PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Seminer ÇalışmalarıSayfa : [1] 2 3

 1. Işbirliğine dayali öğrenme nedir?
 2. Öğretim Stratejileri , Eğitim Yöntemleri Sunu
 3. Öğretmenlerin Seminer Programı Belli Oldu
 4. Okulda Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
 5. Dünyamızın şekli ve katmanları
 6. Gezegenimiz Dünya ve Yapısı
 7. Dünya’mızın Yapısını Tanıyalım
 8. İlk ve Orta Öğretim Öğretmen Klavuzu Kitapları (Elektronik Ortamda Hazırlanmış)
 9. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği( En Son Hali)
 10. İlköğretim Kurumları Standartları (iks) seminer çalışması indir
 11. proje ve performans görevleri değerlendirme seminer çalışması
 12. rol oynama-yaratıcı drama sunu seminer çalışması İndir
 13. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Seminer
 14. Öğretim yöntem ve teknikleri sunusu seminer çalışması İndir Haziran 2011
 15. Alternatif Ölçme ve Değerlendirme seminer çalışması indir
 16. proje tabanlı öğrenme seminer çalışması İndir
 17. Örnek olay yöntemi seminer çalışması
 18. Öğretim yöntem ve teknikleri Seminer Çalışması İndir
 19. rol oynama - yaratıcı drama seminer çalışması İndir
 20. Serbest Etkinlik Saati Uygulamaları Seminer Çalışması İndir
 21. Öğretim Sürecinin Geliştirilmesi ile Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri Seminer
 22. Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklara Yönelik Eğitim Programları Seminer Çalışması
 23. Eğitime Erişim ve Devamın İzlenmesi Seminer Çalışması İndir
 24. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması İndir
 25. Ölçme ve Değerlendirme (Proje ve Performans) Seminer Çalışması İndir
 26. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi Seminer Çalışması Dosyası İndir
 27. Eğitim Öğretim Süreçlerine Velilerin Katılımının Arttırılması Seminer Çalışması İndir
 28. Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması İndir 2010-2011
 29. İKS Mesleki Seminer Çalışması İndir 2011
 30. öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili tüm slaytlar
 31. İlköğretim Mesleki Seminer Çalışmaları Sunum Slayt
 32. Matematik 1-5 Öğretim Programı
 33. Sosyal Bilgiler 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu (Revizyon)- 13/01/2009
 34. Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu (Revizyon)- 13/01/2009
 35. T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (8.Sınıf) Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
 36. Matematik 6-8.Sınıflar Öğretim Programı (Revizyon)- 13/01/2009
 37. Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu (Yapilan değişikliklerle birlikte )
 38. Türkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu (Yapilan değişikliklerle birlikte)
 39. Fen ve Teknoloji Dersi (6-8.Sınıflar) Öğretim Programı
 40. Türkçe Dersi 1-2-4-5.Sınıflar Öğretim Programı, Program Kılavuzu ve Kurul Kararı
 41. Matematik -1-5.Sınıflar Öğretim Programı (Revizyon)- 13/01/2009
 42. İlköğretim Halk Kültürü (7. Sınıf) Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu
 43. İlköğretim 6-8.Sınıflar Fen ve Teknoloji Müfredatı - son değişikliklerle
 44. Hayat Bilgisi Dersi 1-3.Sınıflar Öğretim Programı, Program Kılavuzu ve Kurul Kararı
 45. öğrenme stillerinin araştırılması ve örnek bir uygulamanın hazırlanması
 46. serbest etkinlik dersi örneği dramatize ANLAMLI DÖRT KÜME
 47. ilköğretim okullarında yapılacak mesleki çalışmalar
 48. Serbest etkinlik dersi güzel konuşma
 49. SERBEST ETKİNLİK 20-24 EYLÜL Çalışma Planı
 50. serbest etkin dersi Ataturk bilgi küpü etlinliği
 51. serbest etkinlik sayışmalar etkinliği
 52. Serbest ekinlikleri dersi günlük plânı
 53. 2010-2011 Eylül Ayı Mesleki Çalışmaları (Seminer Konuları)
 54. Altı ayakkabı uygulama tekniği- altı şapka düşünme tekniği
 55. Takım çalışması ve problem çözme teknikleri sunu
 56. Altı şapkalı,Beyin fırtınası, balık kılçığı problem çözme teknikleri
 57. Başarılı iletişimin temel koşulları
 58. Sınıfta beş zor kişilik ve onlarla başedebilme
 59. Yeni ilköğretim 1. kademe Fen ve Teknoloji proğramının değerlendirilmesi
 60. Tartışma (discussion) metodu
 61. Zihin haritası tekniği
 62. Bilgisayar ve internet bağımlılığı
 63. Probleme dayalı öğrenme tekniği
 64. Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları
 65. yaratıcı drama ve rol oynama
 66. MEB Yıl Sonu Okullardaki Seminer Çalışmaları
 67. Davranış sorunlarıyla baş etmede kullanılacak yöntem ve teknikler
 68. Proje ve performans değerlendirme...
 69. 2009-2010 eğitim-öğretim yılının sonunda yapılacak mesleki çalışmalar
 70. Bir seminer için neler gerekir...
 71. Öğretim materyalleri hazırlama
 72. Yaratıcı drama sunusu
 73. Rol Oynama ve Yaratıcı Drama
 74. İşbirlikçi öğrenme sunum
 75. Probleme Dayalı Öğrenme
 76. Proje Tabanlı Öğrenme
 77. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği-Balık Kılçığı
 78. Örnek olay yöntemi
 79. alternatif ölçme değerlendirme
 80. Çoklu zeka
 81. materyal hazırlama ve etkinlik hazırlama seminer konusu
 82. Benzetim (anoloji) tekniği
 83. Zihin haritaları
 84. Işbirliğine dayalı öğretim
 85. 2009/2010 eylül seminer materyal ve etkinlik hazırlama sunusu
 86. seminer konusu
 87. ÇOKLU ZEKA KURAMI ve ZEKANIN YEDİ TÜRÜ
 88. çoklu zeka kuramı
 89. 2009/2010 eylül seminer sunumları sosyal etkinlikler yönetmeliği
 90. 2009/2010 eylül seminer sunumları öğretim teknikleri
 91. 2009/2010 eylül seminer sunumları aktif öğrenme
 92. örnek olay yöntemi
 93. dyned ve dil eğitim sistemi
 94. dyned dil eğitim sistemi
 95. 1.sınıf türkçe performans görevi taslağı
 96. seminer proje performans taslakları 6-7-8.sınıf sosyal
 97. fen ve teknoloji performans taslağı 6.sınıf
 98. Işbirliğine dayalı öğrenme
 99. 3.sınıf performans görevi taslağı
 100. Dünyamızın şekli ve katmanları performans 4.sınıf