İLKÖĞRETİM OKULU 2008-2009 ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YIL SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi :16/06/2009
Toplantı Yeri :Öğretmenler Odası
Toplantı Saati :10:30
Toplantıya Katılanlar:Okul Müdür Yardımcısı Kazım ARSLAN, Görsel SanatlarÖğretmeni Derya YAKAR ŞAKALAK.
GÜNDEM MADDELERİ

 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması.
 • 2. dönemde plana alınan Atatürkçülükle ilgili konuların gözden geçirilmesi.
 • 2. dönem işlenen belirli gün ve haftalarla ilgili konuların kontrol edilmesi.
 • .Proje ödevlerinin değerlendirilmesi
 • Özel yeteneği olan öğrenciler için uygulanan teknikler.
 • Yılın genel değerlendirmesi.GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 • Atatürk ve Türk büyükleri adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı söylendi.
 • Türk Milli Eğitimin genel amaçları Okul Müdür Yardımcısı Kazım ARSLAN tarafından başlıklar halinde okundu.
 • Atatürkçülükle ilgili konuların eksiksiz olarak tamamlandığı Görsel SanatlarÖğretmeni Derya YAKAR ŞAKALAK tarafından belirtildi.
 • 2. dönem plana alınan belirli gün ve haftalarla ilgili konuların işlendiği, açılan resmi ve özel yarışmalara öğrenci çalışmalarının gönderildiği, Mon-Ami nin düzenlediği resim yarışmasında dereceye girildiği ve ödüllerin törenle öğrencilere verildiği söylendi.
 • Derya YAKAR ŞAKALAK; 6. sınıflardan 10 ve 8. sınıflardan 1 kişi olmak üzere toplam 11 öğrencinin proje ödevi almak istediğini, proje ödevlerinden yeterli başarı alınamadığını, bunun öğrencinin proje görevi bilincine tam olarak varamamış olmasından kaynaklanabileceğini belirterek öğrencilerin bir dahaki seneye bu konuda biraz daha bilinçlendirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.
 • Derya YAKAR ŞAKALAK tarafından Mesleki eğitim ve yöneltme yönergesi doğrultusunda 8. sınıf öğrencilerinden istekli 15 öğrencinin okul Müdür Yardımcısı, rehberlik öğretmeni ve ders öğretmeni tarafından Koyunoğlu Anadolu Güzel Sanatlar lisesine geziye götürüldüğü, bu gezinin özellikle üç öğrenci üzerinde büyük etkisi olduğu ve öğrencilerin özel yetenek sınavına girmek üzere hazırlandığı belirtildi.Ayrıca bu öğrencilerle irtibatın devam ettiği ve sınav zamanına kadar bütün yaz öğrencilere gereken desteğin verileceği söylendi.
 • Derya YAKAR ŞAKALAK yılın genel olarak başarılı bir yıl olduğunu büyük bir aksaklık olmadığını ve başarı oranlarının yüzde yüze yakın olduğunu belirtirken okul idaresinin yıl sonu sergisi için verdiği desteğe teşekkür etti. Müdür Yardımcısı Kazım ARSLAN da yıl sonu sergisinin başarılı bulunduğunu belirtirken aynı başarının gelecek yıllarda da devamını dileyerek toplantıya son verdi.


Derya YAKAR ŞAKALAK Kazım ARSLAN
Görsel Sanatlar Öğretmeni Okul Müdür YyardımcısıAli EKİCİ
Okul Müdürü
ALINTIDIR.