20. İlim öğrenen ilim talebesine ve ilmi öğreten âlimlere saygı gösterin.
21. Ümmetimin en hayırlıları âlimlerdir. Âlimlerin en hayırlıları da
ümmetime merhametle muamele edenlerdir. Dikkat edin! Uyanık olun! Allah
cahilin bir günahını affetmeden önce âlimin kırk günahını affeder. Dikkatli
ve uyanık olun ve şunu da bilin ki, âlimler kıyamet gününde yıldızlar gibi
nurları doğu ile batıyı aydınlatarak gelirler.
22. İlmi ehli olmayana öğretmek eşeğin boynuna inci ve mercan takmaya
benzer.
23. Ey insanlar! Allah ilmi aranızdan âlimlerin ölümü ile kaldırmadan önce
ilim öğrenmeye koşun… Âlim ile talebe sevapta ortaktırlar. Bunların
dışındaki insanlarda hayır yoktur.
24. İlmin üstünlüğü ibadetin üstünlüğünden bana daha sevimlidir. Dinin
hayırlısı ise haramlardan kaçınmaktır.
25. Az ilim, çok ibadetten daha hayırlıdır. Kişiye ilim olarak kul olduğunu
bilmek, aczini ve fakrın hissetmek yeterlidir. Kişiye cehalet olarak da
kendi görüşünü beğenmek yeterlidir.
26. İlim sahibine bütün varlıklar dua ve istiğfarda bulunurlar; hatta deniz
dibindeki balık dahi rızkımızın artmasına sebep oldu diye ilim sahibine dua
eder.
27. İlmin afeti unutmaktır. Unutmak ise isyandan kaynaklanır. İlmin zayi
edilmesi ise ehli olmayana öğretmektir.
28. Âlimin yanılmasından korkun ve hatasını görmesini de bekleyin.
(Hatasını görür de dönerse bilin ki o gerçekten bilgindir.)
29. Âlimlere saygı gösterin; bilin ki onlar peygamberlerin varisleridirler.
Kim âlimlere saygı gösterirse Allah’a ve peygamberine saygı göstermiştir.
30. Âlimlerin arkasına takılın ve yolundan gidin. Biliniz ki âlimler
dünyanın kandilleri ve ahretin de yol gösteren ışıklarıdırlar.
31. Sadakanın en hayırlısı bir kimsenin öğrendiği bir ilmi meseleyi bir
başkasına öğretmesidir.
32. Ahirette en çok pişman olan kimseler dünyada öğrendiği ilminden
istifade etmeyen bilginlerdir.
33. İlminden istifade edilen bir âlim bin abiden daha hayırlıdır.

34. Fitneler sel gibi üzerinize gelecek ve bütün abidleri yutacaktır. Ondan

kurtulacak olan ancak ilimi ile amel eden âlimlerdir.
35. İlim ve hikmet mü’minin kaybolmuş malıdır; nerede bulursa sahip çıkıp
almalıdır.
36. İlim Çin’de de olsa gidin ve onu alın.
37. Beşikten mezara kadar ilim öğrenin.
38. İlim bir hazinedir; onun anahtarı da sormaktır. Sual sorun ki ilmi

ortaya çıkarasınız ve Allah’ın rahmetine eresiniz. Bir soru dört kişiye
sevap kazandırır: Soruyu sorana, cevap verene, işitip istifade edene ve
gereğince amel işleyene…
39. Bir zaman gelecek fitnelerin dehşetinden kişi akşam mü’min olarak
yatacak sabah kâfir olarak kalkacak, kâfir olarak sabahlayacak, akşama
mü’min olarak dönecektir. Bu durumdan ancak Allah’ın kendisini ilim ile
ihya ettiği kimse kurtulabilecektir.
40. Kim bildiği ile amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. İlim amel
edildikçe artar.