PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ders Notları 1. Net Parasal Pozisyon Kar veya Zararının Hesaplanması
 2. Parasal ve Parasal Olmayan Kalemlerin Ayrımı
 3. Okul Deneyimi Staj Raporları
 4. Bir Çocuğun Gözlemlenmesi
 5. 0-6 Yaş Çocuk Fiziksel Gelişimi
 6. İktisat giriş
 7. Hukuka Giriş
 8. İstatistik
 9. Kamu maliyesi
 10. Pazarlama Yöntemi
 11. Insan Kaynaklari Yönetimi
 12. TUS ve USML İçin Muhteşem Kaynak (Tüm pre test kitapçıkları)
 13. Elektrik elektronik Sayı sistemleri
 14. BÜYÜME ve GELİŞME
 15. Psikoloji Nedir?
 16. Güçlü Bir Hafıza
 17. Boyun eğmek
 18. Olumlu Düşünce
 19. Kadinin Toplumdakİ Yerİ
 20. Edimsel Koşullanma
 21. Yaşlılıkta Hafıza
 22. Konuşmayı Nasıl Öğrendik?
 23. Sürüleşmek
 24. İnsan İlişkilerinde En Güçlü Duygu: GÜVEN
 25. Toplumcular
 26. A'dan Z'ye 500+ Ödev Düzenli Alfabetik Sıraya Göre Ödev Arşivi
 27. Gelişim Evreleri 5-6
 28. Gelişim Evreleri 7-8
 29. Gelişim Evreleri 3-4
 30. Gelişim Evreleri 1-2
 31. Türk ceza kanunları kadınlara neler getiriyor ?
 32. Türk Ceza Kanunu
 33. Banka Mevduatlarının Yevmiyesi
 34. Tasfiye Kayıt Düzeni
 35. Muhasebe-Limited şirket Tasfiye öncesi Hazırlıklar
 36. Muhasebe-Banka Kartı Ve Kredi Kartlarının Muhasebeleştirilmesi
 37. Muhasebe-sigorta poliçelerinin muhasebeleştirilmesi
 38. muhasebe-Ciro Primlerinin Muhasebeleştirilmesi
 39. muhasebe- Poliçede Ciro nedir? Nasıl Yapılır?
 40. muhasebe-Geçici Vergi Uygulamasında Reeskont İşlemleri ve muhasebeleştirilmesi
 41. Virman Emri Muhasebe Kaydı
 42. stoklar - 3 muhasebe ve kayıt örnekleri
 43. stoklar - 2 muhasebe ve kayıt örnekleri
 44. Stoklar - 1 muhasebe kayıt örnekleri
 45. Faktoring Işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 46. ödenmeyen ssk primlerinin muhasebeleştirilmesi
 47. Hayvancılık Muhasebesi
 48. Geçici Verginin Muhasebeleştirilmesi
 49. Hediye çeki Uygulaması Ve Muhasebe Kayıtları
 50. Tasfiyeye Giriş Karar örneği
 51. Limited şirket Tasfiye öncesi Hazırlıklar
 52. Limited şirketlerin Tasfiyesi Ve Işlemleri
 53. Tüketim Kooperatiflerinin Kuruluşu, Muhasebesi Ve Vergi Mükellefiyetleri
 54. Muhasebe Fişleri
 55. Fatura Nedir/Hakkında Bilgi
 56. Hazine Bonosu/Devlet Tahvili Nedir?
 57. Tahvile Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?
 58. Tahvile Yapılan Yatırımın Riski Nedir?
 59. Tahvil Nedir?Hakkında Bilgi
 60. Tacirin Kurum Ve Kuruluşlara Karşı Sorumlulukları
 61. Muhtasar Beyanname
 62. Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 63. Ön Muhasebe Nedir?Ön muhasabe hakkında
 64. Beyanname Verme Ve ödeme Süreleri
 65. Yeminli Mali Müşavir (YMM) Nasıl Olunur?
 66. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)Nasıl Olunur?
 67. Analık Sigortası nedir?Hakkında bilgi
 68. Muayene Ve Tedavi İçin Gerekli Belgeler
 69. Hastalık Sigortası Nedir?Hakkında bilgi
 70. İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Halinde Sağlanan Yardımlar
 71. Topluluk Sigortası
 72. Isteğe Bağlı Sigorta
 73. Sigortalilarin işe giriş bildirgelerinin kuruma verilmesi
 74. Sigorta Rehberi (2005-2006-2007-2008)
 75. Yatırım Fonu
 76. Poliçede Ödeme Ve Zamanaşımı
 77. Cironun Türleri Nelerdir?
 78. Poliçede Ciro nedir? Nasıl Yapılır?
 79. Poliçede Kabul Şartları Nelerdir?
 80. Açık Poliçe Nedir?
 81. Poliçe Nedir?
 82. Bono Nedir? Taşıması Gereken Yasal Unsurlar Nelerdir?
 83. Çek Nedir?Çek Hakkında Bilgi
 84. Ticari Belgeler
 85. Maliyet Hesabi Ve Önemİ
 86. Muhasebenİn Önemİ,faydalari
 87. Muhasebenin işletmedeki yeri
 88. Elektrik Elektronik Ölçme Teknikleri Ders Notları
 89. İyi günler
 90. çelik döküm
 91. acil
 92. Statik ders notları
 93. Dinamik ders notları
 94. Ön muhasebe PROGRAMI