11. sınıf fıkıh 2. yazılıTEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
II. DÖNEM 10. SINIFLAR FIKIH II. ORTAK YAZILI SORULARI
S-1 Aşağıdaki şartlardan hangisi evliliğin kuruluş şartlarından değildir?
a)İrade beyanı b)Şahitler c)anne-baba d)hiç birisi
S-2 Aşağıdakilerden hangisi evlilikte devamlı engellerden değildir
a)kan hısımlığı b)sıhri hısımlık c)başkasının eşi olma d)süt hısımlığı
S-3 Erkeğin evlenirken karısına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya mala ne denir?
a) nafaka b) mehir c)başlık d)karz
S-4 Nikah anında belirlenmeyen mehire ne ad verilir?
a)mehri misil b)mehri müsemma c)mehri muaccel d)mehri müeccel
S-5 Evlilik içinde kadının her türlü masraflarının kocaya ait olmasına ne denir?
a)mehir b)başlık c)nafaka d)infak
S-6 İslam hukukunda boşanma kelimesinin karşılığı olarak hangi kelime kullanılır?
a)boş olmak b)talak c)gitmek d)hiçbirisi
S-7 Yeni bir nikaha ihtiyaç olmadan boşadığı eşine dönme imkanı veren boşanma türüne ne ad verilir?
a)ric’i talak b)bain talak c)bid’i talak d)sünni talak
S-8 Fitrenin ödenilecek borç haline gelme zamanı ne zamandır?
a)ramazan bayramı sabahı b)kurban bayramı sabahı c)ramazan girince d)bir sene geçince
S-9 Hanefilere göre fıtır sadakasının hükmü nedir?
a)farz b)vacip c)sünnet d)müstehap
S-10 Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimde belirtilen zekat verileceklerden değildir?
a)miskinler b)evlatlar c)yolda kalmışlar d)fakirler
S-11 İşçi ücretleri, maaş, ev kirası, kıdem tazminatı vb. gibi alacaklar hangi grup alacaklara girer?
a)kuvvetli alacak b)zayıf alacak c)orta alacak d)şüpheli alacak
S-12 Kuvvetli alacaklardan, para cinsinden alacağın kaçta kaçını alınca tüm alacağın geçen yıla ait zekatı verilmelidir?
a) 1/8 b)1/6 c)1/4 d)1/5
S-13 Çeşitli masraflarla elde edilen toprak ürünlerinden kaçta kaç oranında zekat alınır?
a) 1/15 b)1/20 c)1/10 d)1/25
S-14 Aşağıdakilerden hangisi zekata tabi mallarda aranılan şartlardan değildir?
a)nema b)mülkiyet c)havlilik d)müslümanlık
S-15 İhrama girmek,Kabeyi tavaf, Safa ile Merve arasında sayde bulunma ve saçların kısaltılmasıyla yapılan ibadetin adı nedir?
a)hac b)umre c)haccı ekber d)haccı evsat
S-16 Bir hac mevsiminde umre ile haccın birleştirilerek bir ihram ve bir niyetle ikisinin birlikte yerine getirilmesiyle yapılan hacca ne isim verilir?
a)haccı kıran b)haccı ifrat c)haccı ekber d)haccı temettu
S-17 Adak oruçları hüküm bakımından hangi grup oruçlara girer?
a)farz b)vacip c)nafile d)sünnet
S-18 Peygamberimizin ‘’dinin direğidir ‘’ dediği ibadet hangisidir?
a)zekat b)oruç c)namaz d)hac
S-19 Namazın rükünlerinden ‘’Kıyam’’ ne anlama gelir?
a)tekbir almak b)eğilmek c)son oturuş d)ayakta durmak
S-20 Namazın farzlarının geciktirilmesi, vaciplerinin geciktirilmesi veya terk edilmesi durumunda ne yapmak gerekir?
a)tilavet secdesi b)sehiv secdesi c)dua secdesi d)eda secdesi
S-21 Namaz yapılış yönünden nasıl bir ibadettir?
a)mali b)hem mali hem bedeni c)bedeni d)kalbi
S-22 Bir kimsenin, başkasına karşı olan sorumluluğunu üzerine almasına ne denilir?
a)vekalet b)havale c)kefalet d)icare
S-23 Bir taraftan sermaye,diğer taraftan çalıştırma olmak üzere kurulan ortaklığa ne denilir?
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/fikih/61989-fikih-dersi-10-sinif-2-donem-2-yazili.html#post125839
a)mudarabe b)müzarea c)icare d)vakalet
S-24 Yararı bedelsiz olarak başkasına temlik edilen mala ne denilir?
a)vedia b)ariyet c)vasiyet d)emanet
S-25 Ölen bir kimsenin geriye bıraktığı mala ne denir?
a)muris b)varis c)feraiz d)tereke
alıntıdır