istila kelimesinin eş anlamlısı: işgal kelimesidir.
istila etmek : işgal etmek